Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 15.08.2020 19:12

Před osmdesáti lety vznikl v Praze první ústav pro hluchoněmé děti s vlastní budovou
18-10-2006  Jana Šustová

Historie školy

Letos uplynulo 80. let od doby, kdy byla v Praze-Radlicích založena škola pro sluchově postižené. Její vznik je spojen se jménem profesora MUDr. Karla Výmoly (1864-1935), který byl roku 1915 zvolen předsedou Zemského spolku pro péči o hluchoněmé v Království českém. Spolek nejdříve zřídil školu, kde se učili odezírat vojáci, kteří ve válci přišli o sluch. V roce 1916 spolek založil První český ústav pro hluchoněmé v Praze. A právě pro tento ústav prosadil prof. Karel Výmala stavbu nové budovy v Praze-Radlicích, ve které se 16. září 1926 začaly vyučovat děti z Prvního českého ústavu pro hluchoněmé. V letech 1927-1948 nesla škola název Výmolův ústav.

Současnost

Budova dodnes působí impozantně, nachází se nedaleko stanice metra B Radlická v příjemném, téměř venkovském prostředí skýtajícím možnost vycházek do přírodní rezervace Prokopského údolí.

V letošním školním roce školu navštěvuje 74 žáků, do čehož patří děti z mateřské školy, žáci základní školy i studenti střední školy. Z toho 25 studentů navštěvuje Střední zdravotnickou školu, kde se vzdělávají v dobíhajícím oboru zubní technik a v novém oboru asistent zubního technika.

Oslavy 80. výročí

Oslavy 80. výročí školy probíhaly v týdnu od 16. do 21. října. Jejich dominantou byl ve středu 18. října velkovzdušný balón, při jehož nafukování žáci ochotně pomáhaly. Tentýž den byla v budově školy otevřena nová keramická dílna a špičkově vybavené Jazykové centrum Ulita, které nabídne bezplatné jazykové kurzy českého a anglického jazyka.

Oslavy vrcholily v sobotu 21. října, kdy byl pro žáky připraven v divadle Na prádle kulturní program s názvem Kabaret aneb malá kulturní přehlídka neslyšících a večer vše uzavřel ples v Kulturním domě Vltavská.

Internetové stránky školy: www.sksp.org

Rozhovor s ředitelkou školy Mgr. Věrou Pavlíčkovou najdete zde.Autor fotografií: Jana Šustová


Škola pro sluchově postižené v Praze 5-Radlicích

Škola a její žáci

Dominantou oslav 80. výročí školy byl velkovzdušný balón

Balón symbolizuje vzlet školy a jejích žáků ke vzdělání, rovným příležitostem a spokojenosti v životě

Také aula a chodby byly vyzdobeny balóny

Balón z keramiky a proutí

Otevření nové keramické dílny

Hrnčířský kruh

Pec na vypalování keramiky

Ředitelka Věra Pavlíčková otevírá nové Jazykové centrum Ulita

Moderní učebna v Jazykovém centru Ulita

Promítací plátno v Jazykovém centru Ulita

Stačí málo a mateřská škola působí velmi útulně...

Mateřská škola

Kachlová kamna v mateřské škole

V mateřské škole

Při výtvarné výchově děti vyráběly balón

V učebně zeměpisu

Ve třídách je mnoho názorných pomůcek

Čeština je pro neslyšící velmi těžká

Při výtvarné výchově

Žáci osmé třídy

Stomatologická laboratoř na Střední zdravotnické škole

Prodej textilních výrobků žáků

I neslyšící mohou tančit...

A trocha sportu

Útulně působí také knihovna - studovna

InternátThe original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/21183
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003