Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 02.12.2020 20:43

Ocenění rovného přístupu zaměstnavatelů i za hranicemi kraje
18-06-2008  Tisková zpráva


Sedm zaměstnavatelů si odnese ocenění za rovný přístup z páteční slavnostní konference pořádané v prostorách Úřadu práce Brno-město. Toto ocenění v podobě certifikátu značky Ethnic Friendly zaměstnavatel označuje subjekty, které dbají na rovné zacházení se zaměstnanci a uchazeči o zaměstnání, a pomáhá lidem v orientaci na trhu práce, pokud jde o jednání ze strany zaměstnavatelů. Jeho udílení bude následovat veřejná konference, na níž se setkají zaměstnavatelé se zástupci kontrolních orgánů, aby sdíleli své poznatky o zajišťování rovného zacházení a antidiskriminační úpravě. Konference "Ethnic Friendly zaměstnavatel - Diverzita na trhu práce" se uskuteční 20. 6. od 12 do 15 hodin.

Tento týden uběhne přesně 1 rok od slavnostního představení koncepce značky Ethnic Friendly zaměstnavatel vytvořené organizací IQ Roma servis, o. s., působící v Jihomoravském kraji. Za tuto dobu 14 zaměstnavatelů úspěšně absolvovalo šetření za účelem zjištění fungování rovného zacházení a stalo se nositeli značky Ethnic Friendly zaměstnavatel, která se začíná šířit i za hranicemi kraje.

"Věříme, že tato značka přispěje k budování dobrého jména naší společnosti, a to nejen ve vztahu k našim klientům a zaměstnancům, ale také k veřejnosti a našim partnerům," shrnuje za zaměstnavatele Soňa Vašíčková ze sdružení Český západ přínos značky. Mezi další Ethnic Friendly zaměstnavatele patří Inventec (Czech), s.r.o., ZETOR TRACTORS a.s., AUDACIO s.r.o., Ing. František Pospíšil, Nová Mosilana, a.s., GUMOTEX, a.s a nejnověji i JOB-centrum Ostrava, s.r.o., Qisda Czech s.r.o. a PAPÍRNY BRNO a.s.

Nositeli značky Ethnic Friendly zaměstnavatel jsou i státní úřady. Prvním z nich byl právě Úřad práce Brno-město, který 31. 10. 2007 převzal certifikát značky z rukou 1. náměstka hejtmana Jihomoravského kraje pana Ing. Milana Venclíka a primátora statutárního města Brna pana Romana Onderky, již převzali nad koncepcí značky záštitu. V současné době patří mezi certifikované zaměstnavatele také ÚP ve Vyškově, ÚP v Blansku a ÚP ve Zlíně.

První udílení značky Ethnic Friendly zaměstnavatel (Foto: Jana Šustová) Koncepce značky Ethnic Friendly zaměstnavatel vznikla na základě poznatků pracovníků poradny IQ Roma servisu, kdy jejich klienti – lidé hledající práci - jsou odmítáni zaměstnavateli pro jejich etnický původ. Tuto zkušenost má se zaměstnavateli v ČR řada lidí romského původu i lidí, kteří mají své kořeny v zahraničí. Udílení a prezentace značky Ethnic Friendly zaměstnavatel vede ke zviditelnění zaměstnavatelů, kteří naopak dodržují zásadu rovného zacházení, zajišťují nediskriminační vztahy a svým přístupem představují jak pozitivní příklad, tak atraktivního a zodpovědného zaměstnavatele.

Zaměstnavateli, který se chce stát nositelem značky, stačí zaslat žádost, na základě které absolvuje krátké šetření v svém provozu či kanceláři. Při kontaktu s šetřícími pracovníky IQ Roma servisu může využít též poradenství k zajišťování rovného zacházení.

Konference proběhne v zasedací místnosti ÚP Brno-město, Křenová 25/27 v Brně v rámci projektu financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu – z Operačního programu rozvoj lidských zdrojů - a státního rozpočtu ČR.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/22011
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003