Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 25.09.2020 08:26

Setkání s historikem prof. Ctiborem Nečasem, CSc. (nejen) nad tématem romského holocaustu
24-11-2008  Tisková zpráva


Muzeum romské kultury v Brně zve na setkání s historikem prof. Ctiborem Nečasem, CSc. (nejen) nad tématem romského holocaustu. Setkání bude spojeno s prezentací Bulletinu Muzea romské kultury 16/2007 a projekcí prezentačního filmu Muzeum romské kultury.

Prof. Ctibor Nečas, CSc. (1933) působil dlouhodobě jako profesor obecných dějin na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Jeho trvalým a intenzivním zájmem je historie Romů, zejména pak období 2. světové války. K jeho nejvýznamnějším pracím patří knihy Romové na Moravě a ve Slezsku 1740 – 1495 (Brno, 2005), Holocaust českých Romů (Praha 1999) a dále řada odborných článků publikovaných periodicky. Prof. Nečas dlouhodobě spolupracuje s Muzeem romské kultury a pravidelně přispívá do Bulletinu Muzea romské kultury.

Setkání se uskuteční ve čtvrtek 27. listopadu 2008 od 16.00 hodin v přednáškovém sále Muzea romské kultury, vstup zdarma.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/22143
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003