Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 19.01.2021 16:43

Nová škola představuje projekt Rozlety a zve k zapojení žáků základních škol
19-09-2006  


Obecně prospěšná společnost Nová škola je nevládní, nezisková organizace, která od roku 1996 podporuje vzdělávání menšin, především Romů a cizinců. V současné době přichází s novým projektem Rozlety, jehož cílem je snížit znevýhodnění dětí ve školách, které vzniká na základě jejich etnického nebo sociálního původu. Usiluje o to, aby děti nejen absolvovaly základní školu, ale aby úspěšně postoupily na střední školy a získaly minimálně středoškolské vzdělání.

V projektu Nová škola, o. p. s., pracuje s žáky sedmých, osmých a devátých ročníků, kteří mají studijní předpoklady, nicméně jejich rodinné zázemí, jazyková bariéra či neznalost školního systému snižují jejich školní úspěšnost. Projekt novým studentům středních škol pomáhá zvládnout přechod ze základní školy na střední školu, předchází předčasnému ukončení školní docházky. Zvyšuje sebedůvěru žáků a rozvíjí v nich vědomí, že vzdělání je celoživotní proces. Podporuje je při výběru střední školy a budoucího zaměstnání.

Rozlety nabízejí žákům Výuku, Klub a pomoc dobrovolníků. V jeho rámci se vyučuje čeština, matematika a angličtina, v devátém ročníku je věnována pozornost přípravě na přijímací zkoušky. Spolupracující dobrovolníci (studenti SŠ a VŠ) zajišťují individuální doučování žáka v dalších předmětech. Klub nabízí prostor k volnočasovým aktivitám a ke společným zážitkům, jako jsou např. výlety, sportovní akce, kulturní akce apod. Účast v projektu je bezplatná.

Do projektu Rozlety by Nová škola, o. p. s., ráda zapojila i další žáky základních škol. Zájemci ji mohou kontaktovat na adrese: Nová škola, Na Poříčí 30, Praha 2, tel.: 221 733 168, e-mail: rozlety@novaskola.org.

Nábor nových žáků probíhá hlavně během září 2006.

Projekt je financován z ESF, z rozpočtu ČR a z Magistrátu hl. m. Prahy.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/21141
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003