Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 30.10.2020 20:10

Česká republika vyhrála proces o údajném porušení práv Romů
07-02-2006  Zdeněk Vališ


Česká republika v úterý před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku vyhrála spor se skupinou mladých Romů, kteří si stěžovali na diskriminaci při vzdělávání. Soud šesti hlasy proti jednomu rozhodl, že v jejich případě nebyla porušena evropská úmluva o lidských právech a protokol k ní v článcích, které se týkají diskriminace a práva na vzdělání.

Případ se týkal osmnácti mladých Romů z Ostravska, kteří byli v letech 1996 až 1999 umístěni do zvláštních škol. Jejich právní zástupci žádali přezkoumání tohoto rozhodnutí s poukazem na to, že příslušné testy nebyly věrohodné a že rodiče dětí nebyli dostatečně informováni o důsledcích svého souhlasu s tímto krokem. Školský úřad v Ostravě žádost odmítl a neúspěšná byla i stížnost k ústavnímu soudu na údajnou faktickou diskriminaci.

Zástupce české vlády u soudu poukázal podle textu rozsudku na to, že stěžovatelé nepodali žádný důkaz, že by přístup úřadů k nim byl motivován jejich rasovou příslušností. Uvedl také, že zvláštní školy nikdy nebyly pojímány jako školy výlučně pro romské děti, a odmítl tvrzení, že by vláda nepodnikala kroky proti rasové nenávisti.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/20891
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003