Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 21.09.2020 17:58

Třetí ročník projektu "Rodina Odvedle" se uskuteční koncem listopadu
19-10-2006  


Oběd v rámci projektu Rodina odvedle V rámci 3. ročníku projektu "Rodina Odvedle" se v neděli 26. listopadu 2006 ve všech krajích České republiky uskuteční společný oběd 50 rodin cizinců trvale žijících v ČR a 50 českých rodin. Sejdou se především rodiny, které žijí blízko sebe, ale dosud neměly příležitost ke komunikaci takového typu. Bude se jednat zejména o rodiny s podobným sociálním statutem a věkem, aby se přirozenou cestou našlo co nejvíce společných témat k rozhovoru a k navázání vztahu, který by měl pokračovat i v budoucnu.

Projekt "Rodina Odvedle" 2006 se liší od předchozích ročníků v tom, že není předem určeno, která rodina (zda česká či rodina cizinců) bude v projektu figurovat jako hostitel/návštěva, tentokrát bude záležet na přání konkrétní rodiny. Ve stanovený den připraví rodina hostitele typický oběd a rodina, která se ho zúčastní jako návštěva, přinese pro hostitele symbolický dárek. Během oběda se obě rodiny seznámí a popovídají si vzájemně o svém životě, čímž se sblíží a uvědomí si, že mají podobné problémy a radosti např. s dětmi, v zaměstnání atd.

Hlavním cílem projektu je podpořit integraci dlouhodobě žijících cizinců do české společnosti prostřednictvím přímého kontaktu mezi rodinami cizinců a českými rodinami. Přestože se v ČR již uskutečnilo několik projektů na podporu integrace, je tento projekt se svým individuálním přístupem důležitý a ojedinělý.

Organizátorem setkání je občanské sdružení Slovo 21, které se již několik let zabývá integrací cizinců do české společnosti.

Máte-li zájem zúčastnit se projektu "Rodina Odvedle" jako jedna z rodin nebo jako dobrovolník, kontaktujte Slovo 21 na tel.: 222 522 070 nebo se přihlaste on-line na www.slovo21.cz. Poznejte své sousedy!

Projekt "Rodina Odvedle" je podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Magistrátem hl.m. Prahy, programem Matra (Nizozemská ambasáda), UNHCR, Jihomoravským krajem, Olomouckým krajem. Mediálním partnerem projektu je stejně jako v předchozích 2 ročnících Český rozhlas.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/21167
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003