Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 30.10.2020 21:35

Pro kočovníky není ani Francie ideál
06-05-2004  ČTK


Asi šedesát rumunských Romů bylo ve středu brzy ráno vypuzeno z pozemku, který už asi rok okupovali u sportovního svatostánku Stade de France na pařížském předměstí. Některým bylo poskytnuto nouzové ubytování.

Zprávy tohoto druhu nejsou ve Francii vzácné a ukazují složitost situace Romů, kteří přicházejí do Francie především z Rumunska v naději, že zde najdou snazší život. Úřady se je snaží přimět k návratu, nebo přistupují i k deportaci, ale jejich počet se loni v oblasti Ile-de-France zvýšil o další 400 a dosáhl 1800.

Nezákonní romští přistěhovalci tvoří ovšem jen malou část romské populace Francie. Celkový počet lze ale těžko odhadnout, protože tato skupina obyvatelstva je zahrnována do obecnější kategorie kočovníků, kterých je asi 300.000 až 350.000. Otázka na původ při sčítání obyvatelstva by byla považována za diskriminační. Ve Francii se jinak pro tuto etnickou skupinu běžně používá termín Cikáni.

V poměru k 60 milionům obyvatel Francie je 300.000 příliš malé číslo na to, aby se vůbec mluvilo o nějaké romské otázce. Občasné zprávy ve sdělovacích prostředcích ale dokládají, že postavení kočovníků má do ideálu daleko. Hlavní příčinou je nedůvěra většinového obyvatelstva k menšině, jejíž odlišný styl života je považován za svého druhu ohrožení. Pro mnoho lidí jsou to stále "zloději slepic".

Už v roce 1990 byl přijat zákon, který ukládal obcím nad 5000 obyvatel, aby zřídily a vybavily základní infrastrukturou prostranství, na nichž by se kočovníci mohli utábořit se svými karavany. Podle organizací na podporu této menšiny to respektuje deset, podle jiných zdrojů třicet procent obcí. Obce by přitom na zřízení těchto prostranství měly mít zájem, protože pak mohou snadno využít zákonných nástrojů proti nepovolenému parkování.

Kočovníci si stěžují, že jsou vyháněni, že je jim zakazován pobyt a že se k nim lidé všeobecně stavějí nevraživě. Nejsou však žádné zprávy o fyzických útocích na ně. Kočovnických karavanů "krouží" po Francii asi 30.000 až 35.000.

Antropolog Alain Reyniers uvádí, že kočovníků v plném slova smyslu je jen třetina z celkově udávaného počtu. Další třetina jsou kočovníci napůl a zbytek žije na jednom místě, byť třeba v karavanech. Jejich ekonomická situace je ale ve všech těchto případech složitá a jsou prý oblasti, kde 70 procent z nich žije ze sociálního minima.

Problémy jsou i v oblasti vzdělávání, i když zákon o povinné školní docházce platí i pro děti kočovníků a školy v místě jejich jejich momentálního pobytu je musejí přijmout. Docházka sice stoupá, ale u kočujících údajně dosahuje jen 50 a u usedlých 85 procent. Reyniers uvádí, že přesvědčovat je zapotřebí především rodiče, protože velká většina se domnívá, že se jejich ratolesti také nějak protlučou a že vzdělání nemá přílišný význam.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/19920
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003