Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 21.01.2021 09:40

Vychází první monografie o romské literatuře
30-12-2006  Milena Štráfeldová

Občanské sdružení Athinganoi vydává knihu, která je prvním monografickým zpracováním tématu romské literatury v České republice. Publikace Aleny Scheinostové nazvaná Romipen: Literaturou k moderní identitě představuje romské psaní jako jev úzce provázaný s celosvětovým emancipačním úsilím Romů. Uvedla to ředitelka společnosti Athinganoi Gabriela Hrabanová. Kniha sleduje zdroje, směřování i dopady romské autorské tvorby. Devětadvacetiletá autorka publikace vystudovala český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě UK v Praze, od roku 2003 pokračuje tamtéž v postgraduálním studiu. Pravidelně přispívá do odborných periodik, věnuje se také uměleckému překladu z romštiny. Informace o tom, kde je možné knihu zakoupit, zájemci najdou na internetové stránce sdružení Athinganoi www.athinganoi.cz.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/21277
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003