Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 06.03.2021 12:35

Spor o formu pomoci Romům
22-02-2007  Josef Kubeczka

Ministryně bez portfeje Džamila Stehlíková chce vypsat veřejnou sbírku na pomoc Romům, které ze Vsetína nechal vystěhovat starosta, dnes senátor, místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek. Ustoupila tak z původního plánu vyjednat dotaci 1,5 milionu korun na opravy polorozpadlých domů desítky vystěhovaných romských rodin.

Rozdílný pohled na řešení situace vystěhovaných romských rodin ze Vsetína není podle Jiřího Čunka koaliční spor mezi lidovci a zelenými. Neshodu ale označil za "zásadní koncepční spor":

"Pokud někdo chce věnovat peníze komukoliv jinému, já proti tomu nic nemám. Problém jenom vidím v tom, že vypsat veřejnou sbírku není tak úplně jednoduchá záležitost, a v určité chvíli může být i protiprávní. Já se přimlouvám pouze za systémové řešení. Tito lidé musí být vystaveni úplně stejným podmínkám jako každý jiný občan České republiky, to znamená odpovědnosti také za svůj majetek."

Poté, co se ministryně Stehlíková přesvědčila, že pro Romy nemůže žádat ze státní kasy dotaci, chce prostřednictví katolické charity zorganizovat veřejnou sbírku:

"Ovšem Arcidiecézní charita Olomouc, která pravděpodobně bude tuto sbírku pořádat, vnímá tento krok jako nesystémový, ale velmi potřebný. A spíše ta sbírka bude vyhlášená pro více romských rodin, které bydlí ve vesnických lokalitách."

Plánovanou sbírkou není příliš nadšená dosavadní ředitelka Charity Vsetín Květoslava Othová, která se zřejmě v pátek stane nástupkyní Jiřího Čunka ve funkci starosty Vsetína. Věří, že sbírka pro Romy je dobře míněná, ale nepovažuje ji za systémové řešení. Zejména ji vadí, že by podporu měly původně získat pouze dvě konkrétní rodiny, které prý bydlí v nevyhovujících hygienických podmínkách:

"Protože v okamžiku, kdy vybereme třeba jenom dvě rodiny, které si z nějakých subjektivních důvodů asi ohodnotíme, že si zaslouží podporu, co potom ten zbytek. Myslím si, že tady by se právem mohli všichni ostatní, kdo se nacházejí ve velmi podobné situaci, ozvat, že ta jejich potřeba je stejně naléhavá. Takže z tohoto pohledu mi přijde jako nesystémové upřednostnit pouze třeba dvě rodiny."

Navíc některé romské rodiny již dostaly peníze na opravy bydlení.

Ministr Jiří Čunek vidí řešení v reformách, ne v dotacích nebo sbírkách, protože to je podle něj jenom folklor, který nikam nevede:

"Protože jestliže někomu stále dáváte peníze a tím ho odnaučíte pracovat, tak nedosáhnete ničeho jiného, než co se dosáhlo předtím, to znamená dalšího propadání do pomyslného, ale bohužel i lidsky naprosto jednoznačného bahna."

I zástupci Romů z rady vlády pro záležitosti romské komunity nesouhlasí s návrhem ministryně Džamily Stehlíkové vypsat sbírku na pomoc romským rodinám, které Vsetín vystěhoval loni na Jesenicko a Prostějovsko. Jednorázová finanční pomoc ze státního rozpočtu či z "ministerské sbírky" podle nich není koncepční a k vyřešení problémů nepřispěje.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/21318
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003