Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 30.10.2020 21:39

Občané Orlové-Poruby opravovali domy a uklízeli jejich okolí
20-05-2009  Tisková zpráva


Před začátkem úklidu (Foto: RPG Real Estate) Obyvatelé Orlové-Poruby se v sobotu 16. května věnovali úklidu svých domů a jejich okolí. Akci organizovalo občanské sdružení Vzájemné soužití ve spolupráci s městem Orlová, Nadací OKD a realitní skupinou RPG Real Estate.

„Cílem projektu bylo ukázat, že si stále ještě dokážeme navzájem pomáhat, a to se nám povedlo,“ říká Kumar Vishwanathan, předseda sdružení Vzájemné soužití. „Během sobotního úklidu se nám podařilo vytvořit báječnou atmosféru. Díky partnerství RPG RE jsme mohli nakoupit nářadí a udělat takový kus práce. Společnost totiž přispěla nejen finančně, pomoci nám přišlo zhruba 180 jejich zaměstnanců a dalších partnerů akce.“

Při úklidu (Foto: RPG Real Estate) Ve vybraných domech organizátoři a na dvě stovky obyvatel domů vyklízeli sklepy, natírali sokly a zídky, osazovali lavičky a věnovali se komplexnímu úklidu okolí domů. V prostorách u domů byly vysazeny i dva stromy. „Věřím, že to byla první vlaštovka, a že tato akce bude dalším impulzem pro veřejnost, případně i pro další společnosti. Myslím, že je nejvyšší čas ukázat lidem i firmám, že tyto akce jsou prospěšné nejen k zvelebení prostředí, ve kterém žijeme, ale i k rozvíjení občanského soužití, které v poslední době dost trpí,“ dodal Kumar Vishwanathan.

Sobotní úklid v neděli vystřídala zábava. Pro všechny účastníky „úklidové akce“ uspořádalo sdružení Vzájemné soužití bohatý kulturní program. Vystoupili zde například Alfa Gospel Praises, děti z orlovské ZŠ Jarní a taneční a pěvecké kroužky Vzájemného soužití, ukázky své práce předvedli také strážníci Městské Policie Orlová a orlovští hasiči. Pro děti byly připraveny hry a soutěže se sladkými odměnami, každý z účastníků si odnesl na památku tričko s logem akce.

Vzadu: Kumar Vishwanathan (Foto: RPG Real Estate) Nápad uspořádat tuto akci vznikl asi před rokem. Iniciátorem byl generální ředitel RPG RE Tony Aksich spolu se Stanislavem Svobodou, ředitelem pro vládní vztahy skupiny RPG RE. „Naše společnost v sociálně vyloučených lokalitách spolupracuje s neziskovým sektorem dlouhodobě a jsme velmi rádi, že naši společnou snahu podpořil aktivní účastí i Úřad vlády. Jsme rádi, že se nám nakonec celou akci podařilo uskutečnit, a že byla našimi spoluobčany, zaměstnanci a i dalšími partnery tak dobře přijata,“ řekl Stanislav Svoboda.

„Vstup soukromého sektoru do revitalizací vyloučených lokalit je jednou z optimálních možností, jak řešit bydlení nejen v Orlové, ale také na dalších místech. Důležité je, aby na obnovu bydlení navazovaly také sociální a vzdělávací programy. Nedocenitelný efekt má projev zájmu a spolupráce při společném úklidu obyvatel lokality a zaměstnanců firmy,“ komentoval akci Martin Šimáček, ředitel Odboru pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR.

Po práci zábava (Foto: RPG Real Estate) „Projekt Společně pracovat, bavit se a žít určitě splnil svůj účel. Akce prokázala, že občané ho přijali s radostí. Rádi se společnou prací podíleli na zlepšení svých životních podmínek i zkrášlení a údržbu veřejných prostor. Měl by to pro ně být zároveň impulz, jak své okolí udržet v pořádku a čistotě,“ zakončil starosta Orlové Jiří Michalík.

Informace o zúčastněných organizacích:

Občanské sdružení Vzájemné soužití

Občanské sdružení Vzájemné soužití je registrovaná apolitická, nevládní nezisková organizace, která působí v Ostravě od záplav v roce 1997. Snaží se vytvářet přátelské platformy mezi romskou a neromskou komunitou. Metodou komunitní práce se pokouší zlepšit sociální a životní podmínky chudých a potřebných rodin. Činnost sdružení se soustřeďuje na oblast humanitární, vzdělávací, lidská práva, poskytování sociálního a právního poradenství, problematiku bydlení, zaměstnanosti, řešení konfliktů a vyjednávání.

Nadace OKD

Nadace OKD byla založena v lednu 2008 a společnost OKD je nejen jejím zřizovatelem, ale také největším dárcem. Své priority v oblasti společenské odpovědnosti, jimiž jsou podpora zdraví a sociální sféry, veřejného sektoru, životního prostředí i regionálního rozvoje, firma coby zakladatel promítla do základních dokumentů Nadace OKD. Nadace na základě těchto priorit vytvořila čtyři hlavní programy, pro jejichž naplňování získává příspěvky od dárců. Prvním z dárců se stala společnost OKD, jež na chod Nadace OKD přispívá pevnou částkou ze svého zisku. Mezi přispěvatele patří i společnost New World Resources N.V.

RPG Real Estate

Realitní skupina RPG Real Estate vznikla v polovině roku 2006 v důsledku transformace těžební společnosti OKD, a.s. Do portfolia RPG Real Estate přešel majetek a aktivity nesouvisející s těžební činností. Pod značku RPG Real Estate patří společnosti RPG Byty, RPG RE Commercial, RPG RE Land, RPG RE Management a RPG Služby, která je společným podnikem se společností OKIN GROUP, a. s. Skupina dnes vlastní a spravuje významný majetek, jehož součástí jsou obytné domy, nebytové prostory, komerční objekty, hotelové domy, hotely i rozsáhlé pozemky převážně na území Moravskoslezského kraje.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/22431
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003