Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 30.10.2020 20:58

Zatýkání extremistů
11-06-2009  Petr Hartman


Zadržený pravicový extrémista (Foto: ČTK) Krajně pravicová Dělnická strana a nacionalistická Národní strana získaly ve volbách do Evropského parlamentu dohromady jen pár desítek tisíc hlasů . Prvně jmenované uskupení však překročilo jedno procentní hranici a má nárok na zisk peněz za každý obdržený hlas. Přitom ani jeden subjekt by teoreticky neměl existovat.

Alespoň se na veřejnosti objevují indicie směřující k tomu, že registrace obou stran nebyla bez chyb. Přesto tato extremistická uskupení vyvíjejí činnost a podněcují ve veřejnosti xenofobní a rasistické nálady. Není náhodou, že v evropských volbách zaznamenaly nejsilnější podporu právě v některých obcích Ústeckého a Karlovarského kraje. Tedy v místech, kde samospráva jen obtížně řeší problémy s nepřizpůsobivými spoluobčany. Extremisté nabízejí jednoduchá řešení složitých problémů a i když nejsou reálná, přesto postupně na svoji stranu získávají podporu hlavně v řadách té veřejnosti, které se bezprostředně dotýkají nejrůznější excesy lidí žijících v sociálně vyloučených komunitách. Takováto podpora by mohla postupně narůstat, protože cesta likvidace nejrůznějších ghett je během na dlouhou trať. Z tohoto úhlu pohledu je samozřejmě důležité projevy extremismu důsledně potírat. Jak však ukazují dosavadní zkušenosti, není to úplně lehké.

Například ministerstvo vnitra se marně domáhá u soudu zrušení extremistických stran. V souvislosti s už zmiňovanými pochybnostmi o tom, zda byly vůbec v souladu s předpisy správně registrovány, by si možná ušetřilo práci, kdyby svoje povinnosti lépe plnili příslušní úředníci. Zároveň je správné, aby policie pouze pasivně nepřihlížela nejrůznějším pochodům, koncertům, nebo dalším akcím, při kterých dochází například k šíření extremistických ideologií včetně hlásání nadřazenosti určité rasy. V neposlední řadě, by měli být postihováni za podněcování rasové a jiné nesnášenlivosti lidé, kteří stojí v pozadí a celé hnutí organizují. Do této kategorie podle všeho nepatří policejní zátah, ke kterému došlo v tomto týdnu a který se dostal na přední místa v médiích. Řeč je o zatýkání extremistů, z nichž pět nakonec putovalo do vazby. Podle expertů jde o pořadatele rasistických koncertů a členy neonacistických hudebních skupin. Policistům se tak podle všeho podařilo překazit pořádání jednoho velkého festivalu, na kterém by zněla hudba blízká neonacistickému hnutí, českému extremismu však zásadní ránu neuštědřila. V řadách zadržených totiž nenajdeme osoby, které by nejrůznější násilné akce a provokativní pochody přímo organizovaly. Zjednodušeně řečeno, tzv. velké ryby dál klidně proplouvají, beztrestně čeří hladinu českého rybníku a podněcují k nejrůznějším formám lovu ryb, které se tomuto prostředí nějakým způsobem vymykají.

Tomu samozřejmě nelze čelit jenom represí, ale především prevencí. Řeč může být o výchově v rodině a ve škole. Nebo také o tom, že je potřeba pracovat se sociálně nepřizpůsobivými občany tak, aby byli motivováni k dodržování určitých pravidel hry. V neposlední řadě v prostředí, kde děti vyrůstají s vědomím, že vzdělání, práce a plnění si povinností jsou ošklivá slova zasluhující pohrdání, je potřeba podobný pohled na svět otočit. To jsou všechno samozřejmě léta probírané recepty, které však není jednoduché uvést do praxe. Navíc se politikům do toho ani příliš nechce. Jde o mravenčí a dlouhodobou práci, při které nelze sbírat okamžitě plusové body. Samozřejmě pokud nedojde k razantním řešením typu přestěhování lidí ve Vsetíně. To sice může vyřešit potíže jedné vybydlené budovy a jejího okolí, ale ne problémy tohoto typu a už vůbec ne dlouhodobě.

Proto se politici většinou spokojí s obecnými frázemi, po kterých nenásledují rázné činy. V tomto duchu vyznívá i nejnovější dohoda politiků o postupu proti nárůstu extremismu a rasismu. Jak zatím takovýto postup vypadá v praxi, to ilustruje osud vedoucí redaktorky romského vysílání Českého rozhlasu Anny Polákové. Ta požádal s celou svou rodinou o azyl v Kanadě. Její nejbližší čelili opakovaně rasisticky motivovaným fyzickým útokům a policie nikdy nic nezjistila. Není proto divu, že lidem, kteří se "provinili" pouze tím, že se liší od většinové společnosti, došla trpělivost a opustili tuto zemi.

Pokud podobné zoufalé činy zapadnou a nevyvolají masivní odpor veřejného mínění proti extremistům, pak budou mít i nadále celkem velký prostor k posilování svých pozic, byť někteří z nich třeba skončí v celách předběžného zadržení, případně ve vazbě nebo dokonce ve vězení.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/22496
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003