Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 13.07.2020 19:33

Romský parlament usiluje o vznik domů romské integrace
10-03-2005  ČTK


V každém kraji by měl vzniknout dům romské integrace, který by této menšině sloužil jako místo pro setkávání, komunikaci, výměnu zkušeností, ale i pro vzdělávání a kulturní a zájmovou činnost. Takovou představu má Parlament Romů ČR. "Romové v jednotlivých regionech musí pocítit, že se pro ně něco dělá," řekl ČTK jeho předseda Milan Ščuka.

Tyto domy by podle něj mohly být financovány ze strukturálních fondů Evropské unie. Romský parlament usiluje o to, aby první z nich vznikl v Praze, a už sepsal projekt pro magistrát. V domě by se realizovaly aktivity zaměřené na vzdělávání, poradenství, volný čas dětí a mládeže či kulturu, uvedl Ščuka.

U vzdělávání by šlo o programy, které mají za cíl především odstraňovat znevýhodnění romské komunity na trhu práce. "Jednalo by se o jazykové kurzy, kurzy počítačové gramotnosti či všeobecného občansko-politického přehledu, zaměřené na orientaci v právním systému, na komunální vztahy, lidská práva či styk s úřady," uvedl Ščuka.

Pro děti by v domě fungovaly pomocné doučovací kroužky hlavních předmětů pro žáky základních škol, jazyková výuka, zájmové kroužky hudební, taneční, dramatické i výtvarné výchovy, ale také kurzy zaměřené na výchovu k romským společenským a kulturním tradicím, představuje si Ščuka.

Poradenství by jednak bylo orientováno na pomoc konkrétním osobám, které se ocitly v životní nouzi, jednak by šlo o konzultace při zakládání občanských sdružení a jejich zapojování do občanského života.

Ščuka rovněž usiluje o to, aby v domě byly dílny, v nichž by se předváděla a učila tradiční romská řemesla. Pro veřejnost by pak byly určeny kulturní a vzdělávací akce s romskou tematikou. "Napomohlo by to vytvořit pravdivý a korektní image o romské komunitě v očích všech obyvatel a odstranit stále existující předsudky a komunikační bariéry," uvedl Ščuka.

Parlament Romů ČR vznikl v dubnu 2003; podle svých představitelů zastupuje asi 160 sdružení i jednotlivců. O zastřešující organizaci usilovali Romové několik let, nemohli se však na ní shodnout. Některé známé romské organizace mají výhrady i vůči vytvořenému parlamentu, a proto do něj nevstoupily.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/20427
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003