Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 02.12.2020 19:10

Jekhetane Roma vyzývá premiéra Fischera k řešení situace Romů v ČR
24-06-2009  


Jan Fischer (Foto: ČTK) Evropské a kanadské neziskové organizace se přidaly k otevřenému dopisu, který premiérovi Janu Fischerovi zaslala anglická organizace Jekhetane Roma. Zde přinášíme jeho plné znění.

18. června 2009

Vážený pane premiére,

se značným znepokojením sledujeme události v České republice, které se dotýkají Romů v jejich dennodenním životě.

Sílící aktivity neonacistických a fašistických stran a hnutí, jejichž součástí je zastrašování, terorizování a napadání menšin, jsou v demokraticky zřízených zemích nepřípustné a politická reprezentace by proti nim měla včas a adekvátně zasáhnout. Bohužel jsme svědky toho, že i samotní členové vlády se otevřeně hlásí k rasistickým doktrínám a neštítí se veřejně popsat způsob, jakým by se zbavili Romů (viz senátorka a místopředsedkyně senátního Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Liana Janáčková)(1). Rovněž populisticky využívají problémů soužití majority s Romy, vyplývajících z dlouhodobého odsouvání příslušníků romské komunity ze strany místních samospráv na okraj společnosti, k budování politické kariéry napříč politickým spektrem (například případy vystěhování v Bohumíně, ke kterým došlo pod záštitou bohumínského starosty a senátor Jiřího Víchy (ČSSD), případy vystěhování ve Vsetíně, k nimž došlo pod záštitou současného senátora a bývalého starosty Vsetína Jiřího Čunka (KDU-ČSL), či případy protiprávního odebírání sociálních dávek místním Romům, které obhajovala chomutovská primátorka Ivana Řápková (ODS), která nyní údajně kandiduje do Poslanecké sněmovny)(2).

Je nutné připomenout, že jednou z příčin vzestupu útoků ze strany sebevědomých rasistů je skutečnost, že policie a soudy nedosatečně postihují projevy otevřeného rasismu, včetně rasově motivovaných trestných činů, slovních útoků ze strany neonacistů, fyzických útoků mířených proti Romům, k nimž dochází na veřejnosti i v jejich domovech, a nedostatku proaktivních a komplexních strategií k odstranění všech forem rasově motivovaných slovních útoků a trestných činů, jejichž cílem jsou Romové. Znepokojující je i údajné napojení některých příslušníků policie a armády na extrémistické skupiny hlásající násilí a nenávist(3).

Nesmíme zapomenout, že výše zmíněná fakta, stejně jako nedávné události v České republice (viz nedávné žhářské útoky, či napadení pokojných shromáždění Romů ze strany neonacistů na začátku května) a signály, které vysílá politická reprezentace mezi řadové občany, mají dalekosáhlý vliv na širokou veřejnost. Akceptovaním rasistických postojů ze strany představitelů vlády lze tyto projevy nenávisti a nesnášenlivosti vnímat jako společenské k implementaci Koncepce romské integrace(4): jedním z hlavních cílů je boj s rasovou diskriminací příslušníků romské komunity.

Česká republika je signatářem řady mezinárodních chart a úmluv o dodržování základních lidských práv i svobod, včetně Evropské úmluvy o lidských právech (ECHR) a Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace (ICERD). Základní práva a svobody jsou navíc zakotveny v Listině základních práv a svobod, která je součástí Ústavy ČR.

Apelujeme na Vás, pane premiére, abyste zaštítil iniciování demokratických změn, které jsou nezbytné pro plnohodnotný život příslušníků romské komunity a jejich snažší a efektivní zapojení do společenského, politického a ekonomického života. Včerejší přijetí antidiskriminačního zákona, kterého si velmi ceníme, a dodržování úmluv, k nimž se Česká republika zavázala, jsou nedílnou součástí demokracie, k níž se Česká republika od svého vzniku v roce 1918 a po roce 1989 hlásí.

S pozdravem,

Jekhetane Roma(5), Velká Británie

K otevřenému dopisu se připojují

European Dialogue, Londýn, Velká Británie
European Roma Rights Centre, Budapešť, Maďarsko
Paul St. Clair, Executive Director, Roma Community Centre, Toronto, Kanada
Z§vůle práva, Praha
RAPAR (Refugees and Asylum Seekers Participatory Action Research), Manchester, Velká Británie
Europe-Roma CZ, Česká republika
Sdružení Romů a národnostních menšin Plzeňského kraje, Plzeň
Gwendolyn Albert, Praha
Heather Ureche, Southwell, Velká Británie
Dr Laura Cashman, Canterbury, Velká Británie
Štefan Tišer, Halifax, Velká Británie

Vysvětlivky:

(1)
Senátorka Liana Janáčková požádala o své vydání
Místopředsedkyní nové pravicové strany se stala Liana Janáčková, podle Antify do strany chtějí neonacisté

(2)
O populismu primátorky Řápkové
Ivana Řápková: Zastáváme přístup cukr a bič
Motejl: Romům ve Vsetíně se žije lépe, vystěhovaní ale mají potíže

(3)
Armáda podle Kocába zaměstnává až 90 sympatizantů neonacismu
„Právnička sdružení Tolerance a občanská společnost Klára Kalibová zmínila případ 15 zaměstnanců ministerstva obrany, kteří s neonacisty spolupracovali. Profesionalizace extremistů je podle ní prokazatelná, což potvrzuje i policie.“

(4)
Koncepce romské integrace, přijatá vládním usnesením č. 87 ze dne 23. ledna 2002

(5)
Organizace Jekhetane Roma navazuje na činnost organizace Neve Roma North East v Newcastlu, založené v roce 2005 Miroslavem Šimkem. Za finančního přispění místního úřadu v Newcastlu provozovala organizace Neve Roma v letech 2005-2006 komunitní centrum, které poskytovalo služby přibližně 3000 romských klientů různých národností, zejména v oblasti orientace v místním systému sociálních služeb. Centrum též provozovalo bezplatnou školu angličtiny. Hlavním cílem organizace Jekhetane Roma je sociální začlenění Romů žijících ve Velké Británii.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/22530
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003