Vyhledávání
24.10.2020
AKTUALITY

HISTORIE ROMŮ

TRADICE, KULTURA

OSOBNOSTI

SOUŽITÍ

KONTAKTY

FOTOGRAFIE

Česky English Deutsch Francais

25-02-2004

o.s. IQ ROMA SERVIS
provozovna: Cejl 49, 602 00 Brno
tel./fax: 549 241 250
e-mail: iqrs@volny.cz

IČO: 65341511 DIČ: 288-65341511

Občanské sdružení je registrováno u Ministerstva vnitra pod č.j. II/s-OVS/1-33 944/97-R

NAŠE ZNAČKA: VR-IQRS 03/2004
VYŘIZUJE: Klamková
V BRNĚ DNE: 23. 02. 2004

Vážení přátelé,

občanské sdružení IQ Roma servis (IČO: 653 41 511), jehož základním posláním je:
"Umožnit Romům plnohodnotné zapojení do života společnosti; podporovat vůli romských sociálně-slabších občanů k jejich socio-kulturnímu vzestupu." vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI:

TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / PRACOVNICE

Požadujeme:

- základní orientaci v lokálním i celostátním institucionálním systému a jeho jednotlivých kompetencích
- orientaci v právním systému ČR - schopnost pracovat a vyhledávat v jednotlivých zákonech a směrnicích (zejména orientace v zákonech a vyhláškách upravujících sociální zabezpečení, občanské a bytovém právo, zákon o obcích aj.)
- organizační a analytické dovednosti
- komunikativní dovednosti, trpělivost a asertivitu při práci s klienty
- iniciativní a aktivní týmový přístup a flexibilitu
- vytrvalost a důslednost; respekt, ztotožnění se se základním posláním organizace

Nabízíme:

- plný pracovní úvazek (HPP)
- flexibilní pracovní dobu
- dynamický a přátelský pracovní tým, dobře vybavené pracovní zázemí
- možnost realizovat vlastní nápady a projekty
- odpovídající platové ohodnocení, odměny
- datum nástupu do práce: okamžitě dle vzájemné domluvy (cca od března 2004).
Místo výkonu práce: Roma Servis - Centrum komunitní a terénní práce
Cejl 49, 602 00, Brno (plus vymezená lokalita)

Pracovní náplň:

A. Terénní sociální práce a poradenská činnost:

1. Právní, sociální a jiné poradenství
2. Doprovod na jednání
3. Jednání v zájmu klienta v jeho přítomnosti/bez jeho přítomnosti
3. Asistence s písemnostmi
4. Zprostředkování informace
5. Zprostředkování kontaktu, navazujících služeb

Terénní sociální práce a poradenství na spektru problémů klienta/rodiny/skupiny v jejich přirozeném prostředí (krátkodobého a dlouhodobého charakteru)

- neplacení a dluhy na nájemném a na službách, vyjednávání s cílem navést klienta na placení závazků a splácení dluhů,pomoc s administrativou, vyjednávání splácení nájemného formou náhradního příjemce, splátkových kalendářů
- právní stav nájemních smluv (ověřování, náprava situace)
- špatný technický nebo hygienicky nevyhovující stav bytu (vyjednávání s vlastníkem nemovitosti a realitní kanceláří, jenž nemovitost spravuje, pomoc při zlepšování těchto podmínek)
- vedení k péči a údržbě společných prostor, nekonfliktního soužití nájemníků
- využití příjmu (vyjednávání a nácvik s klientem s cílem zvýšit jeho schopnost efektivně nakládat se svými příjmy , (monitoring lichvy, osvětlení zhoubnosti využívání půjček aj.)
- poradenství o sociálních dávkách a pojištění (státní sociální podpora, péče, pojištění), zákonní nárok a výše dávek, starobní, invalidní a jiné důchody, doprovod na instituce, pomoc s administrativou a dohledáním nutných dokladů
- zdravotní poradenství, zprostředkování a doprovod
- docházka a příprava dětí do školy, volný čas dětí i dospělých, možnosti vzdělávání a uplatnění pro děti, mládež, i dospělé
- poradenství v otázkách občanství (zejména u klientů ze SR)
- zaměstnanost (v krátkodobém horizontu poskytovat informace z ÚP, soukromých agentur, nabídky bezplatných a placených možností rekvalifikace, kurzů, zapojování do komunitních aktivit s cílem udržovat a rozvíjet jejich pracovní kompetence a motivaci, v střednědobém horizontu: navedení klientů na programy veřejně prospěšných prací ve spolupráci s ÚP a komunitních projektů, pomoc při získávání řádného zaměstnání, motivování klientů k udržení pracovního místa, komunikace se zaměstnavatelem)
- diskriminace a porušování lidských práv (vyjednávání, podpora, mediace, základní poradenství, právní pomoc)
- sociálně-patologické jevy (týrání, toxikomanie, gamblerství a jiné závislosti, prostituce atd. - základní poradenství, zprostředkování kontaktu na odborná pracoviště, motivace klienta ke změně, doprovod do zařízení)
- vyjednávání a doprovod na úřadech, prosazování práv a zájmů
- mediace konfliktů (jednotlivci, skupiny, instituce)
- a další dle individuální situace klienta

V rámci Centra bude terénní sociální pracovník v týmu svých kolegů provádět částečně i analytickou práci pod vedením odborníků:
- zjišťovat reálný obraz o počtu a struktuře sociálně vyloučené romské komunity v Brně, o její alokaci v prostoru města Brna s identifikací nejohroženějších lokalit a nejpalčivějších problémů, které je třeba bezprostředně řešit (případně i s návrhem jak) a to zejména na lokální, avšak i národní úrovni.
- (ve spolupráci se sociálními referáty příslušných městských části) systematicky monitorovat nezbytné nečekané výdaje domácností svých klientů, posuzovat jejich charakter a prostřednictvím spravedlivě přiznaných účelově vázaných jednorázových dávek sociální péče řešit jejich úhradu

- monitorovat úroveň bydlení domácností s dětmi z hlediska základních ukazatelů (např. vodovod, teplá voda v bytě, sociální zařízení v bytě, hygienické podmínky (plíseň, nedostatek světla) a postupně řešit kritické případy.

- systematicky a dlouhodobě monitorovat úroveň vybavenosti domácností z hlediska základních předmětů vybavení (sporák, lednička, pračka, topná tělesa apod.) a v případě potřeby řešit jejich pořízení prostřednictvím odůvodněných účelově vázaných jednorázových dávek sociální péče. Provedou: terénní sociální pracovníci ve spolupráci se sociálními referáty příslušných městských části.

- kontrolovat (ve spolupráci s ÚMČ příslušných městských částí, bytovým odborem příslušných městských částí, realitními kancelářemi, které domy spravují) práci realitních kanceláří spravujících domy z hlediska plnění jejich správcovských povinností (obnova vybavení společných prostor).

- předcházet (ve spolupráci s ÚMČ příslušných městských částí, bytovým odborem příslušných městských částí, realitními kancelářemi, které domy spravují) vzniku vysokých dluhů na nájemném a službách zejména včasným informováním dlužníků a včasným zahájením terénní sociální práce.

B. Jiné:

1. Vytváření prezentačních materiálů služeb Centra - nabídky, jednotlivé akce pro klienty, letáky služeb aj.
2. Navazování dlouhodobé spolupráce a výměny informací s brněnskými a mimobrněnskými organizacemi - školy, mateřské školky, výzkumné týmy, jednotlivé ÚMČ, odbory MMB, KÚ JMK, ostatní zaměstnavatelé terénních sociálních pracovníků v rámci regionu aj.
3. Spolupráce s týmem při přípravě projektů o.s. IQ Roma servis
4. Spolupráce s týmem a vedením při zpracovávání informační brožury pro klienty a výroční evaluační zprávy na základě údajů z praxe Centra za rok 2004
5. Sebevzdělávání, průběžné vedení pracovní administrativy, zapojení do komplexního provozu a činnosti Centra komunitní a terénní práce ROMA SERVIS

V případě zájmu posílejte obratem životopis včetně motivace poštou, osobně nebo e-mailem na adresu:

o.s. IQ Roma servis
Cejl 49
602 00 Brno
iqrs@volny.cz
Dopisy i emaily prosím značte: VR-IQRS 03/2004

Výběrové řízení je vyhlášeno od 23. 02. 2004 (nejpozději do 10. 03. 2004).
Uveďte i své kontaktní údaje - po obdržení vašich písemností vás budeme kontaktovat ohledně případného ústního pohovoru, který proběhne v rámci našeho pracovního týmu. Děkujeme. Těšíme se na Vás!
Kontaktní osoba: Katarína Klamková, tel: 549 241 250, mobil: 608 820 637
- koordinátor Centra komunitní a terénní práce o.s. IQ Roma servis

Článek
Tisknout
Poslat e-mailem

Vybíráme z rubriky "Co se chystá"
23.12.05  Středisko DROM hledá pedagogického pracovníka s mládeží
22.06.04  Hledáte vhodné předškolní zařízení pro děti s neznalostí českého jazyka?
04.05.04  III. Festival romské kultury v Liberci
26.02.04 
10.07.03 
 
  Na hraně mýtů a reality integrace aneb romská ghetta v Čechách
  Jednodenní seminář Romské dítě v neromské rodině
  Celostátní setkání vychovatelů - asistentů učitelů
 
Archiv rubriky

Nejčtenější články
803741   26.02.00 Odchod Romů z České republiky
314875   12.10.07 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
299978   11.09.98 Romske aktuality
270305   14.03.00 Romský jazyk
172304    Historie a původ Romů
141366   12.02.02 Historie Romů na území České republiky
121078    Tradiční způsob života Romů na území bývalého Československa
103410    Fotografie
90594   18.09.98 Můj svět - Fotografie romských dětí
86379   16.01.04 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
Copyright © Český rozhlas / Czech Radio, 1997-2020
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, Czech Republic
E-mail: info@romove.cz