Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 22.09.2020 06:41

Vídeň
17-04-1998  

Vídeň - V budově českého velvyslanectví ve Vídni byla tuto středu otevřena výstava prací třinácti romských amatérských výtvar- níků, kteří pocházejí z různých míst bývalého Českosloven- ska. Expozice zahrnuje plastiky, malby, kresby, koláže i obrazy ze skleněné drtě. Ojedinělost vystavených děl spočívá mimo jiné i v tom, že nevznikaly za účelem zveřejnění nebo prodeje. Nejsou tedy vypočítány na efekt, ale odrážejí men- talitu a niterné pocity autorů. Výstavu připravilo brněnské Muzeum romské kultury.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/18354
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003