Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 30.10.2020 20:54

Agentura proti vzniku a šíření ghett začne fungovat v březnu
05-02-2008  Martin Hromádka, Věra Masopustová


Nově jmenovaný ředitel Marek Podlaha (Foto: ČTK) Naději na práci, důstojnější bydlení a návrat do většinové společnosti. K tomu všemu by měla těm Romům, kteří o to budou stát, pomoci najít cestu vládní Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách. V těchto dnech spustila pilotní projekt a od března už budou její zaměstnanci pracovat i ve vytypovaných lokalitách.

V České republice žije na 80.000 lidí ve zhruba třech stovkách takzvaných vyloučených lokalit. V prvních dvou letech se Agentura pro sociální začleňování v romských komunitách zaměří na dvanáct z nich.

Čeho tam chce dosáhnout, upřesnil ředitel agentury Marek Podlaha. "Změnit by se mělo úplně vše. Měla by se vyřešit otázka zaměstnanosti, otázka bydlení, otázka vzdělávání. Všechny tyto kroky vedou k tomu, aby se zvýšila životní úroveň a lidé žijící ve vyloučených lokalitách již nebyli vyloučeni," uvedl Podlaha.

Ministryně Džamila Stehlíková a ředitel Marek Podlaha (Foto: ČTK) Práce agentury je rozložená do čtyř etap. Tou první bude podrobná analýza lokalit. Sledovat se bude to, jaké fungují v blízkosti ghett neziskové organizace, jaké mají Romové potřeby či vzdělání a zda v místě bují lichva, prostituce, drogy nebo hráčství. Druhou etapu je navázání partnerství se všemi institucemi, které ve městě či konkrétní lokalitě s Romy pracují nebo pracovat chtějí. Výstupem by měla být společná strategie těchto institucí.

"Naplňování této strategie pak bude probíhat formou konkrétních projektů, které budou předkládat do dotačních titulů, ať už národních, nebo operačních programů evropských, konkrétní překladatelé. Těmi předkladateli může být jak samotná obec, tak neziskové organizace, školy, příspěvkové organizace zřizované obcí nebo třeba konkrétní podnikatelé," přiblížila čtvrtou, finální fázi ředitelka kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské komunity Radka Soukupová.

Cestu z ghetta ale musí aktivně hledat sami Romové, dodává ředitel agentury Marek Podlaha. "Práce s komunitou bude dána tím, že se musíme ztotožnit se zájmy a s potřebami této dané komunity. Musíme je přesvědčit, že kroky, které budeme činit, jsou pro jejich dobro, protože nelze pomoci tomu, kdo pomáhat nechce," zdůraznil Podlaha.

Jestli agentura našla tímto projektem k odstranění sociálního vyloučení Romů správnou cestu, bude testovat v Brně, Přerově, Břeclavi, Holešově na Kroměřížsku, Ostravě, Chebu, Ústí nad Labem, Mostě, Roudnici nad Labem, Broumově a v obcích na Jesenicku a Šluknovsku dva roky. Pokud se osvědčí, měla by se její činnost rozšířit do celé republiky.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/21788
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003