Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 27.09.2020 16:34

O integraci Romů do české společnosti
22-12-2009  Miroslav Panuška, Václav Pešička


Foto: Jana Šustová Koncepce romské integrace do české společnosti na roky 2010 až 2013, monitoring vyloučených lokalit a činnost Agentury pro sociální začleňování v romských komunitách. Takový byl program úterního jednání Rady vlády pro záležitosti romských komunit.

Nejdůležitějším bodem jednání bylo představení koncepce romské integrace na příští tři roky. Co je podstatou této koncepce, kterou v pondělí schválila vláda, řekl v poledních Ozvěnách dne Radiožurnálu ministr pro lidská práva Michael Kocáb.

"Koncepce romské integrace obsahuje celou řadu naprosto konkrétních úkolů pro jednotlivé rezorty. Ministerstvo pro lidská práva je jenom koordinačním orgánem. Jeho tým nemá ani finanční prostředky, ani možnost zasahovat do věcí měst a obcí, těm můžeme jenom doporučovat. Ale můžeme úkolovat jednotlivé ministry a rezorty a bude na nich, jak k tomu přistoupí, jestli si vyrobí nějaké manuály," řekl Kocáb.

Za klíč ke zlepšení postavení Romů v České republice označil ministr Kocáb jednoznačně vzdělání, problém je v tom, že je to dlouhodobá záležitost.

"Velice důležité je, že předcházející koncepce obsahovaly spíš obecné teze, zatímco tato jde do konkrétna, jako vůbec první koncepce pokrývá všechny oblasti, které jsou potřeba při řešení romské otázky - vzdělání, zaměstnanost bydlení. Poprvé má realizační plán, dává konkrétní úkoly jednotlivým ministerstvům, a pak řeší jednotlivá opatření, ale spíš doporučení na krajskou a lokální úroveň, protože tam nikomu nemůžeme něco přikazovat, zase to řešíme formou doporučení," doplnila vysvětlení ředitelka Kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity Gabriela Hrabaňová.

Koncepce například počítá s podmínkami pro práci romských poradců na městských úřadech, jejichž funkce by měly být zřízeny v roce 2013. Právě za čtyři roky by na ně podle koncepce měl pamatovat i rozpočet.

Předseda sdružení Dženo Ivan Veselý je spokojený s koncepcí romské integrace, kterou připravil ministr pro lidská práva Michael Kocáb. Ve vysílání Rádia Česko zdůraznil, že při dobré vůli příští vlády a vyčlenění finančních prostředků má nová koncepce romské integrace v následujících třech letech šanci na úspěch.

"Vnímá Romy nejen jako sociálně vyloučenou skupinu v České republice, ale i jako národnostní menšinu a skupinu lidí, která je ohrožená v naplňování základních lidských práv v České republice."

Podle analýzy společnosti GAC je v Česku asi 300 vyloučených lokalit, ve kterých žije 80 tisíc lidí. Fakt, že se sociální vyloučení přenáší z generace na generaci dává romských dětem malé šance na úspěšné dokončení školy a získání zaměstnání.

"To není úkol jenom pro ministerstvo, ale i pro romské organizace, aby víc dělaly osvětu ve vyloučených lokalitách, aby víc tlačily na rodiče, aby neposílali děti do zvláštních škol a věnovali větší pozornost vzdělání," apeluje předseda sdružení Dženo.

Ministr pro lidská práva Michael Kocáb v poledních Ozvěnách dne Radiožurnálu o koncepci romské integrace

Předseda sdružení Dženo Ivan Veselý ve vysílání Rádia Česko o vládní koncepci romské integrace
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/22970
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003