Článek z http://www.romove.cz
Vytištěno 27.05.2020 11:23

Praha
25-07-1997  

Praha - Sdělení obvinění z trestného činu podněcování k národnostní a rasové nenávisti mělo být republikánskému poslanci Josefu Krejsovi včera zasláno Úřadem vyšetřování. Josef Krejsa se porušení zákona dopouštěl jako šéfredaktor politického týdeníku Republika, v němž republikáni soustavně hanobí Židy a Romy. Josef Krejsa mimo jiné zaslal Řadě pro rozhlasové vysílání, v němž v podstatě doporučuje zrušení romského vysílání.
The original article can be found at: http://www.romove.cz/cz/clanek/18100
Copyright © Radio Praha, 1996 - 2003