Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 17.04.2021 10:50

V rámci činnosti Agentury pro sociální začleňování bude spolupracovat Český západ s městem Toužim
04-03-2010  Eva Haunerová


Odpolední klub Českého západu (Foto: Eva Haunerová) V pátek 5. března se v Praze uskuteční úvodní seminář pro města a obce, ve kterých začíná nově působit Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách. Mezi deset lokalit, které byly v únoru vybrány ke spolupráci, patří i města Toužim a Teplá. Semináře se proto zúčastní jejich starostové Antonín Vrána a Martin Klepal, vedoucí sociálního odboru Dagmar Fišerová a Jana Kosová, výkonná ředitelka občanského sdružení Český západ, které již devátým rokem působí v sociálně vyloučených lokalitách v Dobré Vodě a okolí na Toužimsku a Tepelsku. Účastníky čeká seznámení s plánem činností na následující tři roky a metodikou práce lokálních poradců, kteří by měli ve spolupráci s městy pomoci k rozvoji vyloučených lokalit a integraci jejich obyvatel do společnosti.

Město Toužim má na svém území 130 obyvatel v sociálně vyloučených lokalitách v Dobré Vodě, Bezděkově, Prachometech a také přímo v Toužimi. Nedaleké město Teplá má dokonce 460 obyvatel v sociálně vyloučených lokalitách - ve Služetíně, Nové Farmě, Pěkovicích, Poutnově a přímo v městě Teplá. Toužim již několik let spolupracuje s občanským sdružením Český západ, které v Dobré Vodě a okolí na Toužimsku a Tepelsku nabízí nebo zprostředkovává zaměstnání, pořádá vzdělávací a rekvalifikační programy, zajišťuje individuální doučování dětí, organizuje volnočasové aktivity pro děti i dospělé a zapojuje občany do veřejného života. Mezi největší úspěchy tohoto sdružení patří výrazné snížení nezaměstnanosti v Dobré Vodě. V roce 2001 byla v místní romské komunitě téměř stoprocentní nezaměstnanost, ale v roce 2009 pracovalo již více než 65 % členů této komunity. O spolupráci s městy Toužim a Teplá a Agenturou říká Jana Kosová, výkonná ředitelka Českého západu: „Od spolupráce si slibujeme, získání dalších zkušeností v oblasti sociálního začleňování, navázání vztahů s novými partnery, zkvalitnění našich dosavadních služeb a jejich další rozvoj.“

Na úvodní seminář na Úřadě vlády ve Vladislavově ulici v Praze byli pozváni také zástupci Havířova, Kutné Hory, Jirkova, Chomutova, Obrnic, Bruntálu, Trmic, Bíliny a z Karlovarského kraje zástupci Toužimi, Teplé a Jáchymova. V kraji Agentura dosud působila pouze v Chebu a mimo kraj ještě v dalších 12 lokalitách. Nově tedy bude působit v celkem 23 obcích, městech a mikroregionech, které bude podporovat v tom, aby mohly plnit svoji funkci - zajišťovat či pomáhat zajistit všem občanům rovný přístup ke vzdělávání, bydlení, zdravotní péči, zaměstnání, sociálním službám a bezpečí. Posláním Agentury je propojovat veřejnou správu a další instituce jako školy či policii, firmy a neziskové organizace na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování.

Cílem Českého západu je vytvářet podmínky pro zkvalitnění života obyvatel Dobré Vody a okolí skrze zásadní změnu v nich samých, v komunitě jako celku a v pohledu majoritní společnosti. Principem práce Českého západu již od roku 2002 je, že nedělá práci za druhé, ale snaží se o podporu samotných členů komunity takovým způsobem, aby naopak dokázali své osobní i společné problémy řešit vlastními silami a postupně uměli brát své životy do vlastních rukou. Český západ v Plzni provozuje dobročinný obchod Buťi. Činnost Českého západu dnes už nemá jen čistě lokální význam, ale zvyšuje se také jeho význam celospolečenský. Sdružení je často uváděno jako příklad dobré praxe v práci s romskou menšinou a podílí se i na vytváření metodiky řešení problematiky romských lokalit v ČR. Práce Českého západu byla 1. prosince 2009 oceněna cenou Gypsy Spirit.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/23098
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003