Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 28.05.2020 17:23

Eva Šotolová
26-02-2000  

Jak je podle Vás informována česká veřejnost o romské menšině?

Informovanost české veřejnosti o romské národnostní menšině je stále nedostatečná.

Jaky je podle Vás vztah české společnosti k romské komunitě.

Ve vztahu k romské komunitě převládá nepochopení a lhostejnost.

Jak jsou podle Vas potírány v Česke republice projevy rasismu?

Projevy rasismu nejsou v České republice vždy důsledně potírány.

Jaký je Váš nazor na postavení Romů v České republice?

Současná situace Romů v naší společnosti je hluboce ovlivněna historickou zkušeností. Romové jsou dodnes často sociálně nějslabší a nejméně vzdělanou skupinou obyvatelstva - zůstávají stále na okraji společnosti.

Co podle Vás vytýkají nejčasteji Češi Romům?

Nepřizpůsobivost, někdy i vyšší procento výskytu negativních jevů.

Co podle Vás vytýkají nejčasteji Romové Čechům?

Projevy netolerance, diskriminace a rasismu.

Jak vidíte budoucnost Romů v České republice?

Jestliže se problém vzdělávání romských dětí nebude urychleně řešit, bude se postavení Romů ve společnosti v budoucnu ještě zhoršovat.

Jaké jsou podle Vás možnosti řešení vzájemného soužití Čechů a Romů?

Klást velký důraz na vzdělání, nezařazovat zbytečně romské žáky do zvláštních škol. Je zapotřebí, aby romské inteligence přibývalo, ale to je opět problém vzdělávacích programů základních škol, které je nutné sledovat pozitivní přístupy dále rozvíjet. Toto vše není možné realizovat bez systematické přípravy učitelů pro práci s minoritami.

Uvažovala jste někdy o odchodu z České republiky?

O odchodu z republiky jsem nikdy neuvažovala.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/18900
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003