Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 30.10.2020 12:31

Přístup ministersva vnitra k rasové kriminalitě

Počet pravomocně odsouzených osob pro rasově motivované trestné činy v České republice

Násilí proti
jednotlivci a
skupině obyvatel
Hanobení národa,
rasy a přesvědčení
Podněcování
k národnostní a
rasové nenávisti
Podpora a
propagace hnutí
směřující
k potlačení práv a
svobod občanů
19913002
19922200
19932007
199417105
19955416832
1996 - I. pololetí246326The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/19360
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003