Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 24.10.2020 18:54

Romové z Dobré Vody se učí anglicky
01-04-2008  Tisková zpráva


Kurz angličtiny pro dospělé, který probíhá jednou týdně, navštěvuje 6-9 zájemců (Foto: Eva Haunerová) Přesně před rokem otevřelo občanské sdružení Český západ, působící v romské komunitě v Dobré Vodě u Toužimi, dva kurzy anglického jazyka. První kurz je pro dospělé, druhý kurz je určen pro děti, které navštěvují základní školu. Potřeba vzniku tohoto kurzu vzešla přímo od dvou členů romské komunity, kteří dálkově studují Evangelickou akademii v Praze.

Dnes kurz pro dospělé, který probíhá jednou týdně, navštěvuje 6-9 zájemců. Skupina je nyní tvořena nejen členy romské komunity, ale i neromskými obyvateli Dobré Vody a zaměstnanci Českého západu.

„Kurz se mi líbí, protože díky němu lépe zvládám angličtinu ve škole. Zjišťuji, že mnoho anglických výrazů znám z televize nebo se s nimi setkávám při práci na počítači. Navíc se teď má dcera začala učit angličtinu ve škole a já ji mohu lépe pomáhat s domácími úkoly,“ vysvětluje přínos kurzu Anna Dunčeková, komunitní a terénní sociální pracovnice Českého západu, která druhým rokem studuje dálkově střední školu. „Angličtina se navíc dneska stává vedle obsluhy počítače a komunikačních dovedností běžným standardem, když chcete získat nějakou lepší práci,“ doplňuje Anna Dunčeková.

Druhý kurz angličtiny navštěvuje 5-8 dětí. Ty si formou různých her a drobných aktivit osvojují základní slovní zásobu – učí se počítat, pojmenovávat činnosti a věci kolem sebe, což je pro ně dobrá příprava na jazykovou výuku ve škole a také způsob, jak smysluplně trávit volný čas.

„Pro dospělé z romské komunity je kurz angličtiny nejen prostředkem k osobnímu růstu a zvyšování kvalifikace, ale je to také zároveň příležitost setkávat se s ne-Romy v jiných situacích než obvykle,“ popisuje význam kurzu jeho lektorka Eva Haunerová, absolventka Pedagogické fakulty ZČU v Plzni.

„V rámci kurzu se Romové a ne-Romové při různých hrách a aktivitách učí spolupracovat a dosahovat společného cíle, což je v dnešní době velice důležitá dovednost. Výuka ve smíšené skupině tak zcela přirozeným způsobem napomáhá k odstraňování předsudků na obou stranách, což je kromě naučených slovíček a gramatiky nezanedbatelný přínos tohoto kurzu,“ doplňuje Eva Haunerová.

Občanské sdružení Český západ působí v romské komunitě v Dobré Vodě u Toužimi od roku 2002. Zde v rámci projektu Komunitní práce v Dobré Vodě a okolí na Toužimsku nabízí nebo zprostředkovává práci, pořádá vzdělávací a rekvalifikační programy, organizuje volnočasové aktivity pro děti i dospělé, zajišťuje individuální doučování dětí nebo poskytuje sociální služby. Mezi největší úspěchy sdružení patří výrazné snížení nezaměstnanosti. V roce 2007 pracovalo v Dobré Vodě 60 % obyvatel místní převážně romské komunity. Projekt sdružení včetně kurzu angličtiny je financován Evropskou unií a Karlovarským krajem v rámci grantového schématu „Podpora sociální integrace v Karlovarském kraji“ Společného regionálního operačního programu. Mottem sdružení Český západ je „Mít život ve svých rukou“.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/21851
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003