Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 24.10.2020 20:23

Prosinec ve znamení uctění památky Mileny Hübschmannové
30-11-2006  


Občanské sdružení ROMEA, jež se zaměřuje na mediální, vzdělávací a kulturní činnost, představuje projekt, který vznikl v reakci na nečekanou a tragickou smrt přední světové romistky, orientalistky Mileny Hübschmnannové a potřeby zachovat a rozvíjet její odkaz. V této souvislosti se v průběhu prosince uskuteční následující kulturní akce související přímo s osobou Mileny Hübschmannové či navazující na její dlouholetou aktivitu v oblasti záchrany, uchování a rozvoje romské kultury:

Slavnostní předávání cen 1. ročníku Literární soutěže Mileny Hübschmannové, jejímž cílem je podpořit tvorbu romsky píšících autorů, se uskuteční 7. prosince. Současně budou vyznamenáni někteří romští spisovatelé za celoživotní přínos rozvoji romského jazyka.
Další částí slavnostního večera bude křest knihy Milena Hübschmannová ve vzpomínkách, na jejímž vzniku se podílela její rodina a přátele z celého světa. Akce se uskuteční od 18 hodin ve Vinárně Casa Lustiana (Křižíkova 448/115, Praha 8 - Karlín).

8. prosince 2006 - 14. ledna 2007: Výstava Milena Hübschmannová život a dílo
Výstava o životě a díle Mileny Hübschmannové si klade za cíl představit veřejnosti tuto ženu prostřednictvím fotografií a ukázek z jejího díla. Vernisáž proběhne 8. prosince od 18 hodin v Galerii U Zlatého kohouta (Michalská 3, Praha 1).

14. prosince 2006 - 30. ledna 2007: Výstava Milena Hübschmannová - Můžeme se domluvit
Výstava přibližuje osobu Mileny Hübschmannové, její názory a postoje formou fotografií a díla. Tato výstava zakončí cyklus výstav a přednášek konaných při příležitosti 100 let Židovského muzea v Praze. Vernisáž proběhne od 18 hodin v Židovském kulturním a vzdělávacím centru (Maiselova.15, Praha 1).

18. prosinec: Přednáška Romský a židovský holocaust očima 3. generace
Úvodní slovo přednese PhDr. Jana Horváthová. Diskuse s odborníky a zástupci menšin, jejichž rodin se holocaust přímo dotkl, o vnímání holocaustu dnešní společností a jeho odkazu pro generace příští. Přednáška proběhne od 18 hodin v Židovském kulturním a vzdělávacím centru (Maiselova.15, Praha 1).

Doc. Milena Hübschmannová tragicky zahynula 8. září 2005 při automobilové nehodě v Jižní Africe. Zásluh Mileny Hübschmannové lze pochopitelně vyjmenovat mnoho. Tato žena se od roku 1953 až do konce svého života věnovala právě studiu romštiny, snaze o její kodifikaci, znovuobrození a rozvoj. Stála u zrodu mnoha publikací, z nichž celé řady je autorkou. Společně s dalšími kolegy zpracovala učebnici romského jazyka a romsko-český a česko-romský slovník. Sbírala romskou lidovou slovesnost. Z její iniciativy vznikl na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy studijní obor romistika. Výraznou měrou napomohla rovněž ke vzniku samostatné romské či romsky psané literatury a sice motivací a neustálou podporou těch Romů, kteří se v soukromí pokoušeli o psanou tvorbu. Právě na snahy o podporu vzniku romské literatury se ROMEA, o. s. rozhodlo navázat založením výše zmíněné literární ceny.

Finanční prostředky na realizaci projektu poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/21240
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003