Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 24.02.2021 18:57

Český rozhlas Online vyhlašuje fotografickou soutěž Romipen
10-12-2007  


Český rozhlas Online dnes vyhlašuje fotografickou soutěž Romipen, nad kterou převzala záštitu ministryně vlády ČR pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková. Soutěž je vyhlášena u příležitosti desátého výročí existence internetových stránek www.romove.cz a patnáctého výročí od založení romské redakce Českého rozhlasu.

Čtyřjazyčné internetové stránky Romové v České republice jsou jedním z nejrozsáhlejších českých webů, informujících o životě a aktivitách Romů, ale také o společenských jevech, které se romské tematiky dotýkají. Vznikly v roce 1997, který Evropská komise vyhlásila jako Evropský rok proti rasismu. Stránky nabízejí aktuality ze života Romů, informace o jejich historii, kultuře, tradicích a jazyce. Na české verzi stránek je navíc možné najít rozhlasový pořad O Roma vakeren – Romové hovoří, který je k dispozici v textové i zvukové podobě.

Publicistický pořad pro romskou menšinu O Roma vakeren – Romové hovoří připravuje romská redakce Českého rozhlasu, která vznikla v listopadu 1992. Vysílání pro menšiny v Českém rozhlase umožnil zákon České národní rady č. 484/1991Sb. o Českém rozhlase. Původně pořad trval 25 minut, ale od ledna 2002 byl prodloužen na 55 minut. Vysílá se živě každý pátek od 20.05 do 21.00 hodin na stanici Radiožurnál. Kratší verze pořadu se vysílá i na frekvencích regionálních studií v úterý a čtvrtek od 19.45 do 20.00 hodin.

Do nové fotosoutěže Romipen mohou všechny fyzické osoby, a to jak profesionální fotografové, tak i fotoamatéři, posílat fotografie dokumentující život Romů, jejich tradice a zvyky. Soutěž probíhá od 10. 12. 2007 do 31. 5. 2008. Fotografie budou průběžně uveřejňovány na stránkách www.romove.cz. Po skončení soutěže vybere odborná porota vítězné práce, které odmění zajímavými cenami (videokamera, digitální fotoaparát, MP3 přehrávače atd.).

Slovo „romipen“ pochází z romštiny a do čestiny se dá přeložit jako „romství“. Zahrnuje v sobě to, co je pro Romy důležité: romské tradice, romskou kulturu a identitu. A jak dodává Jana Šustová, redaktorka stránek www.rozhlas.cz/romove, „úkolem soutěže Romipen je představit bohatství a dobré stránky romské kultury a tradic. Většina lidí si Romy spojuje pouze s nepřizpůsobivými občany – někteří proto, že je nám takový obraz Romů od dětství předkládán jak médii, tak i druhými lidmi, někteří proto, že mají s Romy osobně špatné zkušenosti. Bohužel problematičtí lidé jsou vždy víc vidět a pokud mají ještě jinou barvu kůže, jsou o to výraznější. Ale už daleko méně se mluví o Romech, kteří jsou v něčem úspěšní – a nemusí to být jen hudebníci, kteří už do povědomí veřejnosti pronikli, ale třeba také sociální pracovníci, lékaři, historici, učitelé, novináři a další. Řada lidí ani neví, že takoví Romové existují. A právě i na to bychom touto soutěží chtěli poukázat.“

Jedním z porotců fotosoutěže Romipen je i PhDr. Jana Horváthová, ředitelka Muzea romské kultury v Brně. Podle jejího názoru by mohla fotosoutěž přispět k dokumentaci života Romů a ke zlepšení vztahu mezi Romy a majoritní společností.

Veškeré informace o fotosoutěži včetně složení poroty jsou k dispozici na stránkách www.romove.cz.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/21727
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003