Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 30.10.2020 21:37

Sdružení Drom chce pro romské řemeslníky vytvořit distribuční síť
22-04-2005  ČTK


Brněnská společnost Drom usiluje o vytvoření celostátní sítě obchodů, které budou odebírat a následně prodávat řemeslné výrobky Romů. "S budováním sítě jsem již začali, zatím se do ní zapojily dva obchody v Praze a Brně," řekl dnes ČTK spolutvůrce projektu David Oplatek. Do budoucna by takové prodejny měly být v každém kraji. Zájemci v nich naleznou výrobky romských absolventů řemeslných dílen, jejichž činnost Drom v květnu spustí.

Vznik řemeslných dílen reaguje na poptávku po práci z řad brněnských Romů, uvedl Oplatek. Romové se totiž vzhledem k nedostatečnému vzdělání jen těžko na trhu práce uplatňují. Projekt dílen má za cíl naučit Romy pracovním návykům i řemeslu, jímž by se mohli živit. Do dílen budou klienti docházet dvakrát týdně, po dobu tří měsíců. Vybrat si mohou z dílny šicí, keramické, košíkářské a truhlářské.

Účastníci kurzu se naučí základům jednotlivých řemesel do té míry, že budou schopni produkovat kvalitní a na trhu uplatnitelné výrobky, poznamenal Oplatek. Romům, kteří se rozhodnou řemeslem živit, zajistí Drom odbyt výrobků v připravované obchodní síti. Do budoucna je podle Oplatka možné, že absolvování dílenského projektu bude mít charakter rekvalifikace. Uplatnění některých Romů na trhu práce by se tak alespoň částečně zlepšilo.

Z letošní Zprávy o stavu romských komunit pro vládu plyne, že jen 26 procent ekonomicky aktivní populace Romů nemá s nezaměstnaností zkušenost. Ze všech nezaměstnaných Romů je dlouhodobě bez práce 75 procent lidí, z toho asi 30 procent Romů nemá práci déle než čtyři roky. Důvodů zvýšené nezaměstnanosti Romů je podle zprávy několik, například nízké nebo žádné vzdělání, nezájem zaměstnavatelů o romské pracovníky či špatný zdravotní stav.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/20536
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003