Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 19.01.2021 15:41

Romské děti v plzeňském Bludišti slaví Vánoce
18-12-2007  


Na čtvrtek 20. prosince od 15 hodin chystají romské děti z nízkoprahového klubu Bludiště, které je součástí plzeňské pobočky Naděje, vánoční besídku. Společně s pracovníky klubu si připravili malé divadelní vystoupení a ještě pilují několik tanečních kreací. Protože je ale besídka předně věnována dětem, mají pracovníci Naděje připraveno několik soutěží a her, takže se očekává velká zábava, která potrvá do 18 hodin. Vrcholem bude určitě vánoční nadílka. Každý dětský návštěvník jistě najde pod stromečkem malý dárek. Akce se uskuteční v prostorách Naděje Plzeň v Železniční ulici č.p. 36.

Na besídku jsou zváni rodiče dětí, které navštěvují nízkoprahový klub Bludiště a předškolní zařízení Slunečnice, které je součástí sociálně aktivizačních služeb provozovaných v pobočce Naděje v Plzni. Publikum určitě doplní klientky azylového domu pro ženy, který je též začleněn do sociálních služeb provozovaných v plzeňské Naději. Azylový dům je od loňského roku spolufinancován Evropským sociálním fondem a Plzeňským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu.

Více informací o pobočce Plzeň na adrese www.nadeje.cz/plzen.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/21734
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003