Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 05.07.2020 21:03

Pozvánka na výstavu "Paramisa. Sintové a Romové ve fotografiích Rogiera Fokkeho"
05-11-2009  Muzeum romské kultury


Ioan Ciuard (Foto: Rogier Fokke) Ve čtvrtek 12. listopadu od 16:00 hodin proběhne v Muzeu romské kultury slavnostní otevření fotografické výstavy Paramisa. Sintové a Romové ve fotografiích Rogiera Fokkeho (slovo paramisa v romštině znamená doslova pohádka, autor má však na mysli spíše příběh). Nizozemský fotograf Rogier Fokke se už dlouhá léta věnuje portrétování Sintů a Romů po celé Evropě a v Brně bude ke shlédnutí výběr z jeho prací.

Výstava se koná za podpory Velvyslanectví Nizozemského království. Součástí vernisáže, které se zúčastní samotný autor a na které promluví zástupce nizozemského velvyslance v ČR Jennes de Mol, bude koncert brněnské romské kapely Paramisara (v překladu znamená vypravěči pohádek, příběhů).

Portréty Rogiera Fokkeho nesou jeho jasný rukopis. Jsou redukované jen na to podstatné. Na fotografiích se pozorovatelům ukazují lidé před jednolitým černým pozadím ve své individualitě a ve své nenahraditelné důstojnosti. Na první pohled nevidíme na fotografiích nic jiného než lidské tváře, žádný pohyb, žádná akce, ale paradoxně se v těchto „živých zátiších“ může odehrávat hluboký a silný příběh.

Heidi Weiss (Foto: Rogier Fokke) V minimalizované obrazové formě se návštěvníkovi naskýtá velká možnost vlastní fantazie. Teprve poté si může přečíst jednotlivé příběhy portrétovaných Romů, které často vypovídají o pronásledování, vyloučení nebo útěku. Výstava je tedy intimním vyprávěním několika obyčejných lidí, kteří se nechali vyfotografovat.

Fotograf Rogier Fokke se narodil 9. 5. 1952 v Nijmegenu v Nizozemí. Po studiu sociologie na univerzitě v Tilburgu absolvoval v roce 1989 „Academie voor Fotografie“ v Haarlemu. Od roku 1991 realizuje pravidelně fotografické projekty v zahraničí, mj. v Rusku, Latinské Americe a poslední dobou v Asii. Jako portrétní fotograf se umělec zajímá o nejrůznější lidi – zachytil fotoaparátem nizozemského ministra stejně jako boxera, hudebníka nebo dělníka v ocelárně.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/22875
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003