Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 05.07.2020 23:19

Vsetínská Charita se snaží připravit romské děti do školy po stránce dovedností a návyků
18-11-2006  Roman Verner


Třetím rokem pokračuje projekt vsetínské Charity zaměřený na vzdělávání romských dětí. Cílem je motivace a příprava na běžnou školní docházku. Pracovníci Charity zároveň pomáhají s organizací volného času dětí, jako prevencí sociálně patologických jevů.

Projekt si klade za cíl zvýšit připravenost romských dětí do školy po stránce dovedností a návyků, dále chce dětem pomoct při integraci do škol běžného typu a vytvořit prostor pro vzájemné setkávání, komunikaci a navazování osobních vztahů. "Také se budeme snažit o upevňování pracovních návyků, zvýšení využití kvality volného času a znásobení touhy pro seberealizaci," vypočítává vedoucí projektu Jana Škrobáková.

V rámci projektu organizuje vsetínská Charita několik aktivit. "Základní aktivitou je individuální příprava romských dětí. S jejich rodiči sepíšeme smlouvu a jejich děti vyzvedáváme přímo ve škole. Poté jdeme do centra, kde s nimi píšeme domácí úkoly, případně s nimi děláme věci, které ty děti potřebují na základě konzultace s třídními učiteli. Kromě domácí přípravy děti dochází například do taneční skupiny, kde je učíme motivovat ke kvalitnímu trávení volného času," říká Jana Škrobáková.

V současné době dochází do vsetínské Charity na doučování šestnáct dětí. "Co se jich týče, tak většinou do našeho centra přišly sami a mají o tuto činnost zájem a nebo nás oslovili jejich rodiče. Můžeme se pochlubit tím, že v současné době už navštěvuje základní školu přes dvacet našich dětí. První výsledky vidíme zejména v tom, že právě děti, se kterými jsme se začali učit před čtyřmi lety, teď vidíme na středním škole. Rok od roku se ukazuje, že je zájem dětí větší a naše práce má smysl," dodává vedoucí projektu Jana Škrobáková.

Zdroj: Český rozhlas Brno: Zprávy
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/21225
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003