Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 26.02.2020 19:28

Hledá se: Romský student na universitu
06-05-2009  Tisková zpráva


Díky PR třídě (styk s veřejností) na University of Northern Virginia – Prague, mohou nyní čeští studenti romské národnosti obdržet plné, čtyřleté stipendium na americké universitě. Byla to PR třída – okolo dvaceti studentů – která navrhla vedení university založit nový stipendijní program pro Čechy s romskou národností a vedení UNVA souhlasilo. “Máme zodpovědnost podporovat harmonii a vzájemnou spolupráci v české společnosti a domníváme se, že naši studenti měli dobrý nápad, proto jsme se rozhodli je podpořit v pomoci druhým” řekl Martin McGoldrick, UNVA Chief Academic Officer.

Poté, co se vedení university rozhodlo nabídnout toto stipendium, UNVA studenti začali pracovat na jejich PR plánu. Zhotovili webové stránky www.scholarship.cz, podporující tento stipendijní program. Dle scholarship.cz, UNVA studenti pocházejí z 35 různých zemí a vytvořili program, který jejich školu, sestavenou z tolika národností, ještě o jednu obohatí. PR studenti také vytvořili velmi zajímavý obsah těchto webových stránek: www.scholarship.cz obsahuje originální dokumenty ohledně rasismu a extremismu v České Republice, najdete zde také rozhovory s různými lidmi romské národnosti, kteří upřímně komentují jejich pohled na to, co znamená býti Romem v České republice. Studenti nyní pilně pracují na anglických titulcích k těmto rozhovorům.

Nicméně, prioritou studentů nadále zůstává nalezení vhodného kandidáta pro nabízené stipendium. Do dnešní doby se dotázalo pouze pár studentů ohledně tohoto stipendia, a proto je PR třída přesvědčena, že větší medializace tohoto projektu pomůže, aby se tato informace dostala k těm, kterým je určena. Uzávěrka přihlášek je 31. června 2009, výuka začíná v září 2009, podzimním semestrem. K získání stipendia musí mít student romské národnosti maturitní vysvědčení, angličtinu na úrovni ‘intermediate’ (středně pokročilá) a musí úspěšně složit zkoušky na UNVA. Nejúspěšnější kandidát bude vybrán studentskou radou a vedením university.

Cílem tohoto stipendia je vytvořit znatelně silnější vedení pro romskou komunitu, a tím podpořit romskou populaci v lepším začlenění se do České populace. Dle PR studentů je tento krok velice důležitý, jelikož sami po průzkumu romské situace a pár rozhovorech zjistili, že největším problémem jsou bohužel předsudky. „Domnívám se, že tento projekt opravdu změnil náhled několika studentů na to, jak je nespravedlivé, když jednotlivec musí jít životem souzen bez toho, aby mu bylo porozuměno, či aby byl brán jako plnohodnotný občan,” řekl Nikola Nicha, student z Makedonie. Federico Pando, student ze Španělska, upozornil na to, že “Na této škole je mnoho bílých českých studentů, ale nestudují zde studenti s romskou národností. Ani jeden. Je toto dobré pro českou společnost?”

Pokud by jste se chtěli dozvědět více ohledně této zprávy, prosím, kontaktujte:
Monika Sochorová
+420 224 87 24 87
pr@scholarship.cz
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/22408
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003