Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 24.10.2020 19:54

Rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení
09-03-2010  


Rok 2010 je Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. České NN0 se připojují, připojte se též!

Mezi hlavní cíle roku patří uznání práv občanů žijících v chudobě a jejich nároku na důstojný život, podpora aktivního přístupu veřejnosti k dané problematice, podpora celkové soudržnosti společnosti a také propojení veškerých relevantních úseků státní správy a samospráv a dalších partnerů. Více info na http://www.2010againstpoverty.eu.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/23106
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003