Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 24.10.2020 20:20

Extremismus – žádejte lepší strategie!
02-05-2009  Eva Hůlková


Pavel Černý (Foto: Jana Šustová) Romové z Česka se obracejí k papeži Benediktu XVI. Žádají, aby otevřel diskusi o postavení Romů v Evropě. Dopis s informací o postavení Romů v Česku zaslalo papeži romské hnutí Roma Realia. Jeho představitelé varují, že narůstající averze česko-romských vztahů vytváří v zemi velmi nebezpečný fenomén, který může přerůst mimo dosah kontroly.

Bezprecedentní causa Vítkov s krutými následky, pochody neonacistů, emigrace Romů do Kanady - i to patří k dnešnímu Česku. Romové tvrdí, že politici ztrácejí kontrolu nad tím, jak problematiku řešit. V podobném duchu vyznívají i slova Pavla Černého, předsedy Ekumenické rady církví.

Pavel Černý: „Já jsem velice skeptický - a dovolte, abych to i pověděl - protože v poslední době - jak bylo obsazováno ministerstvo pro tyto otázky? Ani paní Džamila Stehlíková, ani pan Kocáb nejsou odborníci na tyto otázky. Tam měl sedět někdo, kdo to skutečně léta studuje, kdo se tomu věnuje v širším kontextu. Já myslím, že naše republika postrádá určitou jasnou strategii, jak jednat. Že to potom někteří lidé zneužijí, to je tragické a nezbývá než odsoudit všechny ty antiromské projevy, které někdy vyvrcholí i násilnostmi. To je něco šíleného...“

Pavel Černý je pro to, aby se ve společnosti měřilo všem stejným metrem - příslušníkům menšin, stejně jako většině. Pokud tomu tak není, posiluje to xenofobní nálady mezi lidmi. Jako kazatel apeluje:

Pavel Černý: „Já podtrhuji to, že je zapotřebí si uvědomit, že jsme všichni lidé, Božím stvořením. V tom je úžasný základ - uvědomit si, že všechny rasy, národy, kmeny jsou si rovny - že jsme lidé. A že tak spolu také musíme jednat. A proto je zapotřebí, aby nemlčeli ti, kteří se považují za slušné lidi ve společnosti. Protože každý občan, který v těchto věcech mlčí, vlastně vytváří prostor pro novodobé diktátory a manipulátory společnosti. Proto je zapotřebí, abychom se všichni nasadili v této věci, zásadně odmítali rasismus, odmítali antisemitismus, který také v Evropě narůstá, a odmítali všelijaké negativní jevy. V těchto věcech zůstat stranou znamená - dávat prostor zlu.“

A Pavel Černý upozorňuje, že problém má širší, než jen česko-romskou dimenzi:

Pavel Černý: „Já vidím všechny ty ultranacionalisty, že to je vlastně takový hněv ve společnosti, který bublá pod povrchem, a který roste a který má v sobě určitý strach. Z takové té multinárodnostní a multireligiózní vlny.“

Co může udělat jednotlivec? Pavel Černý říká: nebuďte lhostejní. Tlačte na politiky, na senátory, na poslance, žádejte lepší strategie, lepší kurs, než je ten současný.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/22387
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003