Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 06.03.2021 12:26

Obhájci lidských práv se v roce 2010 zaměří na "antiromství"
11-01-2010  Tisková zpráva


View Point (Foto: av.coe.int) Konference věnovaná romským ženám a televizní diskuse poukazující na "romafobii" budou letos hlavními body v úsilí Rady Evropy upřít pozornost mezinárodních společenství k otázkám antiromství.

„Naše obavy o to, jakým způsobem se v poslední době zachází s Romy v Evropě, si v roce 2010 žádají zintenzivnění boje proti rasismu a netoleranci ve všech oblastech,” řekla mluvčí.

„Tak jako všichni evropští občané by i Romové měli předpokládat, že jejich lidská práva budou uznávána, a měli by požívat plné ochrany zákonem. Naše organizace se zavázala k budování svobodnější, tolerantnější a spravedlivější Evropy.”

View Point (Foto: av.coe.int) Konference romských žen, v pořadí již druhá, začíná 11. ledna v řeckých Aténách. Účastníci dvoudenní akce budou hovořit o plánech na ekonomické povznesení žen, o vdávání dívek před pubertou a o sterilizaci romských žen bez jejich informovaného souhlasu.

Účastníci konference budou také mít možnost sledovat televizní diskusi o lidských právech (‘Viewpoint’ Human Rights) natočenou před měsícem. Odborníci z celé Evropy se v ní shodli, že ,romafobie’ je v současnosti rozšířená do té míry, že romská společenství se stala obětí „nevyhlášeného apartheidu”.

Dalšími akcemi, které budou následovat po této konferenci a televizním programu, bude propagace kampaně Dosta! a konference v Oxfordu a Štrasburku věnované romským zájmům.

V srpnu si Rada Evropy, která je nejstarším a největším shromážděním národů v regionu, připomene 65. výročí ,likvidace’ cikánského tábora v Osvětimi-Birkenau. Říjnová konference v Polsku se pak ohlédne za desetiletími, po která se Rada Evropy zavazuje chránit práva Romů.

Program ‘Viewpoint’: http://tinyurl.com/y9d42r2

Fotogalerie: http://av.coe.int:80/?collectionName=Photos:2111
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/22993
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003