Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 20.09.2020 03:12

Romské děti uklízely sídliště
23-04-2007  Naděje


Ukliď svoje sídliště 2007 Pracovníci Naděje v České Třebové společně s dobrovolníky ze sídliště Borek připravili na 21. dubna sobotní úklid na sídlišti. Akce se zde pořádala již čtvrtým rokem pod názvem "Ukliď svoje sídliště". Této již tradiční jarní události se letos zúčastnilo na šedesát dobrovolníků, zejména romských dětí, které na sídlišti bydlí a navštěvují volnočasové kluby Naděje. Za dvě hodiny účastníci prošli sídliště od shora dolů a naplnili dva kontejnery odpadem. Ty zajistila a odvezla společnost Eko-bi s.r.o. Děti za dobře vykonanou práci dostaly sladkou odměnu.

Naděje působí v České Třebové již více než deset let a pracuje zejména s dětmi a jejich rodiči. Cílem je motivovat děti ze sociálně slabých rodin, aby získaly vztah ke svému okolí, aby vyplnily svůj volný čas zajímavými činnostmi a zejména aby chtěly získat kvalifikaci pro budoucí uplatnění. Úklid prostředí kolem bytových domů ovlivňuje v malých občanech vztah k životnímu prostředí.

Ukliď svoje sídliště 2007 Více informací o pobočce Česká Třebová na adrese http://www.nadeje.cz/index.php?q=node/38,

o integračním programu http://www.nadeje.cz/index.php?q=node/62.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/21456
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003