Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 20.09.2020 03:15

Stále více malých Romů v Brně mění ulici za pobyt v klubovnách
28-02-2005  ČTK


Brno Stále více romských dětí z Brna dává přednost trávení volného času v klubovnách před touláním na ulici. Ještě před pěti lety byla situace jiná, v současnosti ale zájem převyšuje kapacitní možnosti kluboven. ČTK to řekla Lucie Vosečková, ředitelka sdružení Ratolest Brno, jež se prací s mládeží ze sociálně slabého prostředí věnuje už deset let. Stejné zkušenosti má Sdružení pěstounských rodin, které s malými Romy rovněž dlouhodobě pracuje.

"Zprvu byli malí Romové i jejich rodiče k našim aktivitám velmi podezíraví, ze zvědavosti jich ale pár do klubovny přišlo a teď už musíme některé děti z kapacitních důvodů odmítat," uvedla Vosečková. V průměru dochází do klubovny Pavláček v ulici Milady Horákové na třicet dětí. Plno bývá i v klubovně Sdružení pěstounských rodin ve Václavské ulici.

Obě klubovny se nacházejí v romských enklávách města a jejím pracovníkům se podařilo zapojit do své činnosti i romské rodiče. Docházejí hlavně maminky, pomáhají s dozorem, s přípravou výletů, jedna z nich vede dětský taneční kroužek, poznamenala Vosečková.

V Pavláčku Romům nabízejí kromě tance také kroužky výtvarné nebo využívání počítačů. V Pestré klubovně pěstounského sdružení jsou rukodělné kroužky nebo výuka karate.

Práce s Romy je podle pracovníků kluboven specifická a získání důvěry trvá dlouho. Pokud si však lektoři důvěru romských dětí získají, jsou jim oddány a respektují je.

Další klubovnu má Ratolest v Jedovnické ulici. Zařízení se snaží nabídnout aktivní využití volného času dětem z velkých sídlišť na Vinohradech a v brněnské Líšni.

Ratolest se orientuje také na mladé lidi, kteří se ocitli v tíživé osobní situaci nebo v sociální nouzi. "Nabízíme jim právní a sociální pomoc nebo zprostředkování služeb úřadu práce či protidrogových center," uvedla ředitelka Ratolesti. Sdružení chystá i organizování rekvalifikačních kurzů a výuku angličtiny.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/20409
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003