Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 20.09.2020 17:24

Většina dětí z přípravných tříd nastupuje na základní školu
13-04-2004  ČTK


Většina předškoláků, kteří chodili do přípravné třídy, nastoupila do první třídy základní školy. Jen malá část z nich musela jít na speciální nebo zvláštní školu, kde se vzdělávají děti se speciálními vzdělávacími potřebami, řekla ČTK Iveta Němečková z ministerstva školství. "Pokud děti nechodí do mateřské školy, pak je přípravná třída ideální na to, aby je přichystala na první třídu," myslí si ředitel obecně prospěšné společnosti Nová škola Vladislav Vik.

Společnost působí v oblasti vzdělávání menšin, soustředí se zejména na romskou komunitu. Když dítě ze znevýhodněného prostředí nastoupí do základní školy bez bez předškolní přípravy, hrozí, že nebude svým vrstevníkům stačit a bude muset přejít na zvláštní školu, uvedl Vik. Přípravná třída je tak podle něj dobrý způsob, jak tomu zabránit. Uvedl, že je důležité naučit rodiče, aby své potomky posílali už do mateřské školy, pak by přípravné ročníky nebyly vůbec třeba. "My se rodičům snažíme vysvětlovat, proč je dobré posílat děti do školy nebo do přípravných tříd," dodal.

Počet tříd, jejichž cílem je připravit děti ze sociálně a kulturně znevýhodňujícího prostředí na školní docházku, se zvyšuje. V roce 1997 jich bylo téměř 50 a chodilo do nich přes 630 dětí, tento školní rok jich je už téměř 140 a je v nich více než 1820 dětí. Tříd přibývá zejména v místech, kde je větší koncentrace lidí ze sociálně slabšího prostředí, například na severní Moravě.

"Přípravné ročníky jsou zřizovány při základních, mateřských i speciálních a zvláštních školách," podotkla Němečková. Nejefektivnější jsou podle ní třídy zřizované při školkách a základních školách. Z nich jde téměř 100 procent žáků do běžných prvních tříd. Nejlepší výsledky mají ty přípravné ročníky, jejichž učitelé spolupracují s rodiči, pořádají neformální akce a jejich výuka je zaměřena na osobnostní rozvoj dítěte.

Přípravné třídy existují od roku 1993 a jsou určeny dětem, které nechodí do školky. Děti by si v nich měly osvojit základní sociální a hygienické návyky. "Ze svých zkušeností vím, že se dětem v přípravných třídách líbí a rády do nich chodí. Když nastoupí do první třídy, tak mají stejné šance jako jejich spolužáci, kteří chodili do školky," poznamenala Němečková.

Ministerstvo školství stanovilo cíle pro vzdělávání dětí ze sociálně a kulturně znevýhodňujícího prostředí. Je třeba připravit opatření, která pomohou rodinám dávat své potomky do školky, řekla Němečková. To by mohl umožnit navrhovaný školský zákon, který ruší poplatek za poslední ročník školky.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/19864
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003