Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 19.01.2021 16:51

Byla zahájena novinářská soutěž na téma diskriminace a rozmanitost
03-09-2008  Tisková zpráva


Evropská komise dnes vyhlásila 1. září další ročník soutěže o novinářskou cenu nazvanou „Pro rozmanitost. Proti diskriminaci.“ Již pátým rokem jsou očekávány příspěvky do evropské soutěže, která oceňuje novináře působící jak v elektronických, tak tištěných sdělovacích prostředcích. Cena vyznamenává talenty těch pracovníků sdělovacích prostředků, kteří prostřednictvím svých článků přispívají k většímu porozumění přínosu rozmanitosti a bojují proti diskriminaci na základě náboženského vyznání či víry, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace, rasy nebo etnického původu.

„Příliš mnoho Evropanů – podle posledního průzkumu se to týká zhruba 15 % občanů EU – je stále konfrontováno s diskriminací doma i na pracovišti,“ uvedl komisař pro rovné příležitosti Vladimír Špidla. „Naše novinářská cena je uznáním významné úlohy sdělovacích prostředků při zviditelňování této problematiky v očích veřejnosti. Je rovněž významnou součástí naší širší kampaně, jejímž cílem je zlepšit povědomí o právech jednotlivců na rovné příležitosti a o přínosech rozmanitosti.”

Do soutěže lze přihlásit články, které byly v období mezi 1. lednem a 31. říjnem 2008 publikovány v EU buď v tištěných, nebo v elektronických sdělovacích prostředcích. Příspěvky lze podat elektronickou cestou. Na konci období vyhrazeného pro zasílání soutěžních příspěvků se ve všech 27 členských státech EU sejdou národní poroty, aby vybraly nejlepší příspěvky. Následně porota z těchto 27 národních vítězů vybere tři nejlepší články a vyhlásí celkového vítěze evropské novinářské soutěže.

Vítězové obdrží ceny v hodnotě až 4 500 EUR.

Stejně jako v předešlých ročnících soutěže i v tomto roce vyhlašuje Evropská komise zvláštní cenu zaměřující se konkrétní téma. V rámci letošního ročníku je zvláštní cena vyhrazena pro články věnované problematice související s diskriminací romské komunity. V mnoha evropských zemích jsou Romové, kteří v rozšířené EU celkově tvoří největší etnickou menšinu, vystaveni rasově motivovanému násilí, nenávistným verbálním útokům a diskriminaci v přístupu k zaměstnání, vzdělání, zdravotní péči a veřejným a sociálnímu službám. Podle posledního průzkumu Eurobarometru se 77 % Evropanů domnívá, že být Romem přináší společenské znevýhodnění.

V letošní roce získala cena podporu několika renomovaných novinářských organizací, včetně European Youth Press a Asociace evropských novinářů. Evropská komise je odhodlána vymýtit diskriminaci ve všech jejích podobách. Novinářská cena je jednou z mnoha iniciativ EU zaměřených na podporu změny postojů a tvoří součást pětileté informační kampaně “Pro rozmanitost. Proti diskriminaci.

Internetová stránka novinářské soutěže:
http://journalistaward.stop-discrimination.info

Special Eurobarometer Survey 296 (zvláštní průzkum věnovaný diskriminaci v EU):
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_296_en.pdf

Flash Eurobarometer 232:
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_232_en.pdf

Internetová stránka Evropské komise věnovaná Romům:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=en
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/22074
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003