Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 24.10.2020 20:41

Keramický betlém dětí z Dobré Vody se představí na výstavě
27-11-2008  Eva Haunerová


Vánoce v Dobré Vodě (Foto: Jana Šustová) Ve žlutické galerii na Velkém náměstí proběhne v pátek 28. listopadu v 17 hodin vernisáž předvánoční výstavy betlémů. K vidění zde bude i nový keramický betlém od dětí z Dobré Vody. Zhruba desítku postaviček a několik dalších zvířátek společně vyrobily děti během listopadu v rámci nového keramického kroužku, který organizuje občanské sdružení Český západ. Výstava v galerii probíhá do 20. prosince a zájemci si zde mohou prohlédnout i řadu dalších betlémů nejrůznějšího stáří i provedení.

Keramický kroužek v Dobré Vodě byl otevřen v září 2008 prozatím pro děti z prvního stupně ZŠ. Děti jsou v něm rozděleny podle věku do tří skupin po 4 až 5 dětech. Kroužek probíhá každé pondělí v sídle Českého západu a každá skupinka pracuje zhruba hodinu. Děti si pod vedením lektorky Kamily Součkové mohou zkusit vyrobit užitkovou keramiku, plastiku nebo dekorativní předměty. Učí se tak pracovat s hlínou a dekorovat ji. „Kroužek umožňuje dětem rozvíjet jemnou motoriku, prostorovou představivost, zároveň také rozvíjí jejich výtvarné cítění, pečlivost a trpělivost. Navíc mohou pocítit hřejivý pocit z dobře vykonané práce a z toho, že z jejich rukou vzešlo něco krásného či užitečného," přibližuje smysl kroužku jeho lektorka Kamila Součková. Během zimy se keramický kroužek otevře i starším dětem a dospělým z Dobré Vody. Ty budou využívat ke své činnosti zrekonstruovanou maringotku hned vedle sídla sdružení. Činnost kroužku byla umožněna díky finanční podpoře Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, která finančně podpořila zřízení keramické dílny v rámci projektu Keramická dílna v Dobré Vodě, terapie a sociální integrace, a také EU v programu Transition Facility: Podpora vzdělávání romských dětí a mládeže prostřednictvím mimoškolních aktivit.

Občanské sdružení Český západ působí v romské komunitě v Dobré Vodě u Toužimi. Zde nabízí nebo zprostředkovává zaměstnání, pořádá vzdělávací a rekvalifikační programy, organizuje volnočasové aktivity pro děti i dospělé, zajišťuje individuální doučování dětí nebo poskytuje sociální služby. Mezi největší úspěchy sdružení patří výrazné snížení nezaměstnanosti v Dobré Vodě. Filosofií Českého západu již od roku 2002 je, že nedělá práci za druhé, ale snaží se o podporu samotných členů komunity takovým způsobem, aby naopak dokázali své osobní i společné problémy řešit vlastními silami a postupně uměli brát své životy do vlastních rukou.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/22160
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003