Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 28.11.2020 08:39

Knihy Romů a o Romech: Politika

Etnické menšiny a česká politika

Analýza stranických přístupů k etnické a imigrační politice po roce 1989

Lubomír Kopeček, Miroslav Mareš, Pavel Pečínka, Věra Stýskalíková

Analýzu stranických přístupů k etnické a imigrační politice po roce 1989 přináší brněnského konzervativního nakladatelství CDK, na které se podíleli členové a doktorandi brněnské katedry politologie na FSS MU v Brně, zpracována byla v rámci výzkumného záměru Etnika, minority a marginalizované skupiny v ČR.

Autorka prvního příspěvku, Věra Stýskalíková, se zabývá imigračními a integračními modely v České republice, situací imigrantů a národnostních menšin a srovnává naše a evropské trendy v těchto oblastech.

Pavel Pečínka se věnuje přítomnosti Romů na kandidátkách českých stran (od komunálních po evropské volby) a přítomnosti romské tématiky ve stranických programech, přičemž se zaměřuje i na menší formace jako Sdružení nezávislých kandidátů či Stranu zelených.

Miroslav Mareš zkoumá vztah německé menšiny a české stranické politiky, ve spolupráci s Lubošem Kopečkem napsal i kapitolu o českých pravicových extremistech a přistěhovalcích a studentech z rozvojových zemí. Na vztah politických stran k imigrantům v Západní Evropě a v ČR se zaměřil Luboš Kopeček.

Publikaci v rozsahu 139 stran za 129 Kč lze objednat na www.cdk.cz

The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/20386
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003