Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 24.02.2021 19:27

Brusel
04-09-1997  

Brusel - O nedostatcích české justice a státní správy, postavení romské menšiny a lustračním zákonu se 3. září debatovalo v zahraničním výboru Evropského parlamentu. Ten se začal zabývat posudky Evropské komise na přidružené země zveřejněné v červenci. V souvislosti s velkou emigrační vlnou Rómů do Kanady pripomněli někteří řečníci Evropského Parlamentu, že nestačí Praze pouze připomínat, aby konečně ratifikovala rámcovou konvenci Rady Evropy o národnostních menšinách, ale důrazněji požadovat dodržování práv těchto menšin.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/18118
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003