Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 28.05.2020 17:38

Cíle soutěže Romipen

Soutěž Romipen si klade několik cílů:

  1. Poznat a fotograficky zdokumentovat život Romů v různých zemích (a především v zemích východní Evropy).

  2. Přispět ke zlepšení vztahu mezi Romy a majoritní společností.

  3. Obohatit internetové stránky www.romove.cz o fotografie dokumentující život Romů v různých zemích. Doposud se tyto stránky zaměřovaly jen na život Romů v České republice.

Podrobněji se cílům fotosoutěte Romipen vyjadřuje její autorka Jana Šustová: „Úkolem soutěže Romipen je představit bohatství a dobré stránky romské kultury a tradic. Většina lidí si Romy spojuje pouze s nepřizpůsobivými občany – někteří proto, že je nám takový obraz Romů od dětství předkládán jak médii, tak i druhými lidmi, někteří proto, že mají s Romy osobně špatné zkušenosti. Bohužel problematičtí lidé jsou vždy víc vidět a pokud mají ještě jinou barvu kůže, jsou o to výraznější. Ale už daleko méně se mluví o Romech, kteří jsou v něčem úspěšní – a nemusí to být jen hudebníci, kteří už do povědomí veřejnosti pronikli, ale třeba také sociální pracovníci, lékaři, historici, učitelé, novináři a další. Řada lidí ani neví, že takoví Romové existují. A právě i na to bychom touto soutěží chtěli poukázat.“

Dále se k soutěži Romipen vyjádřila také PhDr. Jana Horváthová, ředitelka Muzea romské kultury v Brně, která bude zároveň jedním ze členů odborné poroty. Na otázku "V čem by podle Vašeho názoru mohla fotografická soutěž Českého rozhlasu Romipen přispět k dokumentaci života Romů a ke zlepšení vztahu mezi Romy a majoritní společností?" odpověděla:

"Právě tou možnosti poskytnutí náhledu do reality, jak to skutečně je. Řada lidí zná jen účelově snímané obrázky soustředění romských obydlí z televize a pak třeba každý den prochází KOLEM nějakého takového, ale málokdy zajde nejen dovnitř, ale třeba až do nějakého konkrétního bytu v takové čtvrti. Skutečnost je totiž taková, že se vždycky něco skrývá pod povrchem. V tzv. romských ghettech, která jsou tvořena ulicemi plnými odpadu a otlučenými hnusnými domy, jsou v těchto domech někdy romské bytečky čisté, načančané a útulné jako klícky, samozřejmě ne vždy, ale tento protiklad neznalého musí překvapit."

Doufáme, že naše fotosoutěž Romipen přinese mnohá překvapivá zjištění a hlavně že pomůže ke vzájemnému porozumění mezi lidmi rozličných kultur a etnik.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/21724
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003