Vyhledávání
20.10.2020
AKTUALITY

HISTORIE ROMŮ

TRADICE, KULTURA

OSOBNOSTI

SOUŽITÍ

KONTAKTY

FOTOGRAFIE

Česky English Deutsch Francais
Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
Pořad odvysílaný stanicí Český rozhlas 1-Radiožurnál

Prostřednictvím romského vysílání vás bereme mezi lidi, o kterých jste v minulosti mnoho nevěděli. Žijeme spolu sice dlouho, ale poznáváme se až nyní.

Logo Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu Pořad "O Roma vakeren" čili "Romové hovoří" pravidelně připravuje romská redakce Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu, kterou vede Anna Poláková. Na těchto stránkách přinášíme textovou a zvukovou verzi pořadu, který se vysílá na okruhu Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu každý pátek od 20 do 21 hodin. Další informace o pořadu najdete na stránkách www.rozhlas.cz.Vítáme Vás u pravidelného pořadu "O Roma vakeren" čili Romové hovoří".

Bacht tumenge Romale, the lači rat. Pale hin parašťovin u amen sam pale tumenca. Jek ora šunena amaro vakeriben "O Roma vakeren"!

Na vlnách Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu dnes pro vás máme připravenou celou hodinu aktualit a zajímavostí ze života Romů a samozřejmě nebude chybět romská hudba.

The adaďives predal tumende kerďam reporty, andalo amaro dživipen. Phenaha tumenge nevimata u šunena the romane giľa - šukar šuniben.

Peršo tumenge phenaha savo nevo projektos kerel jekhetaňiben Step by step u savi konferencia ela Prahate pro aver kurko. Mek amenge o sociolog Fedor Gál phenela, sar nane lačhes, te le Romendar pseke keren o gadže pherasa u vakeren frki andre televizia. Tiž tumen vičinaha andro mózi.

Nejdříve vám přiblížíme projekt organizace Step by step a řekneme vám o konferenci, na které se sejde 100 romských žen z celé republiky. K mikrofonu jsme pozvali také sociologa Fedora Gála a to v souvislosti s programem herce Jiřího Krampola a premiéra Jiřího Paroubka, ve kterém zazněly nevhodné vtipy o Romech.

So te keren, te tumen namukena andre restauracia abo te tumen dareko diksriminel - pal oda tiž adaďives vakereha. Phenaha tumenge, sar te pomožinen le Romenge, save avem palo Slovensko te mangen o azyl. Amaro šuniben zaphandaha vičindoneha pre Gipsy partry, savi ela Prahate andro Klub Matrix.

Ve druhé polovině O Roma vakeren vám řekneme, jak postupovat, pokud nebudete vpuštěni na diskotéku anebo obslouženi v restauraci a dozvíte se o sbírce pro slovenské Romy, kterou pořádá sdružení Athinganoi. V závěru vysílání vás pozveme na Gypsy Party do pražského klubu Matrix. Tolik namátkou z programové nabídky a teď už vám nerušený poslech přejí Anna Poláková a Jaroslav Sezemský.


=[ Reportáž ]=
Občanské sdružení Step by Step chystá nový projekt
Občanské sdružení Step by Step Česká republika vzdělává pedagogy a také připravuje vzdělávací programy pro národnostní menšiny. Marie Vrábelová se zeptala koordinátora Davida Švarce na podrobnosti nového projektu.

"Tento projekt má za cíl rekvalifikovat 20 účastníku ze znevýhodněných skupin na trhu práce pro práci s dětmi. Cílovou skupinou jsou Romové, matky s dětmi, osoby nad 50 let věku.

....už máte přihlášené, takže kapacita je už plná?

"Ne, v tuto chvíli probíhá nábor"

A čím musí konkrétně projít?

"Projdou testem, který je zaměřený na výchovně-vzdělávací práci s dětmi."

Jak dlouho trvá kurz a co potom, když skončí, budou mít šanci se uplatnit?

"Tento projekt je celkem dvouletý a hlavním cílem tohoto projektu je rekvalifikovat lidi pro práci s dětmi, dále je v průběhu následujících dvou let vzdělávat v rámci rozšiřujících modulů, plus následně od července tohoto roku budeme tyto účastníky zaměstnávat. Nebudeme je zaměstnávat my jako nezisková organizace, ale v tuto chvíli hledáme zaměstnavatele, kteří je budou chtít zaměstnat."

Již jste někoho našli?

"V tuto chvíli již máme připravený program, kdy budeme přispívat na mzdu, a to v prvních 6 měsících zaměstnání 100% mzdy a potom následně v roce 2007 budeme každé dva měsíce snižovat podporu o 25 %."

Kdo se zúčastní tohoto projektu, dostane potom závěrem nějaký list, nebo nějaký atest, kterým se bude moci prokazovat?

"Tento rekvalifikační kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, tudíž ten člověk dostane po rekvalifikačním kurzu certifikát na lektora volného času."

Budou muset zaplatit?

"Samozřejmě že rekvalifikační kurz je pro účastníky zdarma. V rámci tohoto kurzu budou mít také účastníci zdarma hrazeno stravné a cestovné. A v případě, že to budou matky s dětmi, tak po dobu rekvalifikace bude moci dostat účastnice kurzu příspěvek na hlídání dítěte."

Mezi jakými skupinami hledáte zaměstnavatele?

"Máme vytipováno několik okruhů zaměstnavatelů, v první řadě to jsou školské instituce, tedy základní školy, mateřské školy, který by chtěly lektora volného času v rámci svých klubů, nebo v rámci asistenta. Dále hledáme zaměstnavatele v řadách neziskových organizací, které pracují s dětmi v mimoškolních aktivitách, dále jsou to nízkoprahová zařízení a zařízení městských částí Prahy a v poslední řadě je to komerční sféra, kde bychom chtěli oslovovat zaměstnavatele dětských koutků."

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
17.03.2006Sdružení Step by Step zve na rekvalifikační kursO Roma Vakeren
18.02.2005Dělání pro vzdělání je rekvalifikační kurz pro práci s dětmi a mládeží v mimoškolních aktivitáchO Roma Vakeren
23.11.2004Organizace Step by Step chce pomoci romským dětem se vzdělánímZprávy ze života Romů
04.10.2002ZprávyO Roma Vakeren
26.10.2001Více než polovina romských dětí do zvláštních škol nepatříO Roma Vakeren

=[ Reportáž ]=
Romské ženy se sejdou na své velké konferenci
Stovka romských žen z celé republiky se příští pátek sejde v Praze na své první velké konferenci. Zaměří se hlavně na vzdělávání, zaměstnanost, zdraví a životní podmínky romské komunity v Česku. Chtějí vytvořit návrh, jak se romské ženy mohou aktivně zapojit do zlepšení situace žen a jejich rodin. Konferenci pořádá ženská romská skupina Manushe, která působí v organizaci Slovo 21 s podporou Roma Participation Program nadace Open Society Institute. Více řekla Anně Polákové Martina Horváthová z pořádající organizace.

Ženy ze skupiny Manushe "To setkání vzniklo na popud poměrně rozsáhlé e-mailové komunikace v rámci skupiny, do které jsou zapojeny romské ženy, a v podstatě několik z nás se poté rozhodlo, že by bylo dobré udělat nějaké celostátní setkání většího počtu romských žen, aby tam opravdu zazněly nějaké názory a byla navržena řešení věcí, které se například ženám nelíbí, nebo se kterými nejsou spokojeny."

Říkala jste, že diskutovaly po internetu, byla diskuse, jaké názory zazněly?

"Tam se objevilo několik témat, v podstatě jsme se tam hodně bavily o tom například, kdo všechno může být označen za tradiční romskou ženu. Hodně jsme se bavily o tom, které organizace jsou příjemci různých grantů, do jaké míry státní správa zjišťuje, jak tyto peníze jsou potom využity a jestli se opravdu dostávají k romské komunitě."

Dalo by se říci, že diskutéři byli nespokojeni s tím, jak se rozdělují granty a poukazovali na to?

"Ano to bylo to, co z toho nejvíce vyplynulo, že opravdu romské ženy jsou absolutně nespokojeny s tím, komu se peníze přidělují a jak jsou potom využívány."

Co všechno ještě budete probírat?

"Ta konference se nese čtyřmi tématy, první bude vzdělávání. To je, jak se Romové dívají na vzdělávací možnosti pro vlastní děti i pro sebe. Potom bude workshop na téma zdraví, kde se budeme bavit o přístupu lékařů a celkově zdravotnictví k Romům, potom o stavu zdraví Romů a tak podobně. Třetí workshop bude na téma aktivního zapojení romských žen do společnosti, kde se budeme bavit o politické angažovanosti, o tom proč volit, jaké politické strany jsou v současnosti na naší politické scéně a do jaké mír my jako jednotlivci můžeme ovlivnit věci, které se týkají Romů, na politické úrovni. A ten čtvrtý workshop se bude týkat souhrnně životních podmínek, ve kterých žije romská komunita. To je opravdu široké téma, které zahrnuje přístup vlády k řešení romské otázky, k tomu, s jakými problémy se setkávají Romové, například v bydlení, zaměstnanosti, nebo vůbec celkově diskriminaci a v každodenním životě."

Kdo s vámi spolupracuje, kdo připravuje program?

"Při organizaci konference se sešly romské ženy z několika, převážně ženských sdružení, členky Manushí se na tom velkým způsobem podílejí. Jednou z iniciátorek setkání byly i Iveta Kenety, která pracuje pro OSI Budapešť, které celé setkání podporuje finančně. My věříme tomu, že romské ženy, které se tam sejdou, jsou schopné dát dohromady nějaké prohlášení, popřípadě nějaké návrhy řešení situací, které se jim nelíbí, nebo nějakým způsobem nezamlouvají, a my bychom chtěli s tím, co bude výsledkem konference, oslovit orgány státní správy i regionální samosprávy, aby se něco začalo trošku hýbat směrem, kterým si myslíme, že by bylo dobré."

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
17.10.2015ReportážO Roma Vakeren
16.05.2015Ženská romská skupina Manushe připravuje nový projekt Jileha – SrdcemO Roma Vakeren
05.01.2013Romské ženy z Česka a ze Slovenska se domluvily na společné kampani proti anticiganismuO Roma Vakeren
16.07.2011Členky skupiny Manushe diskutovaly o palčivých problémech RomůO Roma Vakeren
26.11.2010Politický program skupiny ManusheO Roma Vakeren
26.11.2010Seminář pro ženy, které chtějí vstoupit do politikyO Roma Vakeren
02.02.2007Skupina Manushe připravila školení pro nezaměstnané ženyO Roma Vakeren
12.01.2007Jaké má v novém roce plány skupina Manushe?O Roma Vakeren
14.07.2006Romské ženy ze skupiny Manushe se letos sešly v Českém rájiO Roma Vakeren
21.02.2006Závěry z konference romských žen v České republiceZprávy ze života Romů
17.02.2006S jakými problémy se potýkají romské ženy?O Roma Vakeren
17.02.2006Romské ženy upozorňují na problémy českých RomůO Roma Vakeren
17.02.2006Měl by se zvýšit počet asistentů z řad Romů se zaměřením na prevenci a zdravotní problematikuO Roma Vakeren
10.02.2006O Roma VakerenO Roma Vakeren
13.01.2006V Praze proběhne Celostátní setkání romských ženO Roma Vakeren
04.01.2006Romské ženy se sejdou v Praze, aby řešily problémy menšinyZprávy ze života Romů
02.12.2005Chcete zasahovat do aktuálního dění v životě Romů v ČR?O Roma Vakeren
30.09.2005Skupina Manushe připravuje kurs "Ženy to umí - nebojte se podnikání"O Roma Vakeren
22.07.2005Setkání ManušíO Roma Vakeren
15.07.2005Romské ženy z organizace Manuše se opět sešly v letní školeO Roma Vakeren
21.01.2005Členky romské ženské skupiny Manuše se setkaly v NáchoděO Roma Vakeren
23.07.2004Bývalá uprchlice z Bosny a Hercegoviny pracuje v ČR s uprchlíky a romskými ženamiO Roma Vakeren
23.07.2004Týdenní školení romských žen se zaměřovalo na gender a tradiceO Roma Vakeren
09.04.2004Na rozvoji romské komunity se nemalou měrou podílejí také ženská uskupeníO Roma Vakeren
10.10.2003V příručce Mamo miri najdou romské ženy informace o prevenci rakoviny prsuO Roma Vakeren
29.08.2003Host O Roma vakeren: Marta Hudečková o postavení žen v romské společnostiO Roma Vakeren
18.07.2003Proběhlo setkání tří generací romských ženO Roma Vakeren
07.03.2003Romské ženy se setkaly v ChomutověO Roma Vakeren
03.01.2003Přehled událostí uplynulého rokuO Roma Vakeren
21.06.2002Romské ženy chtějí změnit své postavení ve společnostiO Roma Vakeren

=[ Reportáž ]=
Na show Jiřího Paroubka zaznívají vtipy na účet Romů
Se show nazvanou Premiéra s premiérem objíždí herec a moderátor Jiří Krampol za účasti premiéra Jiřího Paroubka celou republiku. V programu zaznívají také vtipy na účet Romů. Proti tomu se u nás zvedla vlna nesouhlasu, což potvrzují i názory předních sociologů a politologů. Marie Vrábelová oslovila Fedora Gála.

Premiér Jiří Paroubek a hudebník Antonín Gondolán (Foto: ČTK) "Tak především si myslím, že pan Paroubek je premiér všech občanů České republiky, to znamená i Romů, i Židů, i Vietnamců, kteří tady žijí a jsou občany České republiky. A jakýkoli nepatřičný humor na jejich adresu, je odsouzeníhodný, trapný, hloupý. Ten humor, který se odehrával ne estrádě pana Krampola byl nepatřičný, poněvadž mezi lidmi posiloval negativní stereotypy, posiloval povědomí o tom, že Romové jsou zloději a nepracují, "nefachčenkové". Za prvé to není pravda, za druhé to je strašně hloupé."

Pan Krampol se bránil tím, že se říkaly vtipy i o blondýnách.

"Skutečně nevím o tom, že by blondýny nepouštěli na diskotéky, anebo je nebrali do práce proto, že jsou blondýny, nebo byly diskriminovány proto, že jsou blondýny. Něco jiného je, když takovýto humor jde na účet menšiny, která je vysouvána na okraj, diskriminována, a je předmětem předsudků. Podívejte se, já jsme Žid a Židé jsou známí značnou dávkou sebeironie. Vyšly desítky knih židovského humoru. Představa, že sedím s panem Krampolem na pódiu, dělám si politickou kampaň a pan Krampol tam začne plácat cosi o židovských úžernících a o křivých nosech a dělat si prču třeba z antisemitismu, no tak se zvednu a odejdu. Nebudu se přece smát. To samé bych udělal, kdyby si někdo dělal podobným způsobem srandu z někoho, kdo je slabý, diskriminovaný, bezmocný, a to Romové nesporně jsou. Pan Paroubek se zachoval nehezky a jestli si bude nahánět volební preference tímto způsobem, no pak by mohl uzavřít předvolební koalici s paní Edelmanovou úplně v pohodě."

Jak by to bylo v jiných státech, kdyby se takhle zachoval premiér, prošlo by mu to?

"Myslím si, že v Iránu by to prošlo v současné době, ale v Británii, ve Spojených státech, ve Francii, v Německu, v kultivovaných a rozvinutých demokraciích nikoli."

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
02.02.2006V zábavné show premiéra Paroubka zazněly vtipy o RomechZprávy ze života Romů
09.11.2005Podle premiéra Paroubka plán na zlepšení situace Romů předloží SorosZprávy ze života Romů
29.07.2005Premiér Jiří Paroubek navštívil festival Romská píseňO Roma Vakeren
29.04.2005Paroubek je pro zrušení vepřína v LetechZprávy ze života Romů

=[ Reportáž ]=
Film Indián a sestřička měl předpremiéru
Tento měsíc měl předpremiéru film Indián a sestřička a premiéru bude mít v březnu v rámci Febiofestu. Poté objede česká města a vydá se i na Slovensko. Příběh vypráví o lásce romské dívky a českého kluka, kterým rodina a okolí v jejich vztahu nepřeje. Představitelky hlavní role Denisy Demeterové se Jan Mišurec zeptal.

Marie a František Co se Vám nejvíc líbilo na natáčení?

"Asi atmoška, celkově. Mně pan Goral říkal, on už má nějaké filmy za sebou, a říkal mi, že jsme měli v tomhle filmu hrozný štěstí, co se týče štábu, že to byli všichni v pohodě lidi. To byla prostě taková příjemná dovča, dalo by se říct. Nepříjemná byla kamera, ze začátku, protože Saša, náš kameraman, než začal točil, tak se ke mně přiblížil na hrozný kousíček a pozoroval světlo. Tak to bylo možná nepříjemné, ale jinak mě nenapadá nic, co by mě tam naštvalo, nebo co by bylo vyhrocené, to asi ne."

Jak dlouho jste se musela učit texty a jak to bylo náročné?

"Vůbec, ty scény se zkoušely tolikrát, tak že bych se to biflovala, to ne. Ale tím jak se to zkoušelo xkrát, třeba desetkrát, předtím než se to začalo točit, tak to člověku samo vleze do hlavy a už ví."

Byl Vám ten příběh osobně blízký?

"Asi jak v čem, v mém osobním životě se to podobá tomu, že můj přítel je bílej, "gádžo". Ale tam je to hozený úplně jinak, v reálném životě, než tady. A Marie mi moc blízká není. Ve filmu Marie vlastně neví, co chce, nedokáže věci řešit nějak rozumně. Jde do toho po hlavě."

Marie v nemocnici Natáčelo se i v nemocnici, jak jste se tam cítila?

"Ze začátku to bylo takové zvláštní, všude ty krabičky a sterilní prostředí, ale my jsme měli vyhrazené jedno patro, takže s personálem a pacienty jme ani nijak nepřišli do kontaktu, takže to bylo o zvyku."

Vznikla tam nějaká přátelství, během natáčení?

"Určitě, a asi moje největší přátelství vzniklo s uměleckou maskérkou Janou Dopitovou. A dodneška si voláme, scházíme se. A pan Goral, táta, na vždycky, pořád."

Kdybyste si mohla napsat roli, nebo vybrat roli sama pro sebe, co byste si chtěla zahrát?

"Jo já bych chtěla hrát v nějaký mafiánský gangsterce."

Co Vás vůbec přimělo přijmout tuto roli?

"Určitě zkušenost. To je vytrhnutí z běžného života, takhle se dostat někam mezi filmový štáb a točit, to se nestane jen tak."

Dokázala byste zahrát třeba milostnou scénu?

"Ne, to jsem říkala i Danovi, že bych se tomu strašně chtěla vyvarovat a vystříhat jakýchkoli milostných scén, ať polibků, dotyků, nemůžu, stydím se hrozně, takže ne."

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
06.03.2008Indián a sestřička (2005)Filmy
07.09.2007O pocitech herečky Rozity Mertové z filmu Indián a sestřičkaO Roma Vakeren
21.04.2006Ve filmu Indián a sestřička hraje i Mirek Kotlár z Romského komunitního centraO Roma Vakeren
31.03.2006Na Febiofestu se představil film Indián a sestřičkaO Roma Vakeren
02.12.2005Film Indián a sestřička vypráví o lásce mezi Romkou a českým hochemO Roma Vakeren
02.12.2005Ve filmu Indián a sestřička hraje Angelika LakatošováO Roma Vakeren

=[ Zprávy ]=

Ústeckou Matiční ulici a okolí hlídají odedneška kamery městské policie. Minulý týden navíc strážníci přímo v Matiční ulici otevřeli novou služebnu. Lokalita, která se stala známou kvůli plotu mezi starousedlíky a obyvateli obecních bytů pro neplatiče, by tak podle primátora Petra Gandaloviče měla být bezpečnější. Majitelé rodinných domků kamery i služebnu přivítali.

Vláda se chystá zavřít vepřín v Letech u Písku, který stojí v místech, kde za druhé světové války zahynuly stovky Romů ve sběrném táboře. Podle týdeníku Respekt Ministerstvo zemědělství už vypracovalo zprávu, ve které je uvedena strategie, jak by se mělo při odstranění velkokapacitní výkrmny postupovat. Materiál ministra Mládka nepočítá se stavbou nového vepřína. Navrhuje výkup za tržní cenu nikoliv samotného vepřína v Letech, ale obdobného vepřína jinde v republice.

V neděli 29. ledna zemřel v Belgii, kam v polovině devadesátých let emigroval i s rodinou, zakladatel romského divadelního souboru Perumos Jan Rusenko. V prvních dnech Listopadové revoluce se přidal společně s doktorem Emilem Ščukou na stranu stávkujících. Vystoupili spolu i na Letné, kde pronesli ke shromážděnému mnohatisícovému davu provolání, že Romové stojí na straně těch, kteří chtějí změnu režimu.

Národní divadlo ve spolupráci s Rachot Production v rámci festivalu Otevřená náruč 2006 uvádí ve středu 8. února v 19 hodin koncert hudební skupiny Dhoad Gypsies of Rajasthan. Předci této skupiny pocházejí z této indické provincie, originální země cikánů, potulných hudebníků, kteří se ubírali po divoké poušti Thar z města do města, aby bavili prince a jejich dvořany. Dhoad přináší kulturu od pradávna předávanou z generace na generaci - umění fakírů, tanečníků, básníků, zaříkávačů hadů a hudebníků.

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
01.08.2017Došlo k obratu - stát by mohl vepřín v Letech koupit už záříZprávy ze života Romů
06.08.2016Vyvěšení vlajek, hudba i vzpomínky připomněly oběti romského holocaustuZprávy ze života Romů
28.05.2016Vláda intenzivně jedná s majitelem vepřína v Letech u Písku o jeho odkoupeníO Roma Vakeren
23.01.2016ReportážO Roma Vakeren
16.01.2016Mezinárodní kampaň podpoří odstranění vepřína na místě bývalého nacistického tábora v Letech u PískuO Roma Vakeren
08.08.2015Na oběti holocaustu Romů se vzpomínalo i v Letech u PískuO Roma Vakeren
23.05.2015Vzpomínky Arnošta Vintra na dětství v Letech u Písku a v OsvětimiO Roma Vakeren
16.05.2015Před 20 lety prezident Václav Havel odhalil památník v Letech u PískuO Roma Vakeren
11.05.2015Ve středu se v Letech u Písku uskuteční pietní aktZprávy ze života Romů
05.05.2015V Letech u Písku se 13. května uskuteční pietní aktO Roma Vakeren
04.08.2014Tomio Okamura odmítl kritiku svého výroku o romském táboře v LetechZprávy ze života Romů
12.07.2014U příležitosti Dne holocaustu Romů uvede pražské Divadlo Ponec hru Lety – 1942O Roma Vakeren
31.05.2014Den romského odbojeO Roma Vakeren
18.05.2014Zapomenuté výročí romského odbojeZprávy ze života Romů
13.05.2014Aktivisté blokují vepřín v Letech, kde stál pracovní tábor pro Romy. Chtějí jeho likvidaciZprávy ze života Romů
12.05.2014Premiér Bohuslav Sobotka navštívil LetyZprávy ze života Romů
10.05.2014V Letech u Písku lidé uctili památku romských obětí holocaustuO Roma Vakeren
10.05.2014Ani Sobotkova vláda zřejmě nenajde peníze na likvidaci vepřína v Letech u PískuZprávy ze života Romů
22.03.2014Dobrovolník z Matiční ulice Karel Demeter obdržel cenu KřesadloO Roma Vakeren
03.08.2013Jiří Rusnok přislíbil odstranění vepřína v Letech u PískuO Roma Vakeren
02.08.2013Jiří Rusnok na pietním shromáždění v Letech přislíbil řešit odstranění vepřínaZprávy ze života Romů
01.08.2013Oběti romského holocaustu v Letech u Písku připomene pietní shromážděníZprávy ze života Romů
08.07.2013Památník v Letech má nový model tzv. cikánského táboraZprávy ze života Romů
01.06.2013Dominik Duka: Nejvzornějšími, nejlepšími a nejzbožnějšími žákyněmi byly romské dívkyO Roma Vakeren
26.05.2013V Letech u Písku uctili oběti romského holocaustu za účasti kardinála Duky i příslušníků jiných církvíO Roma Vakeren
13.05.2013V Letech uctili památku obětí romského holocaustu. Piety se zúčastnil DukaZprávy ze života Romů
11.05.2013Romská dívka Settela Steinbach se stala symbolem dětského holocaustuO Roma Vakeren
09.05.2013Kardinál Duka se v Letech u Písku pomodlí za romské oběti holocaustuZprávy ze života Romů
24.10.2012Nacistická genocida Romů je varováním pro současnost, zaznělo při odhalení památníku v BerlíněZprávy ze života Romů
31.07.2012Ve čtvrtek uplyne 70 let od založení „Cikánského tábora Lety“Zprávy ze života Romů
14.07.2012Pietní shromáždění organizované Památníkem Lidice v Letech u Písku některým Romům vadíO Roma Vakeren
19.05.2012Romové, zástupci parlamentu i diplomaté uctili památku obětí romského holocaustuO Roma Vakeren
21.05.2011Účastníci pietního aktu v Letech u Písku opět volali po odstranění vepřínaO Roma Vakeren
13.05.2011Účastníci pietního aktu v Letech volali po odstranění vepřínaZprávy ze života Romů
07.05.2011Vzpomínáme ještě dnes na romské oběti holocaustu?O Roma Vakeren
09.04.2011V Letech u Písku je řada novinek a v Lidicích výstava o genocidě RomůO Roma Vakeren
21.03.2011Pietní místo Lety na Písecku otevírá návštěvnickou sezónuZprávy ze života Romů
09.02.2011V Památníku Lidice byla zahájena putovní výstava „Lety život za plotem“Zprávy ze života Romů
08.10.2010Vepřín v Letech u Písku zůstane, vláda nemá penízeZprávy ze života Romů
20.08.2010Pietní shromáždění k uctění památky obětí holocaustu v Hodoníně u KunštátuO Roma Vakeren
30.07.2010Na oběti romského holocaustu by se nemělo zapomínatO Roma Vakeren
18.06.2010Lety na Písecku mají nový památník obětem holocaustuZprávy ze života Romů
28.05.2010Rumunská velvyslankyně Daniela Gitmanová v Letech u PískuO Roma Vakeren
14.05.2010Pietní akt v Letech u PískuO Roma Vakeren
14.05.2010V Letech si připomněli památku obětí romského holocaustuZprávy ze života Romů
26.08.2009Stavbou památníku v Letech u Písku se zabývá vládaZprávy ze života Romů
26.08.2009Kabinet podpořil úpravy pietního místa v Letech u PískuZprávy ze života Romů
29.05.2009Lety u Písku se snad dočkají úpravO Roma Vakeren
15.05.2009Pietního aktu v Letech u Písku se zúčastnila i řada studentůO Roma Vakeren
15.05.2009Jan Hauer vzpomíná na život svých předkůO Roma Vakeren
15.05.2009Nejen Romy znepokojuje nárůst extremismuO Roma Vakeren
30.01.2009Ke Kocábovým prioritám patří vepřín v LetechZprávy ze života Romů
29.01.2009Kocáb: Jednání o možné stavbě památníku v Letech u Písku začalaZprávy ze života Romů
29.08.2008V ústecké Matiční ulici opět pomáhali dobrovolníciO Roma Vakeren
18.07.2008Vepřín v Letech u Písku stojí a stojí...O Roma Vakeren
22.02.2008Jaký bude další osud vepřína v Letech u Písku? O Roma Vakeren
31.08.2007Výstava Zaniklý svět představuje dějiny původních Romů a Sintů v českých zemíchO Roma Vakeren
13.06.2007Německé organizace apelují na přemístění vepřína z LetZprávy ze života Romů
02.06.2007Skupina Dhoad Gypsies of Rajasthan zahájila galakoncert festivalu KhamoroFotoaktuality
18.05.2007V Letech u Písku si lidé připomněli památku obětí romského holocaustuO Roma Vakeren
14.05.2007Čeněk Růžička: Prasečák v Letech nemá co pohledávatZprávy ze života Romů
14.05.2007Publicita hloupostiZprávy ze života Romů
13.05.2007Pietu u bývalého romského koncentračního tábora narušili nacionalistéZprávy ze života Romů
13.05.2007Fašisti a policie skandálně zneuctili pietní aktZprávy ze života Romů
11.05.2007V Letech u Písku se uskuteční pietní akt romským obětem nacismuZprávy ze života Romů
11.05.2007V Letech u Písku bude znovu pietní aktO Roma Vakeren
06.04.2007Vláda pro nový památník v Letech u PískuZprávy ze života Romů
16.03.2007Pěvecký sbor Romská čtrnáctka z ústecké Matiční ulice slaví úspěchyO Roma Vakeren
02.02.2007O Roma VakerenO Roma Vakeren
13.09.2006Umělecké skupina Pode Bal upozorňuje na bývalý romský tábor v LetechZprávy ze života Romů
30.06.2006Podle policie členové extremistické Národní strany nespáchali v Letech u Písku žádný trestný činO Roma Vakeren
26.05.2006Na počátku stála myšlenka o čistotě rasyZprávy ze života Romů
19.05.2006Romští aktivisté a někteří politikové si přejí vyřešení kauzy v Letech u PískuO Roma Vakeren
08.04.2006Romové si připomněli osud obětí tábora v LetechZprávy ze života Romů
10.03.2006Vláda se zabývala odkoupením vepřína v Letech u PískuO Roma Vakeren
17.02.2006Skupina Dhoad - Romové z Rádžasthánu vystoupila v Národním divadleO Roma Vakeren
10.02.2006O Roma VakerenO Roma Vakeren
02.02.2006Zprávy ze života RomůZprávy ze života Romů
23.01.2006Neúspěšný pokus o dialog v Letech u PískuZprávy ze života Romů
21.01.2006V Letech byli zadrženi dva romští aktivistéZprávy ze života Romů
20.01.2006Národní strana umístila v Letech u Písku kontroverzní památníkO Roma Vakeren
20.01.2006Nacistické pronásledování Romů se dá srovnat s osudem židovské komunityO Roma Vakeren
20.01.2006Vzpomínky bývalé vězenkyně tábora v Letech u PískuO Roma Vakeren
13.01.2006Nové spory kolem památníku v Letech u PískuZprávy ze života Romů
13.01.2006Národní strana rozvířila spory kolem tábora v Letech u PískuO Roma Vakeren
02.12.2005O Roma VakerenO Roma Vakeren
25.11.2005Vláda počítá s odkoupením vepřína v Letech u PískuO Roma Vakeren
18.11.2005O Roma VakerenO Roma Vakeren
04.11.2005Zprávy ze života RomůZprávy ze života Romů
02.09.2005V Matiční ulici bude nainstalována bezpečnostní kameraO Roma Vakeren
12.08.2005Kauza Letů u Písku bude vyřešena asi až příští rokO Roma Vakeren
24.06.2005V Senátu probíhá výstava Lety - příběh zamlčené genocidyO Roma Vakeren
21.06.2005Romové požadují jasné stanovisko vlády k památníku v LetechZprávy ze života Romů
17.06.2005O Roma VakerenO Roma Vakeren
10.06.2005V Poslanecké sněmovně probíhá výstava "Lety - příběh zamlčené genocidy"O Roma Vakeren
03.06.2005O Roma VakerenO Roma Vakeren
25.05.2005Vláda chce jednat o zrušení vepřína v Letech s jeho majiteliZprávy ze života Romů
20.05.2005V Evropském parlamentu se debatovalo o Letech u PískuO Roma Vakeren
20.05.2005Svatopluk Karásek vítá postoj EU k situaci v Letech u PískuO Roma Vakeren
20.05.2005Evropský parlament vyzval Českou republiku ke zrušení vepřína v Letech u PískuO Roma Vakeren
13.05.2005Pietní akt dnes připomene Romy, kteří zahynuli v táboře v LetechZprávy ze života Romů
13.05.2005Lidé si připomněli osud Romů, kteří zahynuli v táboře v LetechZprávy ze života Romů
13.05.2005V Letech u Písku proběhl pietní akt k uctění památky zahynulých RomůO Roma Vakeren
12.05.2005Špidla nehodlá radit české vládě s vepřínem v LetechZprávy ze života Romů
10.05.2005Právo: Uhl žaluje Ransdorfa kvůli výroku o táboře v LetechZprávy ze života Romů
29.04.2005Paroubek je pro zrušení vepřína v LetechZprávy ze života Romů
29.04.2005Politici se zřejmě vrátí k debatě o zrušení vepřína v LetechZprávy ze života Romů
29.04.2005Karásek: Opět se bude jednat o zrušení vepřína v LetechZprávy ze života Romů
29.04.2005Klaus: O vepřínu v Letech by se mělo rozhodovat v Česku, ne v EUZprávy ze života Romů
29.04.2005Evropské centrum pro práva Romů vítá rezoluci EP o situaci RomůZprávy ze života Romů
29.04.2005Romští předáci přivítali rezoluci na zrušení vepřína v LetechZprávy ze života Romů
28.04.2005EP odsoudil diskriminaci Romů, ČR má zrušit vepřín v LetechZprávy ze života Romů
19.04.2005Výstava v EP má přispět k odstranění velkovýkrmny prasat v LetechZprávy ze života Romů
09.04.2005Romové se kvůli Letům obracejí na Klause i mezinárodní instituceZprávy ze života Romů
08.04.2005Zástupci Romů dnes znovu vyzvali k odstranění vepřína v LetechZprávy ze života Romů
08.04.2005Zástupci romských organizací se sešli v Letech u PískuO Roma Vakeren
04.03.2005Začal druhý ročník festivalu "Otevřená náruč"O Roma Vakeren
31.01.2005Galerie Raketa představí díla romských dívek z Matiční uliceZprávy ze života Romů
20.08.2004Tisk: Vepřín v Letech na Písecku vadí německým RomůmZprávy ze života Romů
20.08.2004O Roma VakerenO Roma Vakeren
10.08.2004Matiční ulici ovládly francouzská hudba a zpěv romských dětíZprávy ze života Romů
30.07.2004O Roma VakerenO Roma Vakeren
29.07.2004Němečtí Romové vyzývají Česko, aby zrušilo vepřín v LetechZprávy ze života Romů
23.07.2004O Roma VakerenO Roma Vakeren
19.07.2004Část prázdnin stráví romské děti se zahraničními dobrovolníkyZprávy ze života Romů
14.05.2004Lety u PískuO Roma Vakeren
14.05.2004O Roma VakerenO Roma Vakeren
19.03.2004Národní divadlo otevřelo náruč pro umělce z menšinových skupinO Roma Vakeren
27.02.2004V rámci festivalu Otevřená náruč vystoupí v Národním divadle i řada romských umělcůO Roma Vakeren
23.02.2004MfD: Kvůli nedostatku peněz omezilo činnost středisko pro RomyZprávy ze života Romů
08.08.2003Skauti pobývali v ústecké Matiční uliciO Roma Vakeren
30.06.2003Romské děti v Matiční ulici dostaly nové hřištěFotoaktuality
16.05.2003Romové v Letech u Písku uctili památku obětí holocaustuO Roma Vakeren
16.05.2003Anketa mezi účastníky pietního aktu v Letech u PískuO Roma Vakeren
16.05.2003Rozhovor s Čeňkem Růžičkou o Letech u PískuO Roma Vakeren
16.05.2003Rozhovor s Ondřejem Giňou o Letech u PískuO Roma Vakeren
16.05.2003Rozhovor s Fedorem Gálem o Letech u PískuO Roma Vakeren
16.05.2003ZprávyO Roma Vakeren
09.05.2003ZprávyO Roma Vakeren
11.04.2003Pravoslavní křesťané uctili v Letech u Písku památku zesnulýchO Roma Vakeren
05.04.2003Aktivity pro děti v komunitním centru v ústecké Matiční uliciFotoaktuality
21.03.2003Pravoslavná církev posvětí v Letech u Písku nový křížO Roma Vakeren
28.02.2003V ústecké Matiční ulici budou místní a dobrovolníci opět uklízet odpadFotoaktuality
03.01.2003Přehled událostí uplynulého rokuO Roma Vakeren
08.11.2002Otec bude pykat za svého synaO Roma Vakeren
30.08.2002Popovodňová Matiční uliceO Roma Vakeren
23.08.2002Romové v Ústí nad Labem ještě nemohou po povodních domůO Roma Vakeren
16.08.2002Obyvatelé Matiční ulice byli evakuovániO Roma Vakeren
17.05.2002ZprávyO Roma Vakeren
17.05.2002V Letech u Písku byl odhalen nový památníkO Roma Vakeren
19.04.2002Policie dohlíží na děti z ústecké Matiční uliceO Roma Vakeren
05.04.2002ZprávyO Roma Vakeren
08.03.2002ZprávyO Roma Vakeren
27.02.2002Americký velvyslanec Stapleton přijel do ústecké Matiční uliceZprávy ze života Romů
29.10.2001Romští lichváři před soudemZprávy ze života Romů
25.07.2001Ministerstvo zahraničí má koordinátora pro romskou problematikuZprávy ze života Romů
20.07.2001Přehled českého tisku s datem 20. července 2001Zprávy ze života Romů
13.07.2001SlovenskoO Roma Vakeren
04.06.2001Lety u PískuO Roma Vakeren
04.06.2001ZprávyO Roma Vakeren
18.05.2001Po tři dny Romové vartovali v Letech u PískuO Roma Vakeren
18.05.2001Vepřín tam stále stojíO Roma Vakeren
18.05.2001Pietního aktu v Letech se zúčastnila i řada významných osobnostíO Roma Vakeren
11.05.2001OlomoucO Roma Vakeren
07.05.2001Romové stále usilují o obnovení pietního místa v Letech u PískuZprávy ze života Romů
07.05.2001Romové kritizují vládu kvůli stavu památníku v Letech na PíseckuZprávy ze života Romů
20.04.2001PrahaO Roma Vakeren
13.04.2001Pietní akt věnovaný památce romských obětí holocaustu v Letech u PískuO Roma Vakeren
06.04.2001Ústí nad labemO Roma Vakeren
06.04.2001Lety u PískuO Roma Vakeren
05.04.2001ProsinecHistorie
05.04.2001KvětenHistorie
05.04.2001ZáříHistorie
12.12.2000V ústecké Matiční ulici bylo otevřeno komunitní centrumZprávy ze života Romů
08.11.2000Ondřej Giňa: V Matiční ulici se po roce nic nezměniloZprávy ze života Romů
11.06.2000Romové položili věnce k pomníku romským obětem války v LetechZprávy ze života Romů
11.06.2000Nepoučení z holocaustu může vést podle Romů k opakování minulostiZprávy ze života Romů
11.06.2000Výbor pro odškodnění romského holocaustu nevěří, že vepřín v Letech bude v dohledné době zbouránZprávy ze života Romů
05.05.2000Ústavní soud zrušil části zákona o obcíchZprávy ze života Romů
05.05.2000Plot z Matiční ulice koupila ústecká Zoologická zahradaZprávy ze života Romů
05.05.2000V Muzeu holocaustu ve Washingtonu je k vidění celý archiv tábora v LetechZprávy ze života Romů
24.03.2000První domkáři opustili Matiční uliciZprávy ze života Romů
28.02.2000Neznámý autor šíří počítačovou hru "Boj za práva bílé rasy"Zprávy ze života Romů
26.02.2000Podle dečínských sociálních demokratů je postup Romů a Uhla v Matiční ulici nešťastnýZprávy ze života Romů
26.02.2000Velvyslanec USA v ČR John Shattuck se v Rokycanech setkal s RomyZprávy ze života Romů
26.02.2000Sociální pracovník do Matiční ulice?Zprávy ze života Romů
26.02.200022. května 1998O Roma Vakeren
26.02.2000Zeď v Matiční ulici byla postavena pod policejní ochranouZprávy ze života Romů
26.02.2000Na mítinku v Ústí demonstrovalo proti plotu v Matiční asi 40 lidíZprávy ze života Romů
26.02.2000Premiér Zeman se dohodl s Romy, že do konce měsíce přeruší protesty v Matiční uliciZprávy ze života Romů
26.02.2000Manifestace Romů proti stavbě plotu v Matiční uliciZprávy ze života Romů
26.02.2000Policisté diskutovali o potírání rasismu i o plotu v MatičníZprávy ze života Romů
26.02.2000Podle Güntera Verheugena poškozuje plot v Matiční ulici image České republikyZprávy ze života Romů
26.02.2000Tošovský: Rozhodnutí sněmovny o Matiční stavbu plotu neovlivníZprávy ze života Romů
26.02.2000Zprávy ze života RomůZprávy ze života Romů
26.02.2000Místopředseda vlády Rychetský žádá Romy v ústecké Matiční ulici o přerušení protestní akceZprávy ze života Romů
26.02.2000Evropské středisko pro práva Romů protestuje proti stavbě plotu v ústecké Matiční uliciZprávy ze života Romů
26.02.2000Vicepremiér Rychetský slíbil Romům, že vláda problém plotu v Matiční vyřešíZprávy ze života Romů
26.02.2000Neštěmický starosta veze do Helsink fotografie plotu v MatičníZprávy ze života Romů
26.02.2000Romové pokračovali v bourání protihlukové zdi v ústecké Matiční uliciZprávy ze života Romů
26.02.2000Martin Palouš věří, že zeď v Matiční ulici v krátké době nebude státZprávy ze života Romů
26.02.2000Romské organizace v Polsku a Litvě zahajují kampaň proti betonovému plotu v Matiční ulici v Ústí nadZprávy ze života Romů
26.02.2000Romové ve středu rozebrali část plotu, které přes noc postavilo městoZprávy ze života Romů
26.02.2000Romové z ústecké Matiční ulice se rozhodli zabránit stavbě plotu vlastními tělyZprávy ze života Romů
26.02.2000České vládě se podle New York Times po zbourání zdi v Ústí ulevilo, Romové si ale nepomohliZprávy ze života Romů
26.02.2000Rom ve Velkých Hamrech se od ostatních oddělil plotemZprávy ze života Romů
26.02.2000Günter Verheugen přijede jednat s představiteli ČR i zástupci RomůZprávy ze života Romů
26.02.2000Vládní zmocněnec Petr Uhl viní představitele Neštěmic z neúcty k právuZprávy ze života Romů
26.02.2000Plot v ústecké Matiční ulici byl rozebrán a odvezenZprávy ze života Romů
26.02.2000Romové mají proti plotu v Matiční protestovat ve velkých městechZprávy ze života Romů
26.02.2000Romy v Matiční podpořili aktivisté z Polska a NěmeckaZprávy ze života Romů
26.02.2000V Matiční ulici začala stavba plotuZprávy ze života Romů
26.02.2000Romové pád plotu v Matiční ulici neslavili a obávají se ghettaZprávy ze života Romů
26.02.2000Helsinský výbor Kongresu USA ostře kritizuje zeď v MatičníZprávy ze života Romů
26.02.2000Romové protestující v Matiční vidí východisko v emigraciZprávy ze života Romů
26.02.2000Podle prezidenta Václava Havla problém v Matiční ulici zbouráním plotu ještě nekončíZprávy ze života Romů
26.02.2000Petr Uhl prý udělal v případě sporu o plot v Matiční ulici vážné chybyZprávy ze života Romů
26.02.2000Romské grémium zahájilo protestní akci v Matiční uliciZprávy ze života Romů
26.02.2000Rozhodnutí odstranit zeď v Matiční ulici přivítala Evropská komiseZprávy ze života Romů
26.02.2000Kasal by situaci v Matiční řešil vykoupením rodinných domkůZprávy ze života Romů
26.02.2000Britský ministr vnitra Jack Straw ocenil zboření zdi v Matiční uliciZprávy ze života Romů
26.02.2000Přes zeď v Matiční ulici do Evropy brzo ani neuvidíme, řekl Václav HavelZprávy ze života Romů
26.02.20005. června 1998O Roma Vakeren
26.02.2000Britská strana oceňuje podle vicepremiéra Pavla Rychetského snahu o zajištění soužití v České republZprávy ze života Romů
26.02.2000Poslanec Evropského parlamentu řekl, že plot v Matiční nebrání vstupu do Evropské unieZprávy ze života Romů
26.02.2000Ústecké zastupitelstvo rozhodlo o zbourání kontroverzního plotu v Matiční uliciZprávy ze života Romů
26.02.2000Vladimír MlynářAnketa
26.02.2000Generální tajemník Rady Evropy proti "zdi hanby" v Ústí nad LabemZprávy ze života Romů
26.02.2000Čechoameričan na demonstraci Romů v Matiční rozřezal vlajku ČRZprávy ze života Romů
26.02.2000ROK 1995Historie
26.02.2000Vláda má v pondělí projednat hodnotící zprávu Evropské komise a situaci v ústecké Matiční uliciZprávy ze života Romů
26.02.2000O Roma VakerenO Roma Vakeren
26.02.2000Čechoameričan na demonstraci Romů v Matiční rozřezal vlajku ČRZprávy ze života Romů
26.02.2000Poslanci zrušili rozhodnutí o stavbě zdi v ústecké Matiční uliciZprávy ze života Romů
26.02.2000Česká republika podle amerického ministerstva zahraničí v zásadě lidská práva dodržujeZprávy ze života Romů
25.01.2000Zeď z Matiční ulice je k mání za 210.000 korunAktuality
25.01.2000Zeď z Matiční ulice je k mání za 210.000 korunZprávy ze života Romů
29.12.1999Prezident Václav Havel zastavil trestní stíhání obyvatelky Matiční uliceZprávy ze života Romů
01.12.1999Další ústečtí občané v okolí Matiční žádají vykoupení svých domkůZprávy ze života Romů
06.10.1999FotografieFotografie
21.09.1999Zpravodaj OSN přijel do České republiky sledovat životní podmínky RomůZprávy ze života Romů
07.09.1999Uhl i Mlynář si myslí, že stavba v Matiční nemůže pokračovatZprávy ze života Romů
04.09.1999V Matiční ulici bude mít nový keramický plot vchody jako jsou v nynějším kovovémZprávy ze života Romů
01.09.1999Romové v ústecké Matiční ulici z vděčnosti ozdobili lípuZprávy ze života Romů
01.09.1999Uhl uvítal, že se okresní úřad Romů v Matiční ulici zastalZprávy ze života Romů
31.08.1999FotografieFotografie
31.08.1999Ústecký okresní úřad zastavil stavbu plotu v Matiční uliciZprávy ze života Romů
08.08.1999Starosta Neštěmic požádal Uhla, aby se přestal zabývat Matiční ulicíZprávy ze života Romů
05.08.1999Kauza Matiční ulice se dočká knižního vydáníZprávy ze života Romů
18.06.1999Ústečtí zastupitelé potvrdili platnost usnesení o plotu v MatičníZprávy ze života Romů
29.05.1999Předseda Helsinského výboru amerického Kongresu ocenil postoj vlády ČR k plotu v Matiční uliciZprávy ze života Romů
28.05.1999Petr Úhl má obavy, aby se rozhodování o ústecké zdi nestalo předmětem politického bojeZprávy ze života Romů
27.05.1999Vláda se rozhodla zabránit stavbě plotu v ústecké Matiční uliciZprávy ze života Romů
15.05.1999Rychetský: Vláda je pouze pro dokončení pietní úpravy v LetechZprávy ze života Romů
14.05.1999Mezinárodní protestní akce za odstranění vepřína v Letech na PíseckuZprávy ze života Romů
08.05.1999Uhl doporučil vládě, aby otázku Matiční řešil ústecký magistrátZprávy ze života Romů
23.04.1999Uhl: Starosta neměl k dohodě o plotu v ústecké Matiční ulici svoleníZprávy ze života Romů
21.04.1999Domkáři z Matiční ulice píší vládě, aby odvolala Petra UhlaZprávy ze života Romů
18.04.1999Petr Uhl a ústečtí představitelé se vzájemně obviňují, že škodí ČRZprávy ze života Romů
19.03.1999Ženevský výbor očekává, že vláda vyřeší problém Matiční uliceZprávy ze života Romů
19.02.1999PrahaZprávy ze života Romů
12.02.1999PrahaZprávy ze života Romů
05.02.1999BruselZprávy ze života Romů
29.01.1999Ústí nad LabemZprávy ze života Romů
29.01.1999PrahaZprávy ze života Romů
22.01.1999Ústí nad LabemZprávy ze života Romů
22.01.1999Ústí nad LabemZprávy ze života Romů
22.01.1999České BudějoviceZprávy ze života Romů
15.01.1999Ústí nad LabemZprávy ze života Romů
11.12.1998Romske aktualityZprávy ze života Romů
04.12.1998Ústí nad LabemZprávy ze života Romů
23.10.1998PrahaZprávy ze života Romů
23.10.1998Ústí nad LabemZprávy ze života Romů
09.10.1998PařížZprávy ze života Romů
09.10.1998Ústí nad LabemZprávy ze života Romů
02.10.1998PrahaZprávy ze života Romů
02.10.1998PrahaZprávy ze života Romů
25.09.1998Ústí nad LabemZprávy ze života Romů
25.09.1998PařížZprávy ze života Romů
18.09.1998Ústí nad LabemZprávy ze života Romů
28.08.1998Ústí nad LabemZprávy ze života Romů
14.08.1998Ústí nad LabemZprávy ze života Romů
10.07.1998PrahaZprávy ze života Romů
10.07.1998České BudějovicZprávy ze života Romů
03.07.1998Lety na PíseckuZprávy ze života Romů
26.06.1998PrahaZprávy ze života Romů
12.06.1998Ústí nad LabemAktuality
12.06.1998Kanadský velvyslanec Ronald Halpin zavítal do ústecké Matiční uliceZprávy ze života Romů
12.06.1998Kanadský velvyslanec Ronald Halpin zavítal do ústecké Matiční uliceZprávy ze života Romů
29.05.1998LondýnZprávy ze života Romů
29.05.1998Více než tisícovka lidí podepsala petici proti zbourání výkrmny vepřů v Letech u PískuZpravy
22.05.1998LetyZprávy ze života Romů
15.05.1998Ústí nad LabemZprávy ze života Romů
15.05.1998Ústí nad LabemZprávy ze života Romů
08.05.1998Pietní akt Letech u PískuZprávy ze života Romů
05.05.1998Ústí nad LabemZprávy ze života Romů
05.05.1998PrahaZprávy ze života Romů
24.04.1998PrahaZprávy ze života Romů
20.02.1998PrahaZprávy ze života Romů
23.01.1998PrahaZprávy ze života Romů
05.12.1997LondynZprávy ze života Romů
25.09.1997PrahaZprávy ze života Romů
25.07.1997PrahaZprávy ze života Romů
PhotosPhotos

=[ Reportáž ]=
Jen málokdo, kdo se setká s diskriminací, se dokáže bránit
Jen málo lidí, kteří se setkají s vlastní diskriminací, se dokáže bránit. Mladí Romové, které nepustí například na diskotéky, se často stydí požádat policii o pomoc. Mnozí majitelé podniků tak zůstávají nepotrestáni a případy upadají v zapomnění. Jak Janu Mišurcovi řekla mluvčí České obchodní inspekce Miloslava Fléglová, stále se stává, že v restauraci nejsou obslouženi právě Romové.

"Pokud jde o podněty, které dostáváme ze strany romských spotřebitelů, pak lze říci, že ve srovnání s loňským rokem jsme zaznamenali letos nárůst, protože v loňském roce jsme měli tři podání tohoto typů. V letošním roce jich bylo sedm. Ovšem ve srovnání v dlouhodobé perspektivě, to znamená v několika letech zpět, je to určitě jeden z nejnižších počtů, které jsme zaznamenali. Nechceme ovšem říci, že k diskriminaci spotřebitelů, i té rasové, při poskytování služeb a prodeji výrobků nedochází. Je to otázka na kolik se vypořádají s touto situací sami a nebo se obrátí na některý kontrolní orgán."

Kde k těm případům došlo a o jaká zařízení se jednalo?

"V případě České obchodní inspekce, to byly většinou stížnosti na personál v restauracích a na diskotékách, nebo v restauracích, kde se probíhají nějaké akce."

Jak se tyto případy potom řeší?

"Česká obchodní inspekce v současné době zaměstnává dvě romské inspektorky, ale využívá při kontrolách i romských iniciativ, pokud projeví zájem o účast nebo pomoc při prošetřování těchto případů a v některých případech si musíme vystačit vlastními silami. Ale pokud se neprokáže předmět podání, to znamená nezjistí kontrola diskriminaci v restauraci, je provedena kontrola další a i opakovaně se zaměřujeme na to, jak v těchto podnicích se dodržuje zákaz diskriminace spotřebitele, který ukládá zákon O ochraně spotřebitele."

Jaký je postih provozovatelů zařízení, pokud se diskriminace prokáže?

"Obecně zákon O ochraně spotřebovatele umožňuje za porušení zákazu diskriminace uložit sankci až do výše jednoho milionu korun. V případě, že by stejný podnikatel se dopustil stejného porušení v průběhu dalšího roku, pak ta sankce může dosáhnout až dvou milionu korun. Pokud vím, tak za diskriminaci byly maximální pokuty ukládány do výše několika desítek tisíc korun. To znamená, že zdaleka jsme ještě nepřesáhli tu nejnižší hranici."

Jak se mají zachovat lidé, kteří nejsou vpuštěni do některého podniku?

"Pokud mají spotřebitelé pocit, že došlo k jejich diskriminaci při poskytování služeb, nebo při prodeji výrobků, pak bych jim doporučila se obrátit na nejbližší inspektorát České obchodní inspekce, popsat k jaké situaci došlo a dát to jako podnět ke kontrole, to znamená požadovat, aby Česká obchodní inspekce prošetřila tento případ a učinila příslušná opatření, aby se k takovým jednáním už ten provozovatel nebo prodávající neuchyloval."

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
06.06.2015Jak se bránit diskriminaciO Roma Vakeren
21.02.2013Rada Evropy tvrdě kritizuje Česko za údajnou diskriminaci RomůZprávy ze života Romů
14.11.2012Situací Romů se bude zabývat vláda, soužití v problémových lokalitách se nezlepšiloZprávy ze života Romů
12.05.2012Řada evropských zemí se k Romům chová macešskyO Roma Vakeren
13.09.2011Ombudsman kritizuje růst případů cenové diskriminaceZprávy ze života Romů
20.06.2011V dodržování základních práv má Evropa rezervyZprávy ze života Romů
12.11.2010Co dělat v případě nekvalitních služeb v restauraciO Roma Vakeren
06.08.2010Prohlížení tašek v obchoděO Roma Vakeren
21.05.2010V dodržování lidských práv máme rezervyZprávy ze života Romů
12.03.2010Nejen diskriminaci Romů, ale i korupci či obchod s lidmi vytkly Česku Spojené státyZprávy ze života Romů
11.03.2010Spojené státy kritizují postavení Romů v České republiceZprávy ze života Romů
04.03.2010Podle OSN se situace Romů v Česku zhoršujeZprávy ze života Romů
05.02.2010Jsou čeští Romové nejdiskriminovanější menšinou v EU?O Roma Vakeren
25.01.2010Romové nejsou podle vlády nejdiskriminovanější menšinou EUZprávy ze života Romů
26.04.2009Česko podle eurokomisaře Špidly nejvíce diskriminuje RomyZprávy ze života Romů
03.10.2008Jsou u nás Romové opravdu diskriminováni?O Roma Vakeren
23.05.2008Diskriminace se může projevovat i v přístupu k bankovním a telekomunikačním službámO Roma Vakeren
29.02.2008Sdružení Romodrom provedlo výzkum o diskriminaci v Ústeckém kraji O Roma Vakeren
15.02.2008Analýzu projevů diskriminace z pohledu občanského poradenství O Roma Vakeren
14.11.2007Romové porazili státZprávy ze života Romů
14.09.2007Projekt Co je a co není diskriminaceO Roma Vakeren
23.05.2007AI: Rasismus a policejní násilí jsou tradiční problémy ČeskaZprávy ze života Romů
18.05.2007Film "Díky, že se ptáte" hovoří o diskriminací Romů v ČRO Roma Vakeren
07.04.2007Jak v USA bojovali proti diskriminaci AfroameričanůO Roma Vakeren
23.03.2007Publikace "Jsme přece lidé, ne?" představuje příběhy lidí, kteří se setkávají s diskriminacíO Roma Vakeren
30.01.2007Berlín hostí první evropský "summit rovnosti"Zprávy ze života Romů
17.11.2006Na antidiskriminační linku sdružení Romea se může obrátit každý, kdo se stal obětí diskriminaceO Roma Vakeren
26.10.2006ROMEA uvedla do provozu Antidiskriminační linkuZprávy ze života Romů
29.09.2006Cílem projektu "Díky, že se ptáte" je vypracování odborné analýzy diskriminaceO Roma Vakeren
19.09.2006Zprávy ze života RomůZprávy ze života Romů
08.09.2006Ostravští Romové neuspěli se žalobou proti klubu ve StodolníZprávy ze života Romů
05.09.2006Klub v Ostravě Romy nediskriminoval, rozhodl soudZprávy ze života Romů
24.02.2006Ostravský soud řeší další případ diskriminace RomůO Roma Vakeren
25.03.2005Ostravský soud řešil případ nevpuštění Romů do baru DiabloO Roma Vakeren
24.03.2005Ostravan se musí omluvit za to, že v jeho klubu neobsloužili RomyZprávy ze života Romů
04.02.2005O Roma VakerenO Roma Vakeren
01.02.2005Soud řeší údajnou diskriminaci Romů v ostravské restauraciZprávy ze života Romů
17.01.2005Za diskriminaci Romů musí švédský hotel draho zaplatitZprávy ze zahraničí
10.12.2004Britové přiznali: kontroly na ruzyňském letišti byly diskriminačníZprávy ze života Romů
02.09.2004Ostravský hotel nebude obsluhovat Romy, kteří se chovali hlučněZprávy ze života Romů
17.08.2004Výslechy svědků pokračuje pře neobsloužených Romů a restauratéraZprávy ze života Romů
17.08.2004Restauratér vyhrál spor s Romy kvůli rasové diskriminaciZprávy ze života Romů
02.07.2004O Roma VakerenO Roma Vakeren
26.03.2004Nevpustili Vás do pohostinského zařízení? Obraťte se na Poradnu pro občanství, občanská a lidská práva!O Roma Vakeren
10.10.2003O Roma VakerenO Roma Vakeren
05.09.2003O Roma VakerenO Roma Vakeren
11.07.2003Ozvěny mezinárodní konference Romové v rozšiřující se Evropě - výzvy do budoucnostiO Roma Vakeren
27.06.2003Zprávy O Roma VakerenO Roma Vakeren
30.05.2003Žena, kterou odmítli zaměstnat kvůli romskému původu, se obrátí na soudO Roma Vakeren
25.04.2003Problematické zvláštní školyO Roma Vakeren
14.03.2003ZprávyO Roma Vakeren
28.02.2003V ústecké Matiční ulici budou místní a dobrovolníci opět uklízet odpadFotoaktuality
26.02.2003Rodiče dvou romských školáků napadli ředitele základní školy v JihlavěFotoaktuality
14.02.2003Diskriminace Romů na trhu práceO Roma Vakeren
17.01.2003Majitel restaurace, v níž číšník nechtěl obsloužit Romy, se musí veřejně omluvitFotoaktuality
25.10.2002ZprávyO Roma Vakeren
11.10.2002ZprávyO Roma Vakeren
09.08.2002Ředitel sdružení Dženo Ivan Veselý o aktuální situaci Romů v ČRO Roma Vakeren
09.08.2002ZprávyO Roma Vakeren
07.06.2002ZprávyO Roma Vakeren
24.05.2002ZprávyO Roma Vakeren
13.05.2002Český helsinský výbor kritizuje situaci RomůZprávy ze života Romů
03.05.2002ZprávyO Roma Vakeren
29.03.2002O Roma VakerenO Roma Vakeren
15.02.2002Právní poradnaO Roma Vakeren
16.11.2001ŠtrasburkO Roma Vakeren
07.09.2001Odbornice na Romy Castle Kaněrová: Vláda propásla zlatou příležitostZprávy ze života Romů
30.08.2001Meziresortní komise chce po vládě, aby nepřipustila diskriminaciZprávy ze života Romů
30.08.2001Výbor OSN pro lidská práva kritizuje ČR především za diskriminaci RomůZprávy ze života Romů
17.08.2001Vzdělávání romských dětíO Roma Vakeren
03.08.2001ZprávyO Roma Vakeren
03.08.2001Britští imigrační úředníci jsou stále na ruzyňském letištiO Roma Vakeren
03.08.2001V Ostravě začaly pracovat romské občanské hlídkyO Roma Vakeren
20.07.2001Přehled českého tisku s datem 20. července 2001Zprávy ze života Romů
20.07.2001Kavan: Přítomnost Britů v Ruzyni není projevem diskriminaceZprávy ze života Romů
19.07.2001Britové zavedli kontrolu cestujících z Prahy do BritánieZprávy ze života Romů
06.07.2001LondýnO Roma Vakeren
25.05.2001Výbor OSN kritizuje ČR za diskriminaci menšinZprávy ze života Romů
27.04.2001Petr Pithart nemá rád výraz "pozitivní diskriminace"O Roma Vakeren
05.04.2001KvětenHistorie
05.01.2001Veřejnost je nejvíce tolerantní k invalidům a k mládežiZprávy ze života Romů
12.12.2000V ústecké Matiční ulici bylo otevřeno komunitní centrumZprávy ze života Romů
08.11.2000Zpráva expertů OBSE kritizuje životní podmínky Romů v EvropěZprávy ze života Romů
09.07.2000Vystěhování novopackých Romů je podle ústecké starostky etnickou čistkouZprávy ze života Romů
09.07.2000Helsinský výbor Kongresu USA chce zákony proti diskriminaci RomůZprávy ze života Romů
09.07.2000Rokycanská radnice bude jednat s nově vzniklým romským sdruženímZprávy ze života Romů
09.07.2000Žaloba na české školství splnila podle Romů účelZprávy ze života Romů
11.06.2000Konzultant RE: Žádné zvláštní špatné vztahy s Romy v Ústí nejsouZprávy ze života Romů
11.06.2000Rychetský představil sedm cílů koncepce romské integraceZprávy ze života Romů
11.06.2000Předličtí obyvatelé nechtějí početnou romskou rodinu z Nové PakyZprávy ze života Romů
11.06.2000Iniciativa Globea si stěžuje na diskriminaci Romů ve školáchZprávy ze života Romů
05.05.2000Podle Amnesty International Romové nemají v České republice před útoky dostatečnou ochranuZprávy ze života Romů
14.03.2000Žádost Romů o finanční kompenzaci za emigraci je prý poslední možnost řešení situace RomůZprávy ze života Romů
28.02.2000Mostečtí Romové si stěžují na restauratéryZprávy ze života Romů
26.02.2000Ostravští Romové stále opouštějí Českou republikuZprávy ze života Romů
26.02.2000SrpenHistorie
26.02.2000Čechoameričan na demonstraci Romů v Matiční rozřezal vlajku ČRZprávy ze života Romů
26.02.2000ListopadHistorie
26.02.2000Čechoameričan na demonstraci Romů v Matiční rozřezal vlajku ČRZprávy ze života Romů
26.02.2000Odchod Rómů z České republikyEmigrace Romů
26.02.2000ProsinecHistorie
26.02.2000Vladimír MlynářAnketa
26.02.2000Ostravští Romové žalující školský systém se obrátí na Evropský soudZprávy ze života Romů
26.02.2000Klára Samková - VeseláAnketa
26.02.2000Zpráva Ministerstva zahraničí USA za rok 1993Historie
26.02.2000HistorieHistorie
26.02.2000Romové protestující v Matiční vidí východisko v emigraciZprávy ze života Romů
26.02.2000ZPRÁVA MINISTERSTVA ZAHRANIČÍ USA ZA ROK 1994Historie
26.02.2000Romské grémium zahájilo protestní akci v Matiční uliciZprávy ze života Romů
26.02.2000ZPRÁVA MINISTERSTVA ZAHRANČÍ USA ZA ROK 1995Historie
26.02.2000ROK 1996Historie
26.02.2000Romové v České republice - cizinci ve vlastní zemiRacism and Discrimination
26.02.2000Odchod Romu do KanadyHistorie
26.02.2000Podle poslanců je třeba vědět, proč úřady práce Romy označovalyZprávy ze života Romů
26.02.2000KvětenHistorie
26.02.2000Úřady práce si už řadu let v evidenci označují zvlášť RomyZprávy ze života Romů
26.02.2000ČervenHistorie
26.02.2000Eva ŠotolováAnketa
26.02.2000Plzeňské podniky nevpustily na své diskotéky romské studentkyZprávy ze života Romů
26.02.2000ČervenecHistorie
23.02.2000Odborníci Rady Evropy na romskou problematiku ocenili ÚstíZprávy ze života Romů
15.02.2000Romové v Kosovu jsou podle mezinárodních organizací stále diskriminovániZprávy ze života Romů
11.02.2000Rasově diskriminovaní zřejmě dostanou novou možnost obranyZprávy ze života Romů
10.02.2000Romové podají žalobu k Evropskému soudu kvůli údajné diskriminaciZprávy ze života Romů
01.02.2000Němci nepustili některé slovenské Romy na své územíZprávy ze života Romů
29.01.2000Romové neodcházejí podle Čechů do Británie kvůli diskriminaciAktuality
25.01.2000Zeď z Matiční ulice je k mání za 210.000 korunZprávy ze života Romů
28.12.1999Desetina lidí připouští diskriminaci RomůZprávy ze života Romů
20.09.1999Obyvatelé Vsetína chtěli oddělit Romy zdí, radnice jejich návrh odmítlaZprávy ze života Romů
20.09.1999Redaktor chce žalovat restauraci, kde odmítají RomyZprávy ze života Romů
03.09.1999Romové, jejichž děti opustily zvláštní školu, trvají na žaloběZprávy ze života Romů
31.08.1999Ústecký okresní úřad zastavil stavbu plotu v Matiční uliciZprávy ze života Romů
12.08.1999Za odchodem Romů není podle romského časopisu rasová diskriminaceZprávy ze života Romů
11.08.1999Rada pro lidská práva nesouhlasí s tvrzením o diskriminaci RomůZprávy ze života Romů
08.08.1999Starosta Neštěmic požádal Uhla, aby se přestal zabývat Matiční ulicíZprávy ze života Romů
05.08.1999Kauza Matiční ulice se dočká knižního vydáníZprávy ze života Romů
19.06.1999Romští rodiče měli být před podáním ústavní žaloby zastrašovániZprávy ze života Romů
08.05.1999Uhl doporučil vládě, aby otázku Matiční řešil ústecký magistrátZprávy ze života Romů
10.03.1999Program Dživas Jekthetane podpoří nejen projekty výchovy RomůZprávy ze života Romů
01.03.1999ČR dodržuje lidská práva, problémy jsou s romskou menšinouZprávy ze života Romů
23.10.1998BrnoZprávy ze života Romů
14.08.1998Ústí nad LabemZprávy ze života Romů
14.08.1998PrahaZprávy ze života Romů
26.06.1998PrahaZprávy ze života Romů
12.06.1998BruselAktuality
12.06.1998Zprávy ze života RomůZprávy ze života Romů
15.05.1998Ústí nad LabemZprávy ze života Romů
15.05.1998Ústí nad LabemZprávy ze života Romů
17.04.1998OlbramovZprávy ze života Romů
17.04.1998BukurešťZprávy ze života Romů
06.02.1998StrasburkZprávy ze života Romů
06.02.1998PrahaZprávy ze života Romů
07.11.1997PrahaZprávy ze života Romů
18.09.1997PrahaZprávy ze života Romů
01.09.1997Projekt Tolerance: Kampaň proti předsudkům vůči Romům v roce 1997Kampaně proti rasismu
25.07.1997PrahaZprávy ze života Romů
FotografieFotografie

=[ Reportáž ]=
Sbírka pro Slovensko
V pobytových zařízeních Ministerstva vnitra ČR je mnoho slovenských Romů - žadatelů o azyl v Česku, kteří doslova utíkají ze své země za nadějí na lepší budoucnost. Zákonodárci však přijali zákon, který praví, že jako státní příslušníci členského státu Evropské unie nemají právo o azyl žádat a všechny dosavadní žádosti budou zamítnuty. To znamená, že všichni slovenští občané budou ve velice brzké době hromadně odesílání zpět na Slovensko. Sdružení Athinganoi mělo možnost ve spolupráci s Poradnou pro uprchlíky tyto lidi navštívit v táboře Bělá Jezová v severních Čechách a poté uspořádali sbírku. K mikrofonu pozvala Anna Poláková Lenku Hrubou z Poradny pro uprchlíky a Michala Miku ze sdružení Athinganoi.

Pane Miko, kdo přišel s iniciativou pomoci těmto lidem, kteří žijí v uprchlických táborech?

"K této iniciativě jsme přišli po konzultaci s mojí kolegyní Lenkou Hrubou, která pracuje v Poradně pro uprchlíky a tato organizace navštěvuje uprchlická zařízení po celé české republice a seznámila nás s problematikou těch Romu, kteří jsou tam internovaní."

Paní Hrubá v jaké situaci jsou Romové v těchto uprchlických táborech, s čím vším se potýkají, jaká je tam situace?

"Já mohu za sebe mluvit jen o uprchlickém táboře v Bělé pod Bezdězem, nevím jaká je situace v jiných táborech. Tento tábor byl navíc uzavřen v minulém týdnu, takže všichni romští žadatelé o azyl byli přestěhováni, tak jako ostatní uprchlíci. Tedy do minulého týdne ta situace vypadala tak, že jedna rodina žije v jednom pokoji, bez sociálního zařízení, bez možnosti vařit si. Na jednom patře, což je zhruba pro 50 osob je k dispozici jedna koupelna, jedna toaleta a jedna kuchyň, kde je pouze vařič a žádné nádobí."

Spolupracujete s občanským sdružením Athinganoi, které pořádá sbírku pro slovenské Romy, proč právě sbírku pro ně?

"Protože převážná část pomoci sdružení, kteří se specifikují na uprchlíky se zaměřuje, pouze na uprchlíky, kteří jsou z jiných než evropských zemí. Proto jakoby Romové, ne proto, že by byli Romové, ale protože jsou to slovenští občané, nejsou v prioritním zájmu těch ostatních sdružení, proto jsme oslovili romské sdružení, které se specificky zabývá Romy."

V jaké situaci jsou ostatní lidé? Pomáhají svým krajanům občanská sdružení, která u nás působí?

"Mám pouze zkušenost, že Muslimská diaspora se stará o muslimy. Česká katolická charita se zase stará pouze o křesťany, je zde i menší čečenská komunita žijících v Čechách a ta se zase stará o čečenské uprchlíky."

Vědí Romové, že budou v brzké době hromadně odesíláni zpět na Slovensko?

"Měli jsme s touto otázkou velké problémy. Obraceli jsme se jak na vládní, tak nevládní instituce a neměli jsme příliš pozitivní odezvy, že by se někdo touto otázkou chtěl zaobírat a ve větší míře a hlavně oficiálně informovat Romy na Slovensku o této změně. Takže jsme zvolili takovou neoficiální cestu a napsali jsme vysvětlující dopis, kterým jsme oslovili slovenské neziskové organizace a terénní pracovníky."

Pokud se někdo z posluchačů připojí ke sbírce, co a kam má přinést?

"Měli by to přinést do sídla naší organizace, která sídlí na adrese U královské louky 5, na Praze 5. Hlavně bychom chtěli poprosit, aby přinesli teplé ošacení, teplé boty, toho je nedostatek."

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
14.12.2005Zprávy ze života RomůZprávy ze života Romů
30.09.2005V mnoha romských osadách na Slovensku nejsou dodržována základní lidská právaO Roma Vakeren
12.08.2005Po sociálních reformách na Slovensku přicházejí tamní Romové do ČRO Roma Vakeren
05.04.2005Vnitro: Migrace slovenských Romů není masová, ale trvá už létaZprávy ze života Romů
11.03.2005Obava z emigrace slovenských Romů do ČR se nepotvrdilaO Roma Vakeren
21.12.2004Škromach: ČR nemění podmínky, aby bránila přijít za dávkamiZprávy ze života Romů
14.11.2004Mluvčí: Komise proti přílivu slovenských Romů už není nutnáZprávy ze života Romů
30.09.2004ČT: Vláda dostala kritickou zprávu o situaci slovenských RomůZprávy ze života Romů
13.07.2004V Česku vzniká systém včasného upozornění na možný příliv RomůZprávy ze života Romů
16.01.2004O Roma VakerenO Roma Vakeren
09.01.2004O Roma VakerenO Roma Vakeren
02.01.2004Nejdůležitější události roku 2003 hodnotí sociolog Fedor GálO Roma Vakeren
19.12.2003O Roma VakerenO Roma Vakeren
01.10.2003Praha a Bratislava společně proti nežádoucí migraciZprávy ze života Romů
30.05.2003Do ČR směřuje mnoho Romů ze SlovenskaO Roma Vakeren
25.04.2003ZprávyO Roma Vakeren
21.03.2003ZprávyO Roma Vakeren
14.03.2003ZprávyO Roma Vakeren

=[ Reportáž ]=
V pražském klubu Matrix proběhne Gipsy night
Už za měsíc můžete v pražském klubu Matrix prožít Gipsy night. Noc kvalitní romské hudby skupiny Bengas a jejich hostů. Začátek je ve 21 hodin. Jak Janu Mišurcovi ale řekl pořadatel Lukáš Fousek z klubu Matrix, Gipsy night party je dlouhodobý projekt a měl by si získat příznivce nejen mezi mladými posluchači.

"Nápad se zrodil v loňském roce, kdy jsme byli osloveni společností Creative Bazar, který zde měl státní zakázku takzvaně Spolu proti rasismu. Naše agentura naservírovala rockovou soutěž, kde jsme se rozhodli ve finále spojit finále rockové muziky plus romskou muziku. Na finále jsme měli kapelu Bengas, kterou jsme chtěli právě kvůli té konfrontaci a na tom kontě, když jsme viděli, jak je to bylo úspěšné, jak ta muzika je vynikající, jak ta energie lidi úplně rozhýbala, tak jsme se rozhodli, že v klubu Matrix pojedeme pravidelně každý měsíc Gipsy Night, kde budeme oslovovat romské kapely za účasti Bengas a jejich hostů."

Kdy vůbec Gipsi Night bude, kdo vystoupí?

"Další kolo bude 9.2. v Matrixu, což je čtvrtek, budou tam Bengas a Šenky group, kde by už měla být tvář toho večera zvýrazněna, kde chceme doopravdy vtáhnout Žiškov, který si myslíme, že má k tomuto blízko, chceme lidi dostat do tohoto klubu, aby se tam přišli podívat, aby se zahřáli vynikají muzikou a naučili se tam chodit a takzvaně s námi "bílími" tam pařit na takovéto muzice bez jakýchkoliv rasistických problémů."

Je zájem o romskou hudbu?

"Zájem začíná být velmi pozitivní a myslím si, že to jde jednoznačně nahoru, protože, když si to někdo poslechne, tak vidí, že to je muzika v zájmu energie a toho večera, prostě musí rozhýbat každého kulturního člověka, který má rád dobrou muziku. Takže si myslím, že ano."

Podle čeho se řídíte při výběru kapel nebo co je pro vás rozhodující?

"Jelikož nejsme úplně sběhlí v této parketě, tak jsme se dovolili požádat Bengas, aby toto zaštítili a vlastně jsme to rozjeli tak, že Bengas budou pravidelně hrát a oni si ty hosty budou zvát, protože jejich přehled o romské hudbě je trochu dál, než náš, takže zatím budeme s Bengas a jejich hosty takto pokračovat než se rozkoukáme dále."

Na scéně je také řada českých vynikajících kapel, uvažovali jste také o hostování českých kapel?

"Uvažovali jsme, ale zatím vyčkáme, co udělá první půlrok v tomto novém projektu a po tom půlroce se rozhodneme, zvážíme, jak nám to šlo. Od září bychom se do toho chtěli pustit o hodně více. A vtáhnout do toho i další hudební projekty, produkty i kapely."

Kdyby zájemci chtěli vědět více třeba i o budoucím programu, máte nějaké internetové stránky?

"Vše najdou na stránkách klubu Matrix, což je www.matrixklub.cz a nebo na našich agenturních, což je www.nsef.cz"

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
10.02.2006Pražská hudební scéna se rozšířila o Gipsy night partyO Roma Vakeren

"O Roma vakeren" čili "Romové hovoří" s datem 3. února už téměř patří minulosti. Ale naladit si nás můžete opět za týden v pátek ve 20.05 - na vlnách Českého rozhlasu 1 -Radiožurnálu. V úterý a ve čtvrtek na VKV regionálních studií. Naše vysílání najdete také na internetové adrese www.romove.cz.

Příště vám nabídneme aktuality ze života Romů a nebude chybět ani romská hudba.

Klidný večer vám přejí průvodci dnešním O Roma vakeren - Anna Poláková a Jaroslav Sezemský.

Romale sam lošale, hoj amen šunen. Irinen amenge, so kamen te šunen andro O Roma vakeren. Romale ada šuniben predal tumende.

Mějte se moc pěkně, klidný víkend.

Romale but bacht te sasťipen. Ačhen Devleha.

Obsah článku:
Reportáž:  Občanské sdružení Step by Step chystá nový projekt
Reportáž:  Romské ženy se sejdou na své velké konferenci
Reportáž:  Na show Jiřího Paroubka zaznívají vtipy na účet Romů
Reportáž:  Film Indián a sestřička měl předpremiéru
Zprávy: 
Reportáž:  Jen málokdo, kdo se setká s diskriminací, se dokáže bránit
Reportáž:  Sbírka pro Slovensko
Reportáž:  V pražském klubu Matrix proběhne Gipsy night

Článek
Tisknout
Poslat e-mailem

Předchozí vydání "O Roma Vakeren"
25.06.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
11.06.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
28.05.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
09.04.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
02.04.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
12.03.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
27.02.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
20.02.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
13.02.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
09.02.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
Archiv rubriky

Nejčtenější články
803741   26.02.00 Odchod Romů z České republiky
314875   12.10.07 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
299978   11.09.98 Romske aktuality
270305   14.03.00 Romský jazyk
172304    Historie a původ Romů
141366   12.02.02 Historie Romů na území České republiky
121078    Tradiční způsob života Romů na území bývalého Československa
103410    Fotografie
90594   18.09.98 Můj svět - Fotografie romských dětí
86379   16.01.04 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
Copyright © Český rozhlas / Czech Radio, 1997-2020
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, Czech Republic
E-mail: info@romove.cz