Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 01.12.2020 00:56

Úřad práce ve Vyškově se stává Ethnic Friendly zaměstnavatelem
07-02-2008  IQ Roma servis


Úřad práce ve Vyškově jako jeden z prvních zástupců státní správy v České republice, spolu se společnostmi Gumotex, a. s,, Nová Mosilana a. s. a Ing Františkem Pospíšilem, obdrží značku Ethnic Friendly zaměstnavatel. K předání certifikátu, který je udílen sdružením IQ Roma servis o. s, dojde na slavnostním zasedání 11. února ve 13:00 za účasti hejtmana Jihomoravského kraje Stanislava Juránka a senátora Ivo Bárka. Veřejně představena bude také nová publikace Ethnic Friendly zaměstnavatel shrnující současný stav a legislativní opatření týkající se antidiskriminačních postupů v ČR.

Cílem projektu Ethnic Friendly zaměstnavatel je relativizovat předsudky vůči jiným etnikům či skupinám osob a zároveň aktivně podpořit jejich integraci na trhu práce. V rámci této koncepce jednotliví zaměstnavatelé, kteří v praxi naplňují a dodržují zásady rovného zacházení, mohou získat certifikát Ethnic Friendly zaměstnavatel. Deklarují tak svou vůli odstranit bariéry znemožňující znevýhodněným skupinám společnosti plně se zapojit a uplatnit na pracovním trhu. „Firma nebo zaměstnavatel si tím otevírá dveře k zisku většího potenciálu společnosti díky různorodosti pracovníků. Pochopitelně také přihlášení se k nediskriminačním praktikám je pozitivní prezentací zaměstnavatele a informací pro veřejnost či potenciální uchazeče o pracovní pozici.“ shrnuje Kateřina Ryšková, která se koncepci věnuje v IQ Roma servis o. s.

Realizace projektu Ethnic Friendly zaměstnavatel se zaměřuje především na oblast Jihomoravského kraje, kde již kritéria pro obdržení značky a certifikátu splnily společnosti jako např. Zetor Tractors, Inventec (Czech), Audacio. Dne 11. února na slavnostním zasedání budou aktuálně oceněni noví Ethnic Friendly zaměstnavatelé Gumotex, Nová Mosilana, Ing. František Pospíšil a Úřad práce ve Vyškově.

Jedním z velmi důležitých faktorů při integraci a podpoře sociálně znevýhodněných skupin ve společnosti jsou pochopitelně státní orgány a instituce státní správy. Úřad práce ve Vyškově se stal (po Úřadu práce Brno-město) teprve druhou certifikovanou státní institucí, která veřejně deklarovala dodržování nediskriminačních praktik v oblastech své činnosti. Ocenění na slavnostním zasedání předá hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek a senátor Ing. Ivo Bárek.

Tým Antidiskriminačního centra IQ Roma servis, o s. připravil také publikaci, která popisuje současný stav problematiky rovného zacházení na trhu práce. „Cílem knížky je nejen představit projekt Ethnic Friendly zaměstnavatel, ale také poskytnout návod, jak rovné zacházení zajistit v praxi.“ říká Petr Kubačka, jeden z autorů publikace.

Slavnostní zasedání Poradního sboru ředitele Úřadu práce ve Vyškově a Okresní Rady pro rozvoj lidských zdrojů se uskuteční v pondělí 11. února 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu práce ve Vyškově, Palánek 3a, III. patro.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/21790
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003