Vyhledávání
1.6.2020
AKTUALITY

HISTORIE ROMŮ

TRADICE, KULTURA

OSOBNOSTI

SOUŽITÍ

KONTAKTY

FOTOGRAFIE

Česky English Deutsch Francais
Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
Pořad odvysílaný stanicí Český rozhlas 1-Radiožurnál

Prostřednictvím romského vysílání vás bereme mezi lidi, o kterých jste v minulosti mnoho nevěděli. Žijeme spolu sice dlouho, ale poznáváme se až nyní.

Logo Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu Pořad "O Roma vakeren" čili "Romové hovoří" pravidelně připravuje romská redakce Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu, kterou vede Anna Poláková. Na těchto stránkách přinášíme textovou a zvukovou verzi pořadu, který se vysílá na okruhu Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu každý pátek od 20 do 21 hodin. Další informace o pořadu najdete na stránkách www.rozhlas.cz.Vítáme Vás u pravidelného pořadu "O Roma vakeren" čili "Romové hovoří".

Bacht tumenge Romale, the lači rat. Pale hin parašťovin u amen sam pale tumenca. Jek ora šunena amaro vakeriben "O Roma vakeren"!

Na vlnách Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu dnes pro vás máme připravenou celou hodinu aktualit a zajímavostí ze života Romů a samozřejmě nebude chybět romská hudba.

The adaďives predal tumende kerďam reporty, andalo amaro dživipen. Phenaha tumenge nevimata u šunena the romane giľa - šukar šuniben.

Peršo vakereha palo jekhetaniben Aranka, savo kerel buči ko Slaný. Tiž vakereha palo sportos, savo pes kerel andro klubos Palaestra. Vakeraha palo box. Andro amaro studio avena Murša, save ada sikaven amare čhave.

Nejdříve se vydáme do sdružení Aranka, které sídlí nedaleko Slaného. Poté se zaměříme na sport, protože právě v tom jsou v mnoha případech Romové úspěšní. Do studia jsme pozvali trenéry z klubu Palaestra.

Tiž tumen dodžanena palo nevo zakonos palo Khmera, andro savo tumen šaj čhivem andalo kher te trival napočinena o najmos. Džana amenca andre poradňa predalo nipi andre Mlada Boleslav u vičinaha tumen pre kultura.

Ve druhé polovině O Roma vakeren vám řekneme o novele zákoníku týkající se výpovědi z nájmu bytu. Vydáme se do Mladé Boleslavi do sdružení Jekhetaňi Luma - společný svět a v závěru vysílání vás ještě pozveme na výstavu a koncert. Tolik namátkou z programové nabídky a teď už vám nerušený poslech přejí Jan Mišurec a Jaroslav Sezemský.


=[ Reportáž ]=
Sdružení Aranka pomáhá dětem a mládeži ze sociálně slabých rodin
V následujících minutách se společně vydáme na statek Vyšínek u Slaného, který jeho původní majitelé získali zpět v restituci. Více už Marie Vrábelová.

Foto: www.volny.cz/aranka-os Občanské sdružení Aranka už pět let pomáhá ve výchovně vzdělávací práci s dětmi a mládeží ze sociálně slabých rodin. Sdružení sídlí nedaleko Zlonic v historickém areálu bývalého panského dvora Kinských. Činnost dětí a mládeže je doplňována rekreačním a rehabilitačním jezdectvím. A ne jen to, jak mi řekla organizátorka a majitelka Alena Karafiátová.

"Děti se tady hlavně věnují volnočasovým aktivitám, mohou pobýt v přírodě, chodíme do lesa. Zaměřujeme se na přírodovědu, ekologické aktivity. Vysazujeme stromečky. Děti mají možnost sledovat volně žijící domácí zvířata. Jsou tady jalovice na dvoře, volně běhající koně, slepice a veškerá domácí zvířata, která jsou běžná na českém dvoře. Děti přijímají tuto možnost velice spontánně. Rády si hrají a rády nám i pomáhají."

Projekt je zaměřen na malé děti až do dospívání. Je to neoddělitelná součást, protože Alena Karafiátová si myslí, že je třeba začít u těch nejmenších a doprovázet je k dospělosti. Pro starší jsou určeny dílny, kde se učí řemeslu, aby lépe našly zaměstnání.

Dílna (Foto: www.volny.cz/aranka-os) "Jde o program dílen pro nezaměstnané od patnácti let a o podpůrný vzdělávací program, který je paralelně realizován na půdě základní školy ve Zlonicích. A je zaměřen na děti, které mají problém s dokončení povinné školní docházky, propadají a potom mají zúžený prostor k tomu, aby se vyučily a normálně se zařadily do pracovního procesu v dospělosti.

Celý projekt je ohrožen, protože závisí na dotacích z grantů.

"Program Phare v tomto roce končí, protože jde o předvstupní program a Česká republika je už členem Evropské unie, ale následují další programy z evropských fondů, které, jak jsme se domnívali, budou na tento program navazovat i v té šíři, kterou potřebujeme, abychom mohli realizovat oba dva směry toho našeho projektu. To je jednak pro dospělé a jednak pro děti. Domníváme se, že oba tyto programy jsou natolik provázané a výsledek celého našeho působení je závislí na tom, aby programy šly oba dva zároveň. Domnívali jsme se, že když požádáme Ministerstvo práce a sociálních věcí o podporu z Operačního programu rozvoje lidských zdrojů, protože je to stejný zadavatel jako u programu Phare, tak že bude zohledněno to, že už tady nějakou dobu v tomto směru působíme a že pokračování má logickou návaznost."

Dvůr Vyšínek navštívil vládní zmocněnec pro lidská práva Svatopluk Karásek, aby se na vlastní oči přesvědčil o činnosti sdružení.

"Obdivuji majitele, ty dva, je to příkladné, když si někdo vezme takový úkol, který vykonává pro ty nejpotřebnější v obci. Je to výborné. Klade se důraz na to, aby se romské děti co nejdříve naučily češtinu, aby splynuly s okolím. Aby nebyly vylučované. Je to teoreticky v koncepcích a když to někdo uskutečňuje, snaží se to konkrétně dělat, tak se vidí, že to není tak jednoduché. Myslím si, že je to velice potřebné a kdyby takových projektů mělo být více a všude, kde Romové žijí, měly by se jim nabízet od nejútlejšího věku různé možnosti integrace."

V oblasti, kde je velká nezaměstnanost a velká komunita Romů je to jediné sdružení, které pracuje pro děti až k dospělosti. Pokud stát tuto organizaci v grantovém řízení finančně nepodpoří, zanikne a děti zůstanou bez pomoci.

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ Download


=[ Reportáž ]=
Svěřenci boxerského klubu Palaestra mají řadu úspěchů
Na pražských Vinohradech už několik let působí boxerský klub Palaestra, jehož svěřenci sklízí řadu úspěchů, a tak jsme si do studia pozvali trenéry Jana Baloga a Antonína Hauera.

Foto: www.palaestra.ecn.cz Pane Balogu, řekněte nám něco o sobě a svých svěřencích.

"Mohu vám říci, že s boxem jsme začali na Vinohradech před sedmi lety a jsme nejen boxerský klub, jsme i nízkoprahové centrum, máme širší záběr. Snažíme se dělat s dětmi volnočasové aktivity, různým způsobem je zaujmout, aby navštěvovaly náš klub. Aby se zajímaly o to, jak se společnost vyvíjí a tak."

Před nedávnem byl v Sazka Areně večer boxu, nazvaný Eurofighters, poslechněte si, jaké hlasy tam také zazněly.

Jak dlouho trénuješ box?

"Tři roky boxuju."

U koho trénuješ?

Foto: www.palaestra.ecn.cz "U Baloga a u pana Hauera. Mám 31 zápasů a z toho 28 vyhraných. A nějaké remízy tam jsou."

Co všechno musíš podstoupit k tomu, abys byl dobrý boxer, který může reprezentovat třeba Českou republiku?

"Trénovat, poslouchat trenéry, to je základ. A když se poslouchají trenéři a trénuje, jak se patří, tak jsi dobrý a plníš výsledky."

"Já trénuji od šestnácti let, je mi dvacet čtyři, nějakých osm let. Také u Honzy Baloga, tam jsem začal a tam pořád trénuji."

Jak dlouho se věnujete boxu?

"Dva roky, necelé. Mám kamarády, kteří to trénují již dlouho, tak mě k tomu navedli a už jsem tam takhle dlouho."

Co byste doporučil těm, kteří by chtěli začít s boxem?

"Asi dobrého trenéra a věnovat se tomu, hodně dlouho."

Tak pane Balogu, co tomu říkáte?

Foto: www.palaestra.ecn.cz "Já jsem mile překvapen, tam zaznělo dobrého trenéra a věnovat se tomu. To je to, co těm klukům mnohdy schází - opravdová vůle."

Pro zajímavost, kolik romských sportovců k vám do Palestry chodí a jak se vám daří zajišťovat chod boxerského klubu?

"Je to poměrně zajímavá otázka. Já si nedělám žádné poznámky o tom, jestli to jsou Romové, nebo ne-Romové, ale dá se říci, že je to mnohdy padesát na padesát. Těch je malinko více, těch malinko méně. Je to otevřená záležitost, takže to více nesleduji. Co se týče toho, jak lze ufinancovat ten program, je to otevřená záležitost, jsme součástí výběrových dotačních komisí, musíme do toho chodit a žádat o granty."

Jakým způsobem potom dofinancováváte ten rozdíl?

"To je mnohdy z vlastního, mnohdy je to tak, že se vybere od kamarádů, kteří k nám chodí, protože je to baví. Nějakým způsobem to musíme vždycky zaplatit."

Vy jste už ale poměrně známý klub. Už působíte celou řadu let, řadu úspěchů máte. Nepomůže vám to v něčem, že byste třeba měli trošku takové...

"Samozřejmě, to že fungujeme jako občanské sdružení, to je jedna věc. Druhá věc, je jak jste schopni finanční prostředky nějakým způsobem sehnat. To, že fungujeme dlouho, je pravda. Nicméně musíme neustále chodit do grantových schémat a neustále o tom, co děláme, hovořit. Je to vždycky na tom, jak komise rozhodne. My to nemůžeme nijak ovlivnit. Nás to trošku mrzí, jsme stabilní organizace, která má dlouhodobě výsledky, ale bohužel, nedá se s tím nic dělat, je to tak."

Vraťme se ale k vašemu sportu. O Vás víme, že se boxu věnujete už od dětství. Měl jste v rodině nějaký vzor?

"Mě k tomu dostal můj bratr, který je o sedm let starší. Na základě toho jsem začal boxovat, on mě trošku přinutil, pak mě metodicky vedl a já jsem za to dneska strašně vděčný a šťastný, že to tak bylo. Protože dnes jsem ten, který to může zase předávat dále."

A co vy, Tomáši? Jak jste se dostal k tomuto sportu?

"Mě donutili kamarádi, úplně snadno. Ze začátku mi to nějak nešlo. Potom jsem přišel po prázdninách, pak jsem se trošku snažil. Tam je to o té vůli."

Podporuje Vás nějakým způsobem rodina?

"Maminka ze začátku nechtěla, ale pak táta říkal, že box je pro tvrdé lidi, ať to zkusím. Tak jsem to zkusil a šlo mi to."

Pane Balogu, co myslíte, co vede romské děti ke sportu? Dá se to přirovnat nějak třeba k Vašemu dětství?

"Já, když se na to tak dívám, tak je to především taková hravost, taková hyperaktivní část toho člověka. Ty děti jsou takové hravější, mají rádi pohyb, tanec, tu vůli něco dokázat hned. Ty děti mají takové potřeby. Je to tak, v jistém smyslu."

Jakých výsledků dosahují Vaši svěřenci v soutěžích?

"My teď naposledy můžeme říci, že jsme byli hodně úspěšní. Ono to bude znít tak jako samolibě, ale je to tak. My jsme minulý rok vyhráli Středočeskou oblast, to je soutěž, kde se zúčastňuje čtyřicet oddílu z více jak poloviny Čech. Ono to má širší rozměry, ta naše liga. A my jsme jí prostě vyhráli v kategorii přípravky i v kategorii kadeti. A letos, tím jak nám to jde a jak nám to roste, tak jsme měli deset kadetů, kteří se zúčastnili mistrovství republiky a šest z nich přineslo medaili, což je nevídaný úspěch, který se nedá jinak hodnotit, než pozitivně."

Jestli se nepletu, tak tento úspěch také Vám osobně přinesl osobní ohodnocení. Stali jste se reprezentačními trenéry mládeže.

"Ano, já i můj kolega, Antonín Hauer, který tady žel dnes není, tak jsme se stali reprezentačními trenéry. A je to také právě proto, že mi hodně pracujeme s dětmi, s malými dětmi v kategorii Přípravka a doufáme v to, nebo vsadili jsme na to, že nám vyrostou, z přípravky do Kadetů a posléze do Juniorů. Tomáš je toho příkladem. V podstatě, když se dělá ta práce dlouhodobě, pak to má ty výsledky. Já i můj kolega jsme na základě toho dostali to ohodnocení, nicméně, to ohodnocení je nulové, to vám nedává žádné peníze. Prostě se musíte dále starat o klub. My to máme rozdělené, já spíše dělám administrativní část projektu a kolega dělá ten sport fakticky. A je to pořád stejné, pořád člověk musí dělat dál a dál. Pro nás je to zadostiučinění, že jsme to dokázali, že jsme tak dobří v té práci s dětmi. Ale žel, to nenese žádné jiné aspekty, jako finanční ohodnocení."

Takže ani když se řekne, v tomhle klubu pracují dva reprezentační trenéři, tak ani to vám nepomůže?

"No, v tom sportu ne, protože na box vám peníze skoro nikdo nedá. To je prostě realita, ten sport je jenom sport a je to takhle kruté. Ale co se týče dalších našich aktivit a v tom jsme právě my výjimeční, že dokážeme dělat s těmi dětmi dál. Ať už je to v sociální oblasti, nebo v poradenské části, nebo vzdělávací části projektu. To jsou další a další věci, které s těmi lidmi člověk dál dělá. Ale i na základě toho všeho jsme právě my úspěšní, protože to máme takto hluboce provázané a děláme s klienty jakoby osobně."

Ale nejenom romská mládež, nebo neromská mládež navštěvuje Palestru. Dokonce i dospělí, kteří mají zájem o box a další aktivity.

"Ti dospělí jsou spíše naši kamarádi, kteří nám nějakým způsobem pomáhají dál s těmi lidmi pracovat, protože pořád je to o tom, že my ty naše děti vidíme spíše jako klienty a snažíme se pracovat s rodinou, anebo jim zprostředkovávat další možnosti, hlavně vzdělávání. To je to, na co hodně dbáme, aby ty děti měly ve škole všechno v pořádku. Pak jsou sportovní a sociální aspekty těch problémů. Ti dospělí nám prostě jenom pomáhají s tím."

Dokonce prý i ženské osazenstvo se vám teď sbíhá mezi provazy.

"Ano, je to tak. Já mám mnoho známých, kteří nám spolu s Tondou fandí a tak k nám chodí. Ale spíše dělají boxaerobik, nebo boxgymnastiku. A my se tím bavíme, ale jsme za ně vděční, protože, když děláme třeba na konec sezóny nějakou rozlučkové setkání a zveme tam děti nebo spoustu jiných lidí, tak ony nám uvaří nebo upečou. A to je to, co je pro nás důležité."

Pánové, děkuji vám mockrát, za čas, který jste nám věnovali. To byli naši hosté, Jan Balog a jeho svěřenec Tomáš Polák z pražského klubu Palaestra.

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
22.11.2014Boxerský klub Palaestra oslavil své patnácté narozeninyO Roma Vakeren
09.11.2013Jan Balog a jeho boxerský klub PalaestraO Roma Vakeren
06.02.2011Palaestra - boxem proti sociálnímu vyloučeníZprávy ze života Romů
11.04.2008Boxerský klub PalaestraO Roma Vakeren
29.09.2006Boxéři z klubu Palaestra byli nominováni na trenéry reprezentace mládežeO Roma Vakeren
07.01.2005Romové byli v boxu vždy úspěšníO Roma Vakeren
20.08.2004Boxerský oddíl PalestraO Roma Vakeren
12.03.2004Jan Balog vede boxerský klub PalaestraO Roma Vakeren

=[ Zprávy ]=

Na značnou diskriminaci romských žen v Evropské unii, zvláště pak v nových a v přistupujících členských státech, poukazuje se znepokojením Evropský parlament. Konstatuje, že romské ženy patří mezi nejohroženější skupiny a jednotlivce v Evropské unii a vypočítává řadu příkladů jejich nerovnoprávného postavení. Parlament ve schválené zprávě vyzval členské státy, aby romským ženám zajistily adekvátní zdravotní péči a rovnoprávný přístup ke vzdělání, aby účinněji snižovaly příliš vysokou nezaměstnanost a staraly se o zlepšení bytových podmínek Romů.

Město Žďár nad Sázavou chce zlepšit možnosti využití volného času dětí ze sociálně slabých rodin. Denní centrum v Okružní ulici, které denně navštěvuje kolem třiceti dětí, by mělo dostat lepší vybavení a peníze na odborné lektory. Městská organizace Sociální služby připravila projekt, který počítá s náklady kolem půl druhého miliónu korun.

Festival Colour Meeting uvidí mezi 21. a 24. červnem Polička. Je to mezinárodní multikulturní festival, který si klade za cíl přispět ke vzájemnému poznávání české společnosti a příslušníků jiných kultur, národností a etnik a také k nalézání vzájemného pochopení a tolerance. Colour Meeting 2006, který se koná pod záštitou vládního zmocněnce pro lidská práva Svatopluka Karáska, je jednou z cest od násilného řešení konfliktů ke všestranně prospěšnému soužití.

Městská knihovna v Blansku pořádá od 9. června výstavu fotografií doktorky Hany Šebkové in memoriam "Štěstí a vítr jedno jsou", s podtitulem Co viděla sedmá dcera Romů. Vernisáž výstavy se uskuteční ve výstavní síni Městské knihovny a při kulturním programu zahraje a zazpívá skupina Devla Drom.

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ Download


=[ Reportáž ]=
Organizace European Roma Rights Centre připravila setkání pro Romy
Organizace Roma Rights Centre, která má své sídlo v Budapešti, připravila pro Romy ze střední a východní Evropy týdenní setkání. Mladí Romové se tam zdokonalovali v praktickém využití právních norem. Marek Polák se účastníka konference Ludovíta Tuleje zeptal, zda si všiml odlišností mezi Romy z různých zemí.

"Lidé jsou všude stejní, ale jsou odlišní tím, jak se chovají, jaké mají tradice, jak žijí. Podle toho, jak já jsem je tam poznal, tak si myslím, že lidé by se měli hlavně dorozumívat jazykem a to je romský jazyk."

Jak jsi se tam ty dorozumíval?

"Já jsem se tam dorozumíval romsky a trochu anglicky."

Byla ta romština stejná, jako tady v České republice, nebo byla jiná?

"Byla mezinárodní, byla to mezinárodní romština a musím říci, že jsem na to nebyl připraven, ale nějak s pomocí mimiky a pomocí neverbální komunikace jsem poznával, co mi chtějí říci, takže jsem pokaždé odpověděl."

Když bude šance jet na další takovýto seminář, jel bys znovu?

"Ano, jel bych, ale určitě bych se na to připravil. Člověk musí rozumět jazyku. Nebo musí mít něco v hlavě."

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ Download


=[ Reportáž ]=
Novela Občanského zákoníku mění podmínky výpovědi z bytu
Následujícímu příspěvku věnujte, prosím, náležitou pozornost. Od dubna totiž platí novela Občanského zákoníku, která mění podmínky výpovědi z bytu. Marie Vrábelová se na podrobnosti zeptala Markéty Nejedlé - asistentky pro činnost národnostních menšin Městské části Praha 7.

Foto: Jana Šustová "Dneska stačí to, aby majitel nemovitosti měl určité zákonné důvody a podal jenom informativním dopisem nájemci sdělení, že neplní náležitosti podle novely Občanského zákoníku a tím mu dává výpověď z bytu."

Tam ale musí být konkrétní důvod, to znamená neplacení nájmu?

"Musí tam být konkrétní důvod, ale touto novelou se navýšily i jiné důvody, než byly ty klasické, to znamená tři měsíce neplacení atd. Dneska tam přibyl další důvod, třeba včasné neohlášení počtu osob, které přebývají v bytě. Ale prioritní a zásadní změna je v tom, že stačí, aby nájemce dostal dopis s informací, že mu je dána výpověď. A již to není tak jako dříve o tom, že se musí čekat na rozhodnutí soudu a soud náležitě přivolí k výpovědi, či ne. Dnes je to tak, že opravdu stačí tento informativní dopis s tím, že tam musí být uveden opravný prostředek, že do 60 dní musí sám nájemce poddat k soudu návrh žaloby na neoprávněné uvedení výpovědi z bytu. Vzhledem k tomu, že - teď to budu vztahovat na naše klienty, kteří nejsou příliš právně vzdělaní a neorientují se v této novele - když jim přijde od nějakého majitele dopis, řeknou si, ano, budeme čekat, až ten soud... a není to tak. Oni opravdu musí do 60 dnů právní formou podat návrh na nepřípustnost této výpovědi k soudu."

To se samozřejmě platí tak, že si to platí nájemce?

"Určitě, je to hlavně o tom, že každý si to musí sám sledovat a hlavně dodržet lhůtu 60dnů pro opravný prostředek."

Týká se to i bytů městské části?

"Samozřejmě, pro všechny. To znamená, ať je majitelem městská část, soukromý majitel, jakýkoli majitel, pro všechny..."

Jsou již třeba konkrétně tady na Praze 7 případy, kdy lidé přišli o střechu nad hlavou?

"Ano, konkrétní klienti již dostali informativní dopis, že jim byla dána výpověď, protože nesplňovali určitá kritéria. A vzhledem k tomu, že klienti nebyli příliš informováni, přišli a ptali se, co to znamená atd. atd."

Myslíte si, že budou lidé, kteří tomu nebudou rozumět, a o byt přijdou?

"Bohužel, musím konstatovat, že budou. A obávám se, že to je tak významná změna a osvěta nebude velká. Bojím se toho a vnímám to jako stresující faktor, mnoho klientů na tuto novelizaci doplatí a obávám se, že to postihne i jejich sociální a životní situaci v rámci bydlení."

Tolik řekla Markéta Nejedlá a my se k tomuto tématu vrátíme příště s právníkem.

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
02.01.2016Úhrady za bydlení a co by měla obsahovat nájemní nebo podnájemní smlouvaO Roma Vakeren
28.03.2015Nová koncepce sociálního bydleníO Roma Vakeren
28.03.2015Ombudsmanka si posvítila na diskriminaci menšin při pronajímání nemovitostíO Roma Vakeren
04.04.2013Česká republika stále nemá ucelenou koncepci sociálního bydleníZprávy ze života Romů
06.08.2012Lidé z ostravského ghetta Přednádraží stěhování odmítajíZprávy ze života Romů
30.06.2012Radnice v Novém Boru vystěhovala Romy z bytůO Roma Vakeren
27.08.2011Co dělat, když zkrachuje firma, která Vám rekonstruuje byt?O Roma Vakeren
23.04.2011Prodlení při placení nájmuO Roma Vakeren
12.02.2011Konference o zlepšování přístupu Romů k bydleníO Roma Vakeren
02.02.2011Open Society Fund Praha pořádá konferenci Jak zlepšit přístup Romů k bydleníZprávy ze života Romů
17.09.2010Problémy s řemeslníkyO Roma Vakeren
20.08.2010Vytopená domácnostO Roma Vakeren
09.07.2010PodnájemO Roma Vakeren
02.07.2010Deregulace nájemnéhoO Roma Vakeren
25.05.2010EU přijímá nová opatření ke zlepšení podmínek bydlení romských komunitZprávy ze života Romů
23.04.2010Nová koncepce dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučenímO Roma Vakeren
08.04.2010Romové po návratu z Kanady nemají ve Volarech bydleníZprávy ze života Romů
03.03.2010Bytová družstva budou jednat o nepřizpůsobivých sousedechZprávy ze života Romů
18.09.2009Problémy Romů v oblasti bydleníO Roma Vakeren
03.04.2009Neplacení nájemnéhoO Roma Vakeren
06.03.2009Přihlašování osob ve společné domácnostiO Roma Vakeren
06.02.2009Důvody k výpovědi z pronajatého bytu bez přivolení souduO Roma Vakeren
23.01.2009Kdy můžeme dostat výpověď z nájemního bytu bez přivolení souduO Roma Vakeren
09.01.2009Podnájem a výpověď z bytuO Roma Vakeren
31.10.2008Převod nájemní smlouvyO Roma Vakeren
17.10.2008Na co je třeba dbát při podnájmu bytuO Roma Vakeren
10.10.2008Jak postupovat při podepisování nájemní smlouvyO Roma Vakeren
04.01.2008Romové a problémy s bydlením O Roma Vakeren
21.09.2007Problémy po nezaplacení nájmuO Roma Vakeren
22.02.2007Spor o formu pomoci RomůmZprávy ze života Romů
21.02.2007Čunek: Někteří vystěhovaní Romové na opravy peníze už dostaliZprávy ze života Romů
11.12.2006Na domy vsetínských Romů na Jesenicku je vyhlášena exekuceZprávy ze života Romů
09.12.2006Podle senátního výboru byla stěhováním Romů na Jesenicko zřejmě porušena lidská právaZprávy ze života Romů
08.12.2006Podle senátního výboru byla stěhováním Romů na Jesenicko zřejmě porušena lidská právaZprávy ze života Romů
15.11.2006Romové podali na starostu Čunka a jeho kolegy trestní oznámeníZprávy ze života Romů
13.11.2006Vystěhovaní Romové z Jesenicka se do Vsetína zatím nevrátiliZprávy ze života Romů
05.11.2006Peníze na výstavbu buněk pro vystěhované Romy pocházely od státuZprávy ze života Romů
02.11.2006Kasal kritizoval Čunkovo řešení problémů s romskými neplatičiZprávy ze života Romů
20.10.2006Olomoucký kraj odsoudil stěhování vsetínských Romů na JesenickoZprávy ze života Romů
09.06.2006Novela občanského zákona zjednodušila výpověď z bytuO Roma Vakeren
09.06.2006O novele občanského zákona s právníkemO Roma Vakeren
12.05.2006O vystěhování neplatičů z bytů už nemusejí rozhodovat soudyO Roma Vakeren
14.04.2006Novela občanského zákoníku přinese nájemníkům řadu problémůO Roma Vakeren
09.01.2006Vláda startuje monitoring romských komunitZprávy ze života Romů
10.06.2005Smíchovští Romové mají problémy především s placením nájemnéhoO Roma Vakeren
04.02.2005O Roma VakerenO Roma Vakeren
04.02.2005Musíme platit nájemné za dva byty, ačkoliv jeden přechodně neužíváme?O Roma Vakeren
02.02.2005Le Monde poukazuje na diskriminaci Romů v České republiceZprávy ze života Romů
01.02.2005Hradecký kraj navrhl Kostelci pomoc při oddlužení RomůZprávy ze života Romů
23.07.2004Pětice Romů z Jeseníku přišla o střechu nad hlavouO Roma Vakeren
25.06.2004Pardubický magistrát nepřiděluje byty všem oprávněným žadatelůmO Roma Vakeren
11.06.2004O Roma VakerenO Roma Vakeren
10.06.2004Romové ve Španělsku míří z ghett do paneláků, v ČR spíše naopakZprávy ze života Romů
04.05.2004MfD: Romové z Ústí mají strach z moravských vyděračů nájemnéhoZprávy ze života Romů
13.02.2004Na co se zaměřit při koupi bytu či nemovitostiO Roma Vakeren
06.02.2004Jak financovat život ve vlastním doměO Roma Vakeren
24.01.2004Jak získat nemovitost nebo bytO Roma Vakeren
16.01.2004Jak získat bytO Roma Vakeren
09.01.2004Jak nepřijít o střechu nad hlavouO Roma Vakeren
09.01.2004Co se děje v brněnském romském středisku Drom?O Roma Vakeren
05.12.2003Jaké jsou možnosti řešení problémů Romů s bydlenímO Roma Vakeren
31.10.2003Jak vidí situaci Romů v ČR tajemník rady vlády Czeslaw Walek?O Roma Vakeren
31.10.2003Převod nájemní smlouvy na nového nájemníka bývá často problémemO Roma Vakeren
24.10.2003Práva nájemníků při přidělení náhradního bytuO Roma Vakeren
10.10.2003K velkým problémům Romů patří dluhy na nájemnémO Roma Vakeren
10.10.2003Co mají Romové dělat, aby nepřišli o byt, ve kterém celá léta bydlí?O Roma Vakeren
05.09.2003Občanské sdružení za lidská práva romských občanů se snaží zlepšit životní podmínky Romů na JesenickO Roma Vakeren
20.06.2003ZprávyO Roma Vakeren
16.05.2003Romská rodina z Terezína se po povodních nemá kam vrátitO Roma Vakeren
28.02.2003V ústecké Matiční ulici budou místní a dobrovolníci opět uklízet odpadFotoaktuality
20.12.2002ZprávyO Roma Vakeren
20.12.2002Jak se žije na pražském sídlištiO Roma Vakeren
13.12.2002Možnosti přidělení obecních bytůO Roma Vakeren
06.12.2002V jakém případě máte právo na úhradu finančních prostředků po rekonstrukci obecního bytuO Roma Vakeren
29.11.2002Nájemní právo na bytO Roma Vakeren
29.11.2002Bourá se prostějovská lokalita U Svaté AnnyO Roma Vakeren
22.11.2002ZprávyO Roma Vakeren
15.11.2002O Roma VakerenO Roma Vakeren
08.11.2002Po jaké době neplacení nájemného může být tento fakt důvodem k vystěhování dlužníka nájemcem z bytu?O Roma Vakeren
25.10.2002ZprávyO Roma Vakeren
25.10.2002Jak žije jedna karlínská rodina postižená povodněmiO Roma Vakeren
25.10.2002Jak zákon pamatuje na lidi v případě nekvalitního bydleníO Roma Vakeren
04.10.2002Kdo má právo dědit byt v osobním vlastnictvíO Roma Vakeren
30.08.2002Náhrada bytu u majitelů po povodníchO Roma Vakeren
30.08.2002Kde budou bydlet obyvatelé Karlína, kteří přišli o byt?O Roma Vakeren
30.08.2002Popovodňová Matiční uliceO Roma Vakeren
23.08.2002Obyvatelé Karlína se již mohli podívat do místa svého bydlištěO Roma Vakeren
23.08.2002Jak postupovat při ztrátě nájemní smlouvy během povodněO Roma Vakeren
23.08.2002Romové v Ústí nad Labem ještě nemohou po povodních domůO Roma Vakeren
23.08.2002Obyvatelé pražského Karlína nalezli útočiště na strahovských kolejíchO Roma Vakeren
09.08.2002ZprávyO Roma Vakeren
14.06.2002Pronajímání části bytuO Roma Vakeren
04.05.2002V ČR vznikají podle Mladé fronty Dnes etnická ghetta, naplněná sociálně slabými RomyZprávy ze života Romů
26.04.2002ZprávyO Roma Vakeren
19.04.2002Máme vyměnit malý ale státní byt za větší v domě se soukromým majitelem?O Roma Vakeren
12.04.2002ZprávyO Roma Vakeren
12.04.2002Mámě měnit státní byt za byt u soukromého majitele?O Roma Vakeren
05.04.2002ZprávyO Roma Vakeren
05.04.2002Trvalý pobytO Roma Vakeren
29.03.2002Trvalý pobytO Roma Vakeren
22.03.2002Byty pro děti z dětských domovůO Roma Vakeren
22.03.2002Camp Kristina se stal útočištěm Romů bez přístřešíO Roma Vakeren
18.01.2002Romové se stěhují z ProstějovaO Roma Vakeren
13.07.2001SlovenskoO Roma Vakeren
29.06.2001PlzeňO Roma Vakeren
04.05.2001PrahaO Roma Vakeren
27.04.2001ŠvédskoO Roma Vakeren
27.04.2001Zoufalé bytové podmínky romských rodin v NymburceO Roma Vakeren
13.04.2001Mladá BoleslavO Roma Vakeren
13.04.2001Romové se stěhují z Mladé Boleslavi do okolních vesnicO Roma Vakeren
06.04.2001Ústí nad labemO Roma Vakeren
09.07.2000V Bratislavě jednala OBSE o situaci Romů v EvropěZprávy ze života Romů
09.07.2000Vystěhování novopackých Romů je podle ústecké starostky etnickou čistkouZprávy ze života Romů
09.07.2000Ústecká starostka nedostala možnost jednat v Nové Pace o RomechZprávy ze života Romů
09.07.2000Prostějované vyzvali v petici radnici, aby zasáhla proti RomůmZprávy ze života Romů
04.07.2000Novopačtí Romové se odmítají vystěhovat ze zdemolovaného domuZprávy ze života Romů
05.05.2000Novopačtí Romové se zatím do Ústí nad Labem nepřistěhovaliZprávy ze života Romů
05.05.2000Romové absolvovali v rámci projektu komunitního bydlení školeníZprávy ze života Romů
05.05.2000Vláda finančně pomůže vzniku romského komunitního bydlení v BrněZprávy ze života Romů
24.03.2000První domkáři opustili Matiční uliciZprávy ze života Romů
22.03.2000Romové požadují vlastní úřadZprávy ze života Romů
14.03.2000Tragédie v romské osadě Jarovnice v roce 1998Historie
26.02.2000SrpenHistorie
26.02.2000Romové z Písku se za asistence radnice přestěhovali na TřebíčskoZprávy ze života Romů
26.02.2000ČervenecHistorie
22.02.2000Straškovští Romové se dnes nastěhovali do nových bytůZprávy ze života Romů
01.12.1999Další ústečtí občané v okolí Matiční žádají vykoupení svých domkůZprávy ze života Romů
23.04.1999Uhl: Starosta neměl k dohodě o plotu v ústecké Matiční ulici svoleníZprávy ze života Romů
21.04.1999Domkáři z Matiční ulice píší vládě, aby odvolala Petra UhlaZprávy ze života Romů
13.04.1999Beseda s Petrem Uhlem v Prostějově skončila pro nezájem Romů fiaskemZprávy ze života Romů
15.01.1999Ústí nad LabemZprávy ze života Romů
18.12.1998KolínZprávy ze života Romů
14.08.1998Valašské MeziříčíZprávy ze života Romů
07.08.1998OstravaZprávy ze života Romů
15.05.1998Ústí nad LabemZprávy ze života Romů
25.09.1997Ceska TrebovaZprávy ze života Romů
28.08.1997OstravaZprávy ze života Romů
14.08.1997V Liscine nechtějí nepřizpůsobivé rodinyAktuality
07.08.1997OstravaZprávy ze života Romů
ChanovFakta o Romech

=[ Reportáž ]=
Občanskou poradnu v Mladé Boleslavi provozuje sdružení Jekhetani Luma
Stále více lidí vyhledává právní pomoc, která je zdarma. Souvisí to s různými problémy, jako je třeba zadluženost, bytové a jiné negativní sociální změny. Příkladem může být Občanská poradna Mladá Boleslav, kterou provozuje sdružení Jekhetani Luma - Společný svět. Více už Janu Mišurcovi řekla vedoucí této poradny Martina Brzobohatá.

"Naše sdružení nabízí sociální služby sociálně slabším občanům. Jednak provozujeme Občanskou poradnu Mladá Boleslav, tam nabízíme zejména sociálně-právní poradenství, ale i doprovod na úřady, pomoc s vyřizováním různých písemností, vyplňování různých žádostí, formulářů, odvolání atd. Potom ještě provozujeme pracovní agenturu Luma, kde pomáháme našim klientům jednak získat zaměstnání a jednak si toto zaměstnání udržet."

S jakými problémy se na vás klienti nejčastěji obrací?

"Vznikne jim nějaký životní problém a oni neví, jak by tento problém měli řešit, kam by měli jít, co by měli udělat, jestli mají něco napsat, někam to poslat, nebo jít někam osobně. My to s nimi sepíšeme, uděláme takový harmonogram. Zjistíme, jestli to ti lidé zvládnou sami, nebo jestli potřebují naší asistenci, nebo osobní doprovod. A potom s nimi sledujeme řešení toho případu až do konce, pokud má klient zájem."

Daří se řešit, nebo vyřešit problémy?

"Můžu říci, že v poslední době se daří řešit čím dál tím více případů, protože se nám podařilo navázat už celkem dobré vztahy se sociálním odborem magistrátu města Mladá Boleslav a s dalšími úřady, kupříkladu s úřadem práce. Takže ty rutinní případy řešíme již celkem běžně, ale občas se vyskytne nějaký případ, který je komplikovaný, nebo tam jde o rasovou diskriminaci, a tam je to již obtížnější, protože to jsou záležitosti, které se velmi obtížně dokazují."

Lidé se na Mladoboleslavsku také potýkají s novodobým jevem, což je vystěhovávání Romů za město. Jak situace vypadá právě u vás?

"Vypadá to tak, že v podstatě většina Romů byla z Mladé Boleslavi vystěhována. Ti, co zůstali, ale i ti, co byli vystěhováni, se do Mladé Boleslavi vrací, protože tam mají svoje kořeny, svoje rodiny, jezdí si tam vyřizovat různé záležitosti na úřady, nebo tam navštěvují lékaře. Takže Mladá Boleslav stále funguje jako centrum Romů, a to i těch, co byli vystěhováni. Na nás se obrací s problémy hlavně s bydlením. Většina z nich byla vystěhována do objektů, které nebyly určeny k bydlení, byly nezkolaudované, jsou vedeny na katastrálním úřadu jako průmyslové objekty, a to přináší spoustu dalších problémů."

Jak se na tuto problematiku dívá město, popřípadě kdo celou tuto stěhovací akci organizuje?

"Tuto akci zorganizovalo bývalé vedení města společně s jedním podnikatelem, což byl paradoxně Rom. Nyní nové vedení se k tomu snaží přistupovat jinak, ale bohužel musí řešit dopady bývalých rozhodnutí. Takže občas se objeví případ člověka, který před několika lety byl vystěhován, něco tam není právně v pořádku, a přesto to musí řešit současné vedení města."

Stránka poradny: www.poradnamb.wz.cz

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
30.07.2011V Mladé Boleslavi startuje projekt Nová šance pro romské dětiO Roma Vakeren
28.05.2011Projekt Nová šance usiluje o umístění romských dětí do základních školO Roma Vakeren
12.11.2010V Mladé Boleslavi je nový projekt pro romské předškolákyO Roma Vakeren
09.07.2004O Roma VakerenO Roma Vakeren

=[ Reportáž ]=
Sdružení Miret pořádá dražbu dětských kreseb
V následujících minutách tu pro vás máme pozvánku do pražského Muzea dětské kresby v Domě U zelené žáby na výstavu a dražbu dětských kreseb. Marek Polák si pozval k mikrofonu Kateřinu Kelarovou ze sdružení Miret.

Iva Bittová a Ida Kelarová na koncertě v kostele Šimona a Judy (Foto: ČTK) Je to poprvé, co jste zorganizovali takovouto akci pro Romy?

"Úplně poprvé to není, je to poprvé, co organizujeme výtvarnou akci. Doposud jsme organizovali akce, které byly založeny spíše na té hudební, pěvecké a taneční bázi. Naše sdružení již 6 let organizuje romský festival na hradě Svojanov, dětské tábory pro romské i neromské děti, kde mixujeme děti z různých sociálních skupin i z různých států, a ony procesem tvořivé práce k sobě nachází cestu."

Kdo zadal témata?

"Nepřišlo nám důležité mít nějaké konkrétní téma, přišlo nám důležité, aby se děti zamyslely, jak mohou svou tvorbou pomoci jiným dětem. Proto to bylo nazváno Děti dětem v několika jazycích."

Jsou obrazy prodejné?

Členky sboru Apsora (Foto: ČTK) "Obrazy jsou prodejné a budou se dražit. V Písecké bráně to bude v sobotu 3. června, kde je to spojeno s programem. Dražbu povede Ester Kočičková a Petr Budko, vystoupí tam různé pěvecké a taneční soubory, Ida Kelarová se svým sborem Apsora, budou tam hostovat také Iva Bittová, Kale a další umělci."

Kam půjde výtěžek?

"Výtěžek z této dražby půjde na náš dětský tábor, který letos pořádáme pro talentované romské děti, které se budou nejen veselit a letně se rekreovat, ale hlavně na sobě budou pracovat, protože celý rok jsme hledali, vybírali v různých osadách a organizacích pro Romy děti, které mají talent, ať již taneční, pěvecký, herecký nebo jakýkoli jiný. Chtěli bychom ho rozvíjet, protože tyto děti takovou příležitost nemají."

Matěj Ruppert (uprostřed) na koncertě v kostele Šimona a Judy (Foto: ČTK) Kdo vystoupí na benefičním koncertě?

"Benefiční koncert je taková tečka za touto velkou akcí, která je rozložena do 3 dnů. Na benefičním koncertu vystoupí Ida Kelarová jako iniciátor koncertu, Desiderius Dužda, soubor Apsora, který bude čítat asi 80 členů, protože přijedou členové z různých koutů světa. Jako host vystoupí Iva Bittová, taková perlička, nebo taková zvláštnost koncertu bude Matěj Ruppert. Nebude zpívat své oblíbené funky písničky, ale romské písničky. Dále vstoupí Kale bez Věry Bílé a také umělci slovenského divadla Romathan."

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
28.09.2015Romano drom: Ida Kelarová vytváří prostor pro boření předsudků a setkávání s romskou kulturouZprávy ze života Romů
15.08.2015Letní škola Romano drom připravila romským dětem řadu zážitkůO Roma Vakeren
08.08.2015Dva týdny plné hudby a tance nabídla romským dětem Ida Kelarová a čeští filharmoniciO Roma Vakeren
30.07.2015Letní škola Romano drom je v plném prouduZprávy ze života Romů
25.07.2015Nad projektem Romano drom převzal záštitu slovenský prezident Andrej KiskaO Roma Vakeren
04.07.2015Ida Kelarová a spolek Miret hledají spolupracovníky pro mezinárodní festival RomaleO Roma Vakeren
28.06.2015Ida Kelarová po osmi letech obnovuje letní hudební festival RomaleZprávy ze života Romů
13.06.2015Sbor Čhavorenge vystoupí spolu s Českou filharmonií na Hradčanském náměstí v PrazeO Roma Vakeren
28.03.2015Ida Kelarová zve na další ročník mezinárodního romského festivalu „Romale“ Gypsy CelebrationO Roma Vakeren
13.12.2014Na Dni studentstva zazpíval dětský soubor ČhavorengeO Roma Vakeren
22.11.2014V pražském Rudolfinu vystoupil romský soubor ČhavorengeO Roma Vakeren
15.11.2014Česká studentská filharmonie a romský sbor Čhavorenge s Idou Kelarovou vystoupí na společném Koncertu ke Dni studentstvaZprávy ze života Romů
15.11.2014Dětský soubor Čhavorenge vystoupí v pražském RudolfinuO Roma Vakeren
05.08.2014Talentované romské děti zažívají výjimečné létoZprávy ze života Romů
13.05.2014Ida Kelarova a o. s. Miret hledají zpěvačky a zpěváky na letní školu Romano dromZprávy ze života Romů
17.12.2013Filharmonie Brno společně s Idou Kelarovou a sborem Miret vánočně naladí brněnské publikumZprávy ze života Romů
23.11.2013Otec Idy Kelarové svou romskou identitu skryl, aby uchránil rodinu od ponižováníO Roma Vakeren
21.09.2013Čhavorenge - pěvecký sbor romské hrdosti a mladých talentůO Roma Vakeren
21.06.2013O. s. MIRET prodloužilo přijímání přihlášek na letní umělecké soustředění Romano ňilaj 2013 – Romské léto 2013 pro mladé romské umělce do konce červnaZprávy ze života Romů
06.06.2013Léto pro mladé romské umělceZprávy ze života Romů
09.02.2013Ida Kelarová vystoupila na benefičním koncertuO Roma Vakeren
19.05.2012Ida Kelarová vydala nové album Šunen savore - Poslouchejte všichniO Roma Vakeren
18.12.2009Vánoce v rodině zpěvačky Idy KelarovéO Roma Vakeren
27.11.2009Ida Kelarová se skupinou Jazz famelija nazpívala CD Aven bachtaleO Roma Vakeren
30.08.2006Ohlédnutí za festivalem Gypsy Celebration 2006Zprávy ze života Romů
04.08.2006Hrad Svojanov hostil tábor pro romské dětiO Roma Vakeren
04.08.2006Konec července patřil na Svojanově oslavě romstvíO Roma Vakeren
30.12.2005Ida KelarováO Roma Vakeren
23.09.2005Podpořit činnost o. s. Miret lze i zasláním dárcovské SMSO Roma Vakeren
05.08.2005K hlavním organizátorům festivalu Gypsy Celebration patří Ida KelarováO Roma Vakeren
17.06.2005O Roma VakerenO Roma Vakeren
10.12.2004Na benefičním koncertu Idy Kelarové se vybralo téměř 95.000 KčO Roma Vakeren
18.09.2004Týden evropské romské hudby ve Švandově divadleFotoaktuality
17.09.2004Švandovo divadlo uspořádalo Týden evropské romské hudbyO Roma Vakeren
03.09.2004Týden evropské romské hudbyO Roma Vakeren
06.08.2004Hradem Svojanov opět zněl zpěv a kvalitní romská hudbaO Roma Vakeren
30.07.2004Hudební festival Gipsy CelebrationO Roma Vakeren
07.05.2004Ida Kelarová, Romano Rat a soubor ApsoraO Roma Vakeren
12.12.2003Ida Kelarová se skupinou Romano Rat a sborem Apsora pořádá benefiční koncertyO Roma Vakeren
19.09.2003Výtěžek z benefičního koncertu věnuje Ida Kelarová na mezinárodní dětský táborO Roma Vakeren
12.09.2003Ida Kelarová zpívá na benefičních koncertechO Roma Vakeren
01.08.2003Na hradě Svojanov se zpívalo a tančilo téměř až do ránaO Roma Vakeren
25.07.2003Hrad Svojanov hostí multietnický letní táborO Roma Vakeren
25.04.2003Ida Kelarová pořádá letní dětské tábory na hradě SvojanovO Roma Vakeren
25.04.2003Ida Kelarová pořádá benefiční koncertO Roma Vakeren
24.01.2003O Roma VakerenO Roma Vakeren
24.01.2003Ida KelarováO Roma Vakeren
04.09.2002United Colours Of AkropolisHudba
04.09.2002WomadHudba
02.08.2002Na hradě Svojanov proběhl romský festival Gypsy CelebrationO Roma Vakeren
26.04.2002Ida Kelarová připravuje nové cédéčkoO Roma Vakeren
19.02.2002Věra BíláHudba
11.06.2000Festival Khamoro 2000 vyvrcholil galakoncertem romské hudbyZprávy ze života Romů
KhamoroHudba
Co se říká o romské hudběHudba

=[ Reportáž ]=
Fotografie Jozefa Kolarčíka-Fintického jsou nejstarším souborem s romskou tematikou na Slovensku
A na úplný závěr ještě jedna pozvánka. Je do Slovenského institutu v Praze na výstavu fotografií Jozefa Kolarčíka-Fintického, které dokumentují život Romů na Slovensku v letech 1930-1960. Tyto fotografie jsou nejstarším souborem s romskou tematikou na Slovensku. Podrobnosti zjišťovala Jana Šustová u kurátorky výstavy PhDr. Zuzy Kumanové.

Cinono Diľi - Berti Motak - Nakchali před svým obydlím. Rožkovany 1941 Po jakých částech Slovenska Kolarčík cestoval, když portrétoval Romy?

"Kolarčík nebyl velký cestovatel, fotografie jsou z blízkého okolí, z vesnic, které nebyly daleko a zřejmě to jsou všechno snímky jeho informátorů, kteří mu zpívali a tancovali. Takže jsou z Fintic, z Drienova, z Lomničky, z Jarovnic, z Chmiňan, z blízkých vesnic, které se nachází nedaleko Prešova."

Jaká témata se objevují na jeho fotografiích?

Zuza Kumanová (Foto: Jana Šustová) "My jsme pro tuto výstavu užili etnografické členění. Fotografie jsme rozdělili na portréty, na fotografie, které dokumentují tradiční zaměstnání, tradiční způsob bydlení a fotografie, které zaznamenávají hudbu a tanec. V zásadě lze všechny fotografie takto rozdělit a i sám Kolarčík je měl v albech takto tematicky uložené. Možná bych jen upozornila na portréty. Jsou specifické tím, že zachycují lidi v časových úsecích, jsou na nich i některé opakující se postavy a my vidíme, jak stárly. Zajímavé jsou i fotografie, které se týkají dokumentace života kočovných Romů. Usedlí Romové zřejmě nepřitahovali takovou pozornost jako kočovní Romové, takže fotografií kočovných Romů je více, přestože ve vesnicích Fintice, Drienov, Chmiňany, Jarovnice v Kolarčíkově době žili Romové již několik století usedlým způsobem života."

Kolik je celkem fotografií a kolik jich je vystaveno zde v Praze?

Výroba valků. Slovensko, 1. republika "Celkem jich je přibližně 230, sem jsme přivezli asi 70 fotografií, těch nejlepších, těch, které nám připadali, že je lze zreprodukovat."

Výstavu fotografií Josefa Kolarčíka-Fintického ve Slovenském institutu v Praze můžete navštívit do 16. června.

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
26.05.2006"Doufám, že jednou v Americe uvidíme takovýto romský festival", říká o Khamoru zpěvačka Margarita SaianO Roma Vakeren

"O Roma vakeren" čili "Romové hovoří" s datem 2. června už téměř patří minulosti. Ale naladit si nás můžete opět za týden v pátek ve 20.05 - na vlnách Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu. V úterý a ve čtvrtek na VKV regionálních studií. Naše vysílání najdete také na internetové adrese www.romove.cz.

Příště vám nabídneme aktuality ze života Romů a nebude chybět ani romská hudba.

Klidný večer vám přejí průvodci dnešním O Roma vakeren - Jan Mišurec a Jaroslav Sezemský.

Romale sam lošale, hoj amen šunen. Irinen amenge, so kamen te šunen andro O Roma vakeren. Ada šuniben predal tumende.

Mějte se moc pěkně.

Romale but bacht te sasťipen. Ačhen Devleha.

Obsah článku:
Reportáž:  Sdružení Aranka pomáhá dětem a mládeži ze sociálně slabých rodin
Reportáž:  Svěřenci boxerského klubu Palaestra mají řadu úspěchů
Zprávy: 
Reportáž:  Organizace European Roma Rights Centre připravila setkání pro Romy
Reportáž:  Novela Občanského zákoníku mění podmínky výpovědi z bytu
Reportáž:  Občanskou poradnu v Mladé Boleslavi provozuje sdružení Jekhetani Luma
Reportáž:  Sdružení Miret pořádá dražbu dětských kreseb
Reportáž:  Fotografie Jozefa Kolarčíka-Fintického jsou nejstarším souborem s romskou tematikou na Slovensku

Článek
Tisknout
Poslat e-mailem

Předchozí vydání "O Roma Vakeren"
25.06.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
11.06.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
28.05.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
09.04.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
02.04.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
12.03.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
27.02.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
20.02.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
13.02.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
09.02.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
Archiv rubriky

Nejčtenější články
803741   26.02.00 Odchod Romů z České republiky
314875   12.10.07 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
299978   11.09.98 Romske aktuality
270305   14.03.00 Romský jazyk
172304    Historie a původ Romů
141366   12.02.02 Historie Romů na území České republiky
121078    Tradiční způsob života Romů na území bývalého Československa
103410    Fotografie
90594   18.09.98 Můj svět - Fotografie romských dětí
86379   16.01.04 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
Copyright © Český rozhlas / Czech Radio, 1997-2020
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, Czech Republic
E-mail: info@romove.cz