Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 30.11.2020 23:35

Předávání certifikátů prvním Ethnic Friendly zaměstnavatelům
29-10-2007  Tisková zpráva


Ve středu 31. října 2007 se v prostorách budovy Krajského úřadu JMK uskuteční slavnostní předání prvních certifikátů "Ethnic Friendly zaměstnavatel" za účasti náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Milan Venclíka a Romana Onderky, primátora města Brna. Prvními zaměstnavateli, kteří certifikáty od organizace IQ Roma servis obdrží, budou Audacio, s.r.o., Inventec (Czech), s.r.o., Úřad práce Brno - město a Zetor Tractors a.s.

Smyslem koncepce "Ethnic Friendly zaměstnavatel" organizace IQ Roma servis o. s. je podpořit fungování zásady rovného zacházení v praxi zaměstnavatelů a přispět k vytvoření nediskriminačního prostředí na pracovním trhu. Cílem koncepce je také relativizace předsudků vůči jiným etnikům či skupinám osob, např. romského původu.

Jedním z hlavních důvodů pro zavedení značky "Ethnic Friendly zaměstnavatel" je problematická situace Romů na trhu práce. Velká část z nich se potýká s nízkou kvalifikací, vzděláním, absencí pracovních návyků či závislostí na systému sociálních dávek, což podmiňuje dlouhodobou nezaměstnanost. Mnozí Romové se ale snaží nalézt uplatnění na trhu práce, nicméně se přitom museli a musejí potýkat s předsudky svého okolí. "Typickým příkladem diskriminace je situace, kdy si uchazeč o práci nejprve telefonicky sjedná pohovor u dané společnosti a při osobním kontaktu, jakmile zaměstnavatel zjistí, že se jedná o příslušníka romského etnika, prohlásí pracovní místo za již obsazené, ačkoliv tomu tak není," dodává Petr Kubačka, právník Antidiskriminačního centra IQ Roma servis. Koncept "Ethnic Friendly zaměstnavatel" má však v tomto ohledu pomoci odstranit bariéry znemožňující plné uplatnění nejen Romům, ale i dalším příslušníkům etnických menšin na pracovním trhu.

Diskriminace romského etnika na trhu práce neprohlubuje pouze jeho sociální vyloučení ze společnosti, ale má zároveň i negativní dopady na samotné zaměstnavatele. "Zaměstnavatel si takovým přístupem zavírá dveře k zisku většího potenciálu díky rozmanitosti pracovníků a k větší nabídce pracovních sil," konstatuje Šárka Pólová z Antidiskriminančního centra IQ Roma servis. Nedodržování zásad rovného zacházení zaměstnavatelem navíc znamená porušení právního řádu České republiky i předpisů Evropských společenství.

Rok 2007 byl Evropskou unií vyhlášen Evropským rokem rovných příležitostí pro všechny (ERRP). Její pozornost se tak zaměřuje na podporu tohoto přístupu v oblastech od zaměstnávání po zdravotnictví. Značka "Ethnic Friendly zaměstnavatel" je konceptem, který rozvíjí tuto myšlenku především v oblasti Jihomoravského kraje a snaží se navázat spolupráci se zaměstnavatelskými subjekty a kultivovat tak regionální pracovní trh.

Zaměstnavatel, který žádá o udělení značky "Ethnic Friendly zaměstnavatel" musí splňovat několik podmínek či kritérií. Mezi ně například patří zajištění rovných podmínek a kritérií pro výběr pracovníků, při jejich vzdělávání a rozvoji, při jejich odměňování a povyšování. Podobně musí zaměstnavatel zařídit důsledné a včasné řešení stížností na diskriminační jednání.

Tisková konference a slavnostní předání certifikátů se uskuteční v budově Krajského úřadu JMK, Žerotínovo nám 3/5 v 11:00 v konferenční místnosti 037.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/21632
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003