Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 05.07.2020 22:49

Romové na Mostecku jsou závislí na státu, většina jich nemá práci
07-04-2005  ČTK


Drtivá většina Romů na Mostecku je závislá na státu. Nemají práci, a žijí tak ze sociálních dávek. Jejich zapojení do většinové společnosti brání zejména nízká vzdělanost, převaha romských dětí po absolvování základní školy už v dalším studiu nepokračuje. Občanská sdružení ve spolupráci s úřadem práce organizují pro Romy rekvalifikační kurzy, umístění na trhu práce je i tak velmi problematické. Vyplývá to z ankety ČTK.

Mostecký magistrát si chválí spolupráci zejména s obecně prospěšnou společností Dům romské kultury, jež působí na sídlišti Chanov obývaném Romy a nepřizpůsobivými občany. S pomocí úřadu práce společnost během dvouleté existence zorganizovala devět rekvalifikačních kurzů pro Romy.

"Ze 108 přihlášených Romů jich kurz úspěšně absolvovala rovná stovka, práci našlo 29 lidí. Uplatnili se především jako poradci či dělníci stavebních oborů. I když se to zdá být málo, vzhledem k situaci na trhu práce, kdy Mostecko je regionem s dlouhodobě nejvyšší mírou nezaměstnanosti v zemi, považujeme třetinu umístěných Romů za úspěch," řekl ČTK ředitel společnosti Martin Nebesář.

Romové získávali vědomosti a dovednosti v oborech stavební dělník, pomocný malíř-natěrač, poradce komunitních center, hudebník či domovník.

"Podařilo se nám sestavit šestičlennou kapelu Kalo Jilo, což česky znamená černé srdce. Skupina vydala premiérový kompakt, pokoušeli jsme se dojednat vystoupení na diskotékách, zábavách i jakési miniturné pro Romy, kteří se odstěhovali do Anglie. Bohužel, narazili jsme na nezájem. To byl konec, kapela se rozpadla," připomněl Nebesář jeden z neúspěšných projektů.

Naopak zatím bez problémů funguje parta stavebních dělníků, již opravují chanovský kulturní dům a bývalé obchodní středisko, jež je zcela zdevastované. Několikrát už uspěli i ve výběrových řízeních na práce v centru města. "Letos se nám podařilo získat peníze z Evropské unie na dva velké projekty. Jsou zaměřené na předcházení diskriminaci a nerovnostem při získávání zaměstnání," doplnil Nebesář.

Chanov, kde žije odhadem 1200 až 1600 Romů, podle něj splňuje předpoklady pro ghetto. Sídliště je izolováno od města železniční tratí a silničním koridorem a z druhé strany řekou, Romové se zde přesto cítí dobře. "Připadají si tu bezpeční, nemají obavu ze skinheadů, kteří si do Chanova netroufnou," vysvětlil.

Chanov je nejproblémovější lokalitou města. Jeho obyvatelé patří k dlouhodobě největším dlužníkům. Na celkové částce dlužného nájemného se podílejí více než 60 miliony korun. K placení nájemného je nepřimělo ani zabavování sporáků nebo odstávka teplé vody v celém sídlišti.

Magistrát přesto do sídliště investuje, snaží se ho zvelebit. Regenerace sídliště je podle náměstkyně mosteckého primátora Hany Jeníčkové nákladným projektem, město ale nemůže nechat Chanov svému osudu. "Stal by se velmi brzy časovanou bombou,ou, problémy by nám za chvíli přerostly přes hlavu," řekla ČTK už dříve.

Magistrát zároveň připravuje ucelenou zprávu o stavu chanovského sídliště. Při řešení této problematiky se totiž chce obrátit i na vládu. Otázka národnostních menšin přesahuje podle Jeníčkové hranice obcí a měst, za příbuznými do Mostu se navíc sjíždějí Romové z různých koutů republiky i ze Slovenska.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/20478
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003