Vyhledávání
20.10.2020
AKTUALITY

HISTORIE ROMŮ

TRADICE, KULTURA

OSOBNOSTI

SOUŽITÍ

KONTAKTY

FOTOGRAFIE

Česky English Deutsch Francais
Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"

Prostřednictvím romského vysílání vás bereme mezi lidi, o kterých jste v minulosti mnoho nevěděli. Žijeme spolu sice dlouho, ale poznáváme se až nyní.

Pořad odvysílaný stanicí Český rozhlas 1-Radiožurnál

Na vlnách Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu vás vítáme při poslechu pravidelného pořadu "O Roma vakeren" čili "Romové hovoří".

Bacht tumenge Romale, the lači rat. Pale hin parašťovin u tumen adaďives, šaj šunen romani emisia predalo Roma - pre Čechiko rozhlasis jek. Akana jek ora šunena amaro vakeriben O Roma vakeren!

Připravili jsme pro vás celou hodinu aktualit a zajímavostí ze života Romů a nebude chybět také romská hudba.

Kamen te šunen nevimata, andal le romengero dživipen? Te ha, ta ačen amenca! Kerďžam predal tumende te o reporty - sa čačutnes, bio chochavibena! Šunena te romane giľa - šukar šuniben.

Peršo tumen dodžanena palo nevo projektos.

Hned v úvodu vám nabídneme informace o projektu Program romské integrace, který se v současnosti realizuje v České republice, na Slovensku a v Maďarsku.

Andro amaro studio avela te pobešen u te povakeren o Ondřej Horváth, savo kerel buči andro jekhetaniben Partners Czech u phenela amenge, sar o projektos džal ka mende u ko šaj chudel o love predalo jekhetaniben. Paľiž tumenge phenaha nevimata, andal le romengero dživipen.

Ve studiu nás navštíví pan Ondřej Horváth z neziskové organizace Partners Czech - koordinátor projektu - Program romské organizace. Dozvíte se například, jaké jsou podmínky pro získání finančních prostředků z tohoto programu. Chybět nebudou samozřejmě ani aktuality ze života Romů.

Tiž tumenge adaďives pheneha palo romane medii. Dodžanena tumen, kaj te roden nevipena palo Roma.

Ve druhé polovině O Roma vakeren se zaměříme na romská média. Dozvíte se, že měsíčník Amaro gendalo, bude vycházet na internetu, přiblížíme vám zpravodajský server Romea a časopis Romano voďi, vydáme se také do Brna kde vydávají týdeník Romano Hangos a představíme vám bulletin Zrcadlo Gendalos. Tolik namátkou z programové nabídky a teď už vám nerušený poslech přejí Anna Poláková a Jaroslav Sezemský.


=[ Reportáž ]=
Projekt Program Romské integrace chce zlepšit politickou angažovanost Romů a zlepšit jejich přístup ke vzdělání, zdravotnictví a zaměstnání
Agentura pro mezinárodní rozvoj při vládě Spojených států amerických se rozhodla podpořit projekt Program Romské Integrace. V současnosti probíhá v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Projekt realizují sesterské organizace společnosti Partners for Democratic change. U nás je to nezisková organizace Partners Czech. Důležitou součástí projektu je poradní sbor složený z odborníků na integraci menšin, mediální a grantové strategii. Její členy pozval na neformální setkání velvyslanec Spojených států. Za donátora projektu se zúčastnila i Monique Nowicki - regionální koordinátorka projektů ve střední Evropě, kterou k mikrofonu pozvala Anna Poláková a zeptala se jí:

Program romské integrace Z jakých skutečností jste vycházeli před tím, než jste se rozhodli podpořit tento projekt?

"Nechali jsme si udělat šetření o předešlých aktivitách jiných donátorů angažujících se v této otázce. Z tohoto šetření jsme vybrali některé oblasti a priority, které chceme podpořit. Vyhlásili jsme výběrové řízení na projekt a v soutěži nejlépe uspěl Partners for Democratic Change."

Jaké byly priority?

"Priority jsou: zlepšení politické angažovanosti Romů a zvýšení jejich manažerských schopností; dále pak možnosti přístupu Romů ke vzdělání, zdravotnictví a zaměstnání. Budeme podporovat pozitivní přístup široké veřejného mínění k Romům."

Jakým způsobem budete působit tímto projektem na média?

"Mediální část kampaně se teprve dotváří, ale doufáme, že program podpoří objektivnost v zpravodajství o Romech a bude jakousi protiváhou současnému informování o této menšině."

Tolik Monique Nowicki z Partners for Democratic change, která nám přiblížila priority projektu Podpora romské integrace. Dozvíte se také, jak je tento program koncipován v České republice.

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
09.11.2007Ceny Žihadlo se udělují za nejlepší veřejně prospěšnou reklamní kampaň O Roma Vakeren
12.10.2007Kampaň Diskriminace je levárnaO Roma Vakeren
16.03.2007Konference hodnotila výsledky programu romské integraceO Roma Vakeren
16.06.2006Organizace Partners Czech připravuje spotovou kampaň Hlídejte si své předsudky!O Roma Vakeren
09.06.2006Kdo je Orhan GaljusO Roma Vakeren
11.04.2006Zahájení stáží pro začínající romské redaktory v celostátních médiíchZprávy ze života Romů
26.08.2005Součástí projektu romské integrace je i mediální kurzO Roma Vakeren
13.05.2005Organizace Partners Czech realizuje Program romské integrace v BruntáleO Roma Vakeren
22.10.2004Připravuje se program pro školy přihlížející k etnickým skupinámO Roma Vakeren
17.09.2004V Chomutově probíhá projekt Program romské integraceO Roma Vakeren
10.09.2004Organizace Partners Czech pořádá diskusní večer o vzdělání v romské komunitěO Roma Vakeren
03.09.2004Mediální školeníO Roma Vakeren
14.05.2004Program romské integraceO Roma Vakeren
07.11.2003Organizace Partners Czech zahajuje čtyřletý projekt na podporu romské integraceO Roma Vakeren
06.06.2003Rokycanští Romové představují své aktivityO Roma Vakeren

=[ Horké téma ]=
Jak se bude vyvíjet projekt organizace Partners Czech v ČR
Je čas, kdy si do O Roma Vakeren zveme hosty. Tím dnešním je Ondřej Horváth z mezinárodní organizace Partners Czech, koordinátor projektu Program romské integrace. K mikrofonu si ho pozvaly Marie Vrábelová a Anna Poláková.

Dobrý večer.

"Dobrý večer."

V úvodu našeho vysílání jsme se dozvěděli, že tento projekt bude realizován v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Jak se projekt bude vyvíjet u nás? A co je cílem projektu?

"Cílem projektu je podpořit spolupráci různých subjektů na lokální i národní úrovni, vytvořit prostor pro diskusi a spolupráci jednotlivých subjektů."

Realizovat se bude ve třech lokalitách, kde?

"Ano, jsou to Pardubice, Chomutov a v záloze máme třetí lokalitu, kterou v tuto chvíli ještě nemáme specifikovanou."

Podle čeho jste vybírali lokality?

"Měli jsme několik kritérií - některá už ze zadání projektu a některá jsme přidali na základě znalosti prostředí. Hledali jsme místa, kde soužití Romů s většinovou společností je aktuální otázkou, místo, kde byla v této oblasti udělaná nějaká práce, kde je významný podíl romské populace, a samozřejmě jsme přihlíželi i k doporučení autorit, které se touto otázkou zabývají."

V jakém časovém rozmezí se počítá s realizací projektu v České republice?

"Tento projekt je koncipován na čtyři roky. Začali jsme v roce 2003, takže skončíme v květnu 2007."

Stanovených cílů má být dosaženo na místní a národní úrovni. Jak se budou realizovat na národní úrovni?

"Na národní úrovni máme naplánováno několik aktivit. Jednou z nich je pořádání kulatých stolů na aktuální témata. Další oblastí je vzdělávání novinářů, což by vás možná mohlo zajímat, a rádi bychom chtěli představit dovednosti, v kterých Partners dlouhodobě školí."

Jak chcete cílů dosahovat na místních úrovní?

"Na místních úrovních máme několik základních aktivit. Jednou z nich je komunitní plánování, vysvětlím ho později, tento proces bude podpořen funkcí nebo tvorbou smírčích rad a zároveň semináři a školeními pro účastníky projektu. Představa je taková, že skupina Romu i ne-Romů, vedoucích různých organizací a podobně, projdou nejrůznějšími semináři, které Partners provozuje. To znamená: komunikace, řešení problémů, stavba koalic a podobně. V následující části přijde proces komunitního plánování, což je vlastně setkání zúčastněných stran a společné vytváření nějakých aktivit, které by pomohly životu v komunitě."

Jaký celkový objem finančních prostředků je určený na granty?

"Na granty na ty tři země, kde projekt funguje, je vyčleněno jeden milion dolarů. Přesně třetina, tj. 333 000 dolarů - to je částka vyčleněná na granty v České republice."

Kdo a kdy si může požádat o grant?

"Grantové řízení bude trochu specifické, nebude vyhlašováno plošně. O granty může požádat jen ten, kdo se bude účastnit procesu komunitního plánování. To znamená, že v tuto chvíli snižujeme trochu konkurenci nebo soutěživost. Co se týče organizací - jsou to obecně prospěšné společnosti, rozpočtové nebo příspěvkové organizace, romská a proromská občanská sdružení nebo církevní právnické osoby."

Jaké projekty mají šanci uspět?

"Především projekty zaměřené na spolupráci. To znamená jestliže se spojí několik institucí, dvě a více, projekt bude dlouhodobě udržitelný a bude podporovat integraci Romů do většinové společnosti, takový projekt má šanci uspět."

Jaké projekty naopak nebudou podpořeny?

"Jsou to projekty jednorázového charakteru. To znamená různé jednorázové semináře nebo kulturní akce, konference a podobně - akce, které jednou proběhnou a skončí. Není cílem projektu podporovat takové akce."

Jak seznamujete organizace s projektem? Zúčastnili jste se již nějakých setkání?

"Začali jsme kontaktovat lokální romské a proromské organizace i organizace v rámci města již v přípravné fázi tohoto projektu, to znamená od září 2003. A vedeme s nimi dialog. Na národní úrovni se snažíme projekt představovat na nejrůznějších setkáních. Můžu zmínit setkání romských poradců ve Velkých Karlovicích nebo seminář o komunitním plánování v Ústí nad Labem."

Mluvili jsme o tom, že projekt se rozbíhá i na Slovensku a v Maďarsku. Budete v kontaktu s organizátory tamějších projektů? Budete vyhodnocovat a porovnávat?

"V kontaktu s kolegy jsme. Setkáváme se v tuto chvíli častěji, než bývá zvykem. Setkáváme se přibližně jednou za dva měsíce. Konzultujeme výsledky nebo průběžné situace a předáváme si zkušenosti, i když situace integrace Romů je v každé zemi velice rozdílná."

Za tímto projektem určitě bylo šetření situace v České republice. Jak byste ji zhodnotil?

"To je velice těžká otázka. Myslím si, že je tu mnoho lidí, kteří se snaží pro tu komunitu něco udělat, je tu velké množství dobrých nápadů. Myslím si, že právě spolupráce je cestou k cíli. Mnohdy právě nedostatek spolupráce a vzájemného naslouchání mezi skupinami vede k nedorozumění nebo k částečnému neúspěchu."

Kolik projektů podpoříte z té částky, o které jsme hovořili?

"Máme dané výše jednotlivých grantů do určité maximální částky. V podstatě peníze, o které budou jednotlivé organizace nebo seskupení organizací žádat nejsou přesně dány, takže v tuto chvíli nemůžeme přesně říct, kolik projektů podpoříme. Každopádně těch tři sta tři tisíc dolarů půjde plus minus po třetinách do těch jednotlivých lokalit. Ale nemůžu vám v tuto chvíli říct, kolik projektů podpoříme. Záleží na kvalitě projektů a na jejich finanční náročnosti."

Zúčastnili jste se setkání v Pardubicích, Chomutově v Ústí nad Labem. Jak informace a projekt přijímali samotní Romové?

"Pro místní organizace je ta myšlenka projektu novou věcí, specielně komunitní plánování nebo myšlenka spolupráce několika organizací dohromady. Myslím si, že většina lidí pochopila ten záměr a že ho přijali pozitivně."

Pokud bych to měla říct laicky, jde v tomto projektu o to naučit lidi plánovat, zacházet s financemi, řídit organizace. Počítáte s tím, že i po těch čtyřech letech budete spolupracovat s těmi organizacemi a sledovat jejich další vývoj?

"Samozřejmě ano. Ten projekt je časově takto naplánován přesně z těchto důvodů, abychom mohli být přítomni v těchto lokalitách a mohli práci dělat po delší dobu. A jedním z cílů projektu je posílit práci romských neziskových organizací. Na konci tohoto období budeme členy Evropské unie a my doufáme, že tyto organizace budu schopny samy nebo ve spolupráci s jinými neziskovými organizacemi žádat a získávat peníze z evropských fondů."

Projekt Program romské integrace nám v O Roma vakeren čili Romové hovoří přiblížil koordinátor Ondřej Horváth z neziskové organizace Partners Czech.

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
09.11.2007Ceny Žihadlo se udělují za nejlepší veřejně prospěšnou reklamní kampaň O Roma Vakeren
12.10.2007Kampaň Diskriminace je levárnaO Roma Vakeren
16.03.2007Konference hodnotila výsledky programu romské integraceO Roma Vakeren
16.06.2006Organizace Partners Czech připravuje spotovou kampaň Hlídejte si své předsudky!O Roma Vakeren
09.06.2006Kdo je Orhan GaljusO Roma Vakeren
11.04.2006Zahájení stáží pro začínající romské redaktory v celostátních médiíchZprávy ze života Romů
26.08.2005Součástí projektu romské integrace je i mediální kurzO Roma Vakeren
13.05.2005Organizace Partners Czech realizuje Program romské integrace v BruntáleO Roma Vakeren
22.10.2004Připravuje se program pro školy přihlížející k etnickým skupinámO Roma Vakeren
17.09.2004V Chomutově probíhá projekt Program romské integraceO Roma Vakeren
10.09.2004Organizace Partners Czech pořádá diskusní večer o vzdělání v romské komunitěO Roma Vakeren
03.09.2004Mediální školeníO Roma Vakeren
14.05.2004Program romské integraceO Roma Vakeren
07.11.2003Organizace Partners Czech zahajuje čtyřletý projekt na podporu romské integraceO Roma Vakeren
06.06.2003Rokycanští Romové představují své aktivityO Roma Vakeren

=[ Zprávy ]=

O práci terénních pracovníků, kteří by měli působit v problémových lokalitách Chomutova a pomáhat zejména romským rodinám, má zájem 35 lidí. Radnice vypsala výběrové řízení na dva romské asistenty začátkem února a teď budou členové komise zjišťovat zda zájemci splnili stanovené podmínky. Dva nejvhodnější kandidáty doporučí k přijetí tajemníkovi městského úřadu a nastoupit by měli nejpozději 1. března.

Uvolnění částky 620 tisíc korun jako příspěvek na činnost romských terénních pracovníků v Holešově, Vsetíně, Uherském Brodě a Starém Městě schválilo zastupitelstvo Zlínského kraje. Města totiž neuspěla se žádostmi o státní podporu a bez pomoci kraje by jen těžko mohla tento projekt spustit. Krajský úřad poskytne peníze na úhradu mezd dvěma pracovníkům ve Vsetíně, kde žije zhruba 600 Romů, v ostatních městech pak bude fungovat jeden terénní pracovník.

Britští úředníci se ve středu na ústeckém magistrátu vyptávali na Romy. Zajímalo je například, jaká je v Ústí nad Labem nezaměstnanost Romů a zda se po vstupu Česka do Evropské unie chystají vycestovat do Velké Británie. Konkrétní údaje o nezaměstnanosti Romů se Britové nedozvěděli, protože české statistiky nerozlišují Romy a příslušníky jiných národností. Na dotaz, zda se Romové chystají vycestovat, jim asistent ústeckého primátora pro národnostní menšiny Jan Husák odpověděl, že v prvním období po vstupu do Evropské unie očekává jejich migraci za prací.

V brněnském Muzeu romské kultury v Bratislavské ulici bude 24. února přednáška muzikologa Tomáše Šenkyříka Romská inspirace ve vážné hudbě. Přednáška je z cyklu Povídání před obrazy, doprovodného programu k výstavě Kočování po obrazech. Tuto výstavu pak uzavře komentovaná prohlídka s autorkou a kurátorkou Jitkou Sedlářovou 28. února v 15 hodin.

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
01.08.2017Došlo k obratu - stát by mohl vepřín v Letech koupit už záříZprávy ze života Romů
25.06.2016Nizozemský umělec Ron Glasbeek zachycoval život Sintů v období před, během a po druhé světové válceO Roma Vakeren
20.02.2016Ignác Zima spoluzakládal Muzeum romské kultury a vyučoval romštinuO Roma Vakeren
05.12.2015Plesem desetiletí vyvrcholily oslavy deseti let existence Muzea romské kultury jako státní organizaceO Roma Vakeren
01.12.2015Muzeum romské kultury zve na folklorní hudební večer s cimbálovou muzikou KubíciZprávy ze života Romů
12.10.2015Ples desetiletí Muzea romské kultury se uskuteční 28. listopaduZprávy ze života Romů
02.10.2015Muzeum romské kultury představí během literární akce Mikroměsto hned čtyři romské autorkyZprávy ze života Romů
03.08.2015Muzeum romské kultury oslaví 10. výročí slavnostním plesemZprávy ze života Romů
30.05.2015Muzeum romské kultury připravilo pro Brněnskou muzejní noc program plný hudby, tance, tvůrčích dílen i romského jídlaO Roma Vakeren
06.05.2015Během Brněnské muzejní noci 2015 vystoupí před budovou Muzea romské kultury skupina Kesaj čhaveZprávy ze života Romů
08.04.2015Kesaj čhave - výstava komiksů a fotografií v Muzeu romské kulturyZprávy ze života Romů
31.03.2015Nízkoprahový klub Pavlač získal cenu ČASovaná botaZprávy ze života Romů
14.03.2015Marta Hudečková stála u zrodu mnoha významných projektůO Roma Vakeren
06.12.2014Letošní Cenu Muzea romské kultury získal in memoriam nedávno zesnulý primáš Eugen HorváthO Roma Vakeren
25.11.2014Vzpomínkový večer Největší úcta hudebníkovi připomene život a dílo primáše Eugena HorváthaZprávy ze života Romů
25.10.2014Boj proti nelegálním stavbám na Slovensku postihne i romské osadyO Roma Vakeren
22.10.2014Unikátní výstava mapuje dílo romského naivisty Rudolfa DzurkaZprávy ze života Romů
04.10.2014Sochařské sympozium v Muzeu romské kultury v Brně představilo tři úspěšné tvůrceO Roma Vakeren
20.09.2014Muzeum romské kultury uspořádalo 4. ročník sochařského sympoziaO Roma Vakeren
11.09.2014V Muzeu romské kultury se uskuteční 4. sochařské sympoziumZprávy ze života Romů
23.08.2014Sdružení YMCA provozuje terénní program zaměřený na děti a mládežO Roma Vakeren
09.08.2014Jak zněla romská hudba v 60. a 70. letech?O Roma Vakeren
05.08.2014Romský festival Chomutov 2014Zprávy ze života Romů
05.07.2014Nejpilnější děti dostaly notebooky a školní pomůckyO Roma Vakeren
26.04.2014Výstava Cikánský mýtus představuje zobrazování Romů na historických pohlednicíchO Roma Vakeren
02.04.2014Jak vypadá mýtus o „cikánech“ ukáže nová výstava Muzea romské kulturyZprávy ze života Romů
06.03.2014Nový ministr kultury Daniel Herman uctí v Muzeu romské kultury památku obětí romského holocaustuZprávy ze života Romů
23.11.2013Nositelkou ceny Muzea romské kultury ze letošní rok se stala Emílie MachálkováO Roma Vakeren
21.11.2013Romští starousedlíci v Sheffieldu mají obavy. Kvůli novým imigrantůmZprávy ze života Romů
15.11.2013Ke kritice romských přistěhovalců v Británii se přidal i vicepremiér CleggZprávy ze života Romů
12.11.2013Britský exministr varuje před možnými rasovými nepokoji, kvůli romským imigrantůmZprávy ze života Romů
08.10.2013Nová výstava v Muzeu romské kultury se zaměří na mediální obraz RomůZprávy ze života Romů
06.10.2013Projekt Mikroměsto představí historii brněnského CejluZprávy ze života Romů
27.07.2013Muzeum romské kultury získalo Cenu Nadace Erste cenu za přínos sociální integraciO Roma Vakeren
01.07.2013Čtyři české neziskové organizace získaly Cenu Nadace ERSTE za přínos sociální integraci 2013Zprávy ze života Romů
22.06.2013Časovaná bota je cena pro pracovníky nízkoprahových sociálních služebO Roma Vakeren
26.05.2013Muzejní noc otevřela návštěvníkům brány Muzea romské kultury v netradiční dobuO Roma Vakeren
27.04.2013Výstava v Muzeu romské kultury představuje sociální bydlení s prvky romské kulturyO Roma Vakeren
18.04.2013Muzeum romské kultury – pomalá likvidace sloučenímZprávy ze života Romů
14.04.2013Jsou Češi rasisté?Zprávy ze života Romů
13.04.2013Výstava Proti rasismu poukazuje na nebezpečí předsudkůZprávy ze života Romů
11.04.2013Při oslavách Mezinárodního dne Romů byla zmiňována velká důležitost Muzea romské kulturyO Roma Vakeren
09.04.2013Romský krizový štáb vytvořil petici za zachování samostatnosti Muzea romské kultury v BrněZprávy ze života Romů
08.04.2013Jana Poláková z Muzea romské kultury: Sloučení muzea by Romové považovali za krok proti integraciZprávy ze života Romů
05.04.2013Muzeu romské kultury v Brně hrozí kvůli úsporám zánikZprávy ze života Romů
30.03.2013Muzeu romské kultury hrozí sloučení s Moravským zemským muzeemO Roma Vakeren
04.03.2013Výstava proti rasismu poukáže na nebezpečí předsudků a nálepkování lidíZprávy ze života Romů
23.02.2013O kurzy romštiny je v Brně velký zájemO Roma Vakeren
19.02.2013V budově ombudsmana se uskuteční pietní shromáždění k 70. výročí transportu Romů z Brna do OsvětimiZprávy ze života Romů
12.11.2012Let´s Dance: Flamenco a Cena Muzea romské kulturyZprávy ze života Romů
15.10.2012Pozvání na přednášku Romové na Slovensku mezi dvěma válkamiZprávy ze života Romů
05.10.2012Romové na Gemeru-Malohontě je téma nové výstavy v Muzeu romské kulturyZprávy ze života Romů
22.09.2012Romští sochaři z pěti zemí vytvořili projekt o tzv. brněnském BronxuO Roma Vakeren
05.09.20123. Sochařské sympozium: Socha pro CejlZprávy ze života Romů
30.07.2012Pietní shromáždění v Hodoníně u Kunštátu připomene holocaust RomůZprávy ze života Romů
10.07.2012Pozvánka na pietní shromáždění k uctění památky obětí tzv. cikánského tábora v Hodoníně u KunštátuZprávy ze života Romů
30.06.2012Letošní ročník mentoringu končil návštěvou Muzea romské kulturyO Roma Vakeren
14.04.2012Stálá expozice Muzea romské kultury je koncipována zážitkověO Roma Vakeren
10.04.2012Pohlednice z Anglie - přednáška Ivy PekárkovéZprávy ze života Romů
07.04.2012Krásné časy - Romové v archivních fotografiíchO Roma Vakeren
24.03.2012Výstavy prezentují mladé i starší romské literátyO Roma Vakeren
10.03.2012Jihlavské organizaci, která pomáhá Romům, hrozí zánikO Roma Vakeren
21.01.2012Řemesla a profese usedle i kočovně žijících Romů v nové expozici Muzea romské kulturyO Roma Vakeren
14.01.2012Expozice Muzea romské kultury o historickém příchodu Romů do EvropyO Roma Vakeren
07.01.2012Ohlédnutí za dvaceti lety existence Muzea romské kulturyO Roma Vakeren
17.12.2011Muzeum romské kultury otevřelo nové tři sály stále expozice, první z nich se věnuje IndiiO Roma Vakeren
10.12.2011Mikuláš se svým doprovodem přišel i mezi děti z klubu Muzea romské kulturyO Roma Vakeren
30.11.2011Muzeum romské kultury ve čtvrtek otevře nové sály stálé expoziceZprávy ze života Romů
29.10.2011Muzeum romské kultury v Brně slaví 20. výročí založeníO Roma Vakeren
19.10.2011Muzeum romské kultury v Brně slaví 20 let existenceZprávy ze života Romů
05.10.2011Výstava Pod lupou představí 20 let činnosti Muzea romské kulturyZprávy ze života Romů
17.09.2011Výstava Peskere Jakhenca představuje fotografie romských autorů z ŘeckaO Roma Vakeren
02.08.2011Romská sobota na hradě VeveříZprávy ze života Romů
14.05.2011Výstava Cesta paměti představuje každoroční putování po místech romského holocaustuO Roma Vakeren
07.05.2011Malířka a fotografka Marina Obradovic v Brně vystavuje své koláže a fotografie z cest za RomyO Roma Vakeren
16.04.2011V Brně se slavily kulaté narozeniny dvou významných romských organizacíO Roma Vakeren
05.04.2011Vernisáž výstavy a beseda připomene 20. výročí Muzea romské kultury i Mezinárodní den RomůZprávy ze života Romů
04.04.2011Muzeum Mladoboleslavska pořádá výstavu o tradičních řemeslech a životě RomůZprávy ze života Romů
23.03.2011Muzeum romské kultury v roce 2011 slaví 20 let své existenceZprávy ze života Romů
23.03.2011V Brně se uskuteční přehlídka filmů s romskou tematikouZprávy ze života Romů
22.03.2011Festival Bonjour Brno letos spolupracuje s Muzeem romské kulturyZprávy ze života Romů
12.03.2011Uplynulo 68 let od prvního hromadného transportu protektorátních Romů do OsvětimiO Roma Vakeren
28.02.2011Pietní akt v Muzeu romské kultury bude spojen s vernisáží výstavy Cesta pamětiZprávy ze života Romů
17.12.2010Držitelem Ceny Muzea romské kultury se stal učitel Ján SajkoO Roma Vakeren
07.12.2010Výstava Krásné časy...? zavítá do PrahyZprávy ze života Romů
03.12.2010Vánoční dílny s romskými umělci v Muzeu romské kulturyO Roma Vakeren
30.11.2010Cenu Muzea romské kultury získal učitel výtvarné výchovy v romské osadě JarovniceZprávy ze života Romů
24.11.2010Pomozte budovat sbírky Muzea romské kultury!Zprávy ze života Romů
03.09.2010VEŘEJNÉ SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM V MUZEU ROMSKÉ KULTURYZprávy ze života Romů
02.09.2010Zářijové výstavy v brněnském Muzeu romské kulturyZprávy ze života Romů
23.08.2010Výstava o romském holokaustu poputuje za žákyZprávy ze života Romů
09.07.2010Dokumentární film o Ceije Stojce oceněn v TelčiO Roma Vakeren
21.05.2010Brněnská muzejní nocO Roma Vakeren
04.05.2010Muzeum romské kultury se společně se seminářem romistiky FF UK zúčastní pražského knižního veletrhu Svět knihyZprávy ze života Romů
03.05.2010Květen v Muzeu romské kulturyZprávy ze života Romů
23.04.2010Plátna pro velké černé očiO Roma Vakeren
03.03.2010Aktivně proti rasismu a předsudkůmZprávy ze života Romů
03.03.2010Připomínka prvního hromadného transportu moravských Romů do koncentračního tábora v OsvětimiZprávy ze života Romů
02.03.2010Pestrá nabídka programů Muzea romské kultury na březenZprávy ze života Romů
26.02.2010Muzeum romské kultury se věnuje také doučování dětíO Roma Vakeren
31.01.2010Únor v Muzeu romské kulturyZprávy ze života Romů
15.01.2010O budoucnosti bývalého Cikánského tábora v Hodoníně u KunštátuO Roma Vakeren
08.01.2010Novinky ve sbírkách Muzea romské kulturyO Roma Vakeren
08.01.2010Muzeum romské kultury nabízí dětem doučování a řadu volnočasových aktivitO Roma Vakeren
07.01.2010Vyšlo pexeso, omalovánky a vystřihovánky s romskou tematikouZprávy ze života Romů
01.01.2010O Muzeu romské kultury a o dětech, které asi nikdy neviděly motýlaO Roma Vakeren
13.12.2009Cena Muzea romské kultury redaktorce Českého rozhlasuZprávy ze života Romů
04.12.2009Historicky první cenu Muzea romské kultury získala redaktorka Českého rozhlasuO Roma Vakeren
24.11.2009Chomutovská radnice nesouhlasí s Kocábovou zprávouZprávy ze života Romů
23.11.2009Kocáb předloží zprávu o situaci chomutovských dlužníků v exekuciZprávy ze života Romů
08.10.2009Výstava Svaz Cikánů-Romů 1969 – 1973. Z historie první romské organizace v ČeskoslovenskuFotoaktuality
28.08.2009Semináře Romové – dějiny a kultura jsou zdrojem instpiraceO Roma Vakeren
25.08.2009Chomutovská radnice vyrazila za dlužníkyZprávy ze života Romů
31.07.2009Ptát se lidí přímo, co potřebujíO Roma Vakeren
24.07.2009Je zapotřebí více terénních pracovníkůO Roma Vakeren
26.06.2009Ústecký soud dal za pravdu kritikům exekucí v ChomutověZprávy ze života Romů
03.06.2009Návštěva prezidenta republiky České republiky v Muzeu romské kulturyZprávy ze života Romů
21.05.2009Slyšení v Senátu ladí postup měst proti neplatičůmZprávy ze života Romů
21.05.2009Řápková v Senátu obhajovala postup chomutovské radnice, Kocáb za sebe poslal mluvčíZprávy ze života Romů
20.04.2009Nenechte si ujít přednášku a slavnostní prezentaci katalogu o tradičních řemeslech RomůZprávy ze života Romů
17.04.2009Mezinárodní den Romů v ChomutověO Roma Vakeren
03.04.2009Rada Romů v Chomutově připravila bohatý program k oslavě Mezinárodního dne RomůO Roma Vakeren
03.04.2009Semináře Romové - dějiny a kultura jsou užitečné zvláště pro pedagogyO Roma Vakeren
01.04.2009Program Muzea romské kultury na duben 2009Zprávy ze života Romů
13.03.2009Chomutov řeší letité problémy s dlužníkyO Roma Vakeren
06.03.2009Pietní akt připomněl památku prvního hromadného transportu moravských Romů do OsvětimiO Roma Vakeren
03.03.2009Jak Džamila Stehlíková hodnotí počínání svého nástupceZprávy ze života Romů
27.02.2009V Chomutově exekutoři vybírali dluhy při vyplácení sociálních dávekO Roma Vakeren
27.02.2009Jak se vede v horkém křesle ministru Kocábovi?Zprávy ze života Romů
23.02.2009Exekuce sociálních dávek v Chomutově budou pokračovatZprávy ze života Romů
20.02.2009Výstavy v Muzeu romské kulturyO Roma Vakeren
24.11.2008Nejen Muzeum romské kultury představí své exponáty v LiberciZprávy ze života Romů
24.10.2008Program Muzea romské kultury v listopadu 2008Zprávy ze života Romů
17.09.2008Nenechejte si ujít jediné kurzy romštiny v BrněZprávy ze života Romů
23.05.2008Muzeum romské kultury připravuje na zítřejší Muzejní noc bohatý programZprávy ze života Romů
12.05.2008Program Muzea romské kultury v červnu 2008Zprávy ze života Romů
04.05.2008Program Muzea romské kultury v květnuZprávy ze života Romů
10.03.2008Program Muzea romské kultury v dubnu 2008 Zprávy ze života Romů
22.02.2008Výstava „Cigán sa ně prevelice lúbí...“ představuje plakáty s romskou tematikou O Roma Vakeren
18.01.2008Čítanka Čalo voďi přináší průřez literární tvorbou romských autorů O Roma Vakeren
11.01.2008Ohlédnutí za činností Muzea romské kultury v roce 2007 O Roma Vakeren
10.01.2008Romská módní přehlídka na veletrzích Go a REGIONTOUR Zprávy ze života Romů
02.01.2008Nejdůležitější akce pořádané Muzeem romské kultury v roce 2008 Zprávy ze života Romů
21.12.2007Prohlídka vánoční výstavy s názvem "Kolik je v nás člověka" O Roma Vakeren
21.12.2007Romské vánoční zvyky přibližuje výstava v Muzeu romské kultury O Roma Vakeren
21.12.2007Pod štědrovečerní stůl Romové dávali slámu O Roma Vakeren
14.12.2007Na vánoční výstavě v Brně najdete i recepty na romská jídla O Roma Vakeren
07.11.2007Přehled programů Muzea romské kultury v listopadu a prosinci 2007Zprávy ze života Romů
26.10.2007Výstava Řemesla našich předkůO Roma Vakeren
17.08.2007V letním kině v Chomutově bude romský festivalO Roma Vakeren
10.05.2007K brněnské Muzejní noci se opět připojí i Muzeum romské kulturyZprávy ze života Romů
04.05.2007Výstava "Putování Jolán Oláh" představuje obrazy insitní romské výtvarniceO Roma Vakeren
23.04.2007Mezinárodní seminář o holocaustu RomůZprávy ze života Romů
16.04.2007Pozvánka na přednášku Romové v Moldavské republiceZprávy ze života Romů
29.12.2006Výstava Co to máš na sobě? představuje romské odíváníO Roma Vakeren
01.12.2006Židovští i romští pamětníci holocaustu besedovali v Muzeu romské kulturyO Roma Vakeren
30.10.2006V Muzeu romské kultury v Brně je nová výstava o romském odíváníZprávy ze života Romů
27.10.2006Terénní sociální pracovníci sdružení Romodrom pomáhají vězňůmO Roma Vakeren
20.10.2006V rámci projektu Romodrom pro regiony bude poskytována terénní sociální práce ve čtyřech krajíchO Roma Vakeren
17.10.2006"Co to máš na sobě?!" je název nové výstavy o romském odívání v Muzeu romské kulturyZprávy ze života Romů
05.09.2006Nenechte si ujít Večer plný strachu s romskými hororyZprávy ze života Romů
04.08.2006V Muzeu romské kultury vyšla kniha o výtvarném umění RomůO Roma Vakeren
07.07.2006Výstava Čalo voďi / Sytá duše pojednává o romské literatuře a ústní lidové slovesnostiO Roma Vakeren
20.06.2006V Muzeu romské kultury se budou číst romské pohádkyZprávy ze života Romů
26.05.2006Muzejní noc v Muzeu romské kultury byla hlavně ve znamení literaturyO Roma Vakeren
19.05.2006K oslavám 100. výročí Židovského muzea v Praze se přidalo i Muzeum romské kulturyO Roma Vakeren
11.05.2006Muzeum romské kultury se opět připojí k Brněnské muzejní nociZprávy ze života Romů
21.04.2006O Muzeum romské kultury v Brně mají návštěvníci zájemO Roma Vakeren
07.04.2006Seminář Práce s Romy v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládežZprávy ze života Romů
03.03.2006Dějiny českých Romů po 2. světové válceO Roma Vakeren
16.12.2005Jedna část 5. sálu stálé expozice Muzea romské kultury je velmi vizuálně výraznáO Roma Vakeren
09.12.2005Radostné chvíle při otevření stálé expozice Muzea romské kulturyO Roma Vakeren
02.12.2005V Muzeu romské kultury byla otevřena první část stálé expoziceO Roma Vakeren
01.12.2005Otevření prvních dvou sálů stálé expozice v Muzeu romské kulturyFotoaktuality
01.12.2005Sál stálé expozice Muzea romské kultury mapující život Romů v letech 1989-2000Fotoaktuality
11.11.2005V Muzeu romské kultury probíhá výstava Romové na GemeruO Roma Vakeren
21.10.2005V Muzeu romské kultury byly zahájeny výstavy archivních fotografiíO Roma Vakeren
13.10.2005Výstava Romové na GemeruFotoaktuality
01.07.2005Mají jídla připravovaná takzvaně "po cikánsku" něco společného s Romy?O Roma Vakeren
01.07.2005Společnost Člověk v tísni otevřela v Chomutově nové centrumO Roma Vakeren
24.06.2005Romská hudba ovlivnila hudbu většinové společnostiO Roma Vakeren
24.06.2005V pražských ulicích působí romští drogoví terénní pracovníciO Roma Vakeren
24.06.2005V Chomutově vzniklo nové centrum pro sociálně slabéO Roma Vakeren
17.06.2005S romskou tematikou se setkáváme v umění i v lidové kultuřeO Roma Vakeren
10.06.2005Slovo "Cikán" nebo "cikánský" se vyskytuje v názvech obcí, přírodních útvarů, rostlin i ve jménech lidí a zvířatO Roma Vakeren
03.06.2005Výstava Černá země - bílý chléb mapuje vliv romské kultury na kulturu většinovouO Roma Vakeren
27.05.2005Brněnská muzejní noc přilákala řadu návštěvníků do Muzea romské kulturyO Roma Vakeren
20.05.2005Muzejní noc v brněnském Muzeu romské kultury nabídla bohatý programFotoaktuality
04.05.2005Chomutov podpoří sdružení Romů, jež uklidí problémovou lokalituZprávy ze života Romů
22.04.2005Rada Romů Chomutova sdružuje chomutovské organizaceO Roma Vakeren
07.04.2005V brněnském muzeu začaly tři výstavy k Mezinárodnímu dni RomůZprávy ze života Romů
22.03.2005V Chomutově bude i letos pomáhat Romům terénní pracovníkZprávy ze života Romů
18.03.2005Muzeum romské kultury vydalo novou ročenku a připravuje otevření stálých expozicO Roma Vakeren
11.03.2005Čeští Romové míří na západ za pracíO Roma Vakeren
07.03.2005Historici: České děti neví mnoho o utrpení Romů za válkyZprávy ze života Romů
04.03.2005Autorky Memoárů romských žen představily svou novou knihu v Muzeu romské kulturyO Roma Vakeren
04.03.2005V Muzeu romské kultury proběhne řada zajímavých akcíO Roma Vakeren
23.02.2005Brněnské muzeum vydalo knihu vzpomínek romských ženZprávy ze života Romů
23.02.2005Představení dvojknihy Memoáry romských ženFotoaktuality
17.02.2005Romské muzeum připomene první válečný transport Romů z BrnaZprávy ze života Romů
09.02.2005Pro sociálně ohrožené děti pracuje v Bruntále streetworkerZprávy ze života Romů
04.02.2005Představujeme Helenu Danielovou, pracovnici Muzea romské kulturyO Roma Vakeren
02.02.2005Brněnské romské muzeum rozšiřuje provoz, chystá i kurzy jazykaZprávy ze života Romů
28.01.2005Brněnské Muzeum romské kultury se připojilo k oslavám 60. výročí osvobození OsvětimiO Roma Vakeren
07.01.2005Bilance roku 2004 očima předsedy Společenství Romů na MoravěO Roma Vakeren
09.12.2004Britské imigrační kontroly v ČR podle lordů-soudců diskriminovalyZprávy ze života Romů
03.12.2004Romští terénní sociální pracovníci budou pomáhat drogově závislýmO Roma Vakeren
26.11.2004V brněnském Muzeu romské kultury je výstava Svět očima RomůZprávy ze života Romů
26.11.2004Výstavu Svět očima Romů je možné naposled navštívit v BrněO Roma Vakeren
30.08.2004Menšinám v Chomutově chybějí informace, město to chce napravitZprávy ze života Romů
06.08.2004V Lounech působí pouze jedna romská terénní pracovniceO Roma Vakeren
31.07.2004Deníky Bohemia: Romové z Žatecka odjíždějí do Británie za peněziZprávy ze života Romů
30.07.2004O Roma VakerenO Roma Vakeren
25.06.2004Romové z ČR v Osvětimi uctili památku obětí druhé světové válkyO Roma Vakeren
18.06.2004O Roma VakerenO Roma Vakeren
03.06.2004Holandská vláda financuje Muzeum romské kultury v Brně o. p. s.Zprávy ze života Romů
01.06.2004Americký fotograf Wyatt vystavuje v Brně portréty českých RomůZprávy ze života Romů
28.05.2004O Roma VakerenO Roma Vakeren
05.05.2004Ščuka: Do Británie a Irska se letos vypraví stovky romských rodinZprávy ze života Romů
05.05.2004Z Ostravy do Británie odjely první rodiny Romů, další se chystajíZprávy ze života Romů
03.05.2004MF Dnes: Desítky Romů z Chodova doufají v lepší život v IrskuZprávy ze života Romů
16.04.2004O Roma VakerenO Roma Vakeren
16.04.2004Klenoty byly pro Romy vždy velmi důležitéO Roma Vakeren
26.03.2004Výstava děl Magdaleny Konečné přibližuje barevný svět romských pohádekO Roma Vakeren
19.03.2004Britský Index kritizuje média za protiromskou kampaňZprávy ze života Romů
09.03.2004V Muzeu romské kultury v Brně proběhl pietní akt k připomínce 61. výročí prvního transportu Romů z Brna do koncentračního tábora Osvětim-BřezinkaFotoaktuality
05.03.2004Pozvánka na výstavu a na pietní akt do Muzea romské kultury v BrněO Roma Vakeren
19.12.2003O Roma VakerenO Roma Vakeren
08.12.2003Velvyslanec USA v ČR Craig Stapleton se zúčastnil slavnostního otevření Muzea romské kultury v BrněFotoaktuality
17.10.2003Muzeum romské kultury v Brně bojuje s chronickým nedostatkem penězO Roma Vakeren
10.10.2003O Roma VakerenO Roma Vakeren
05.09.2003O Roma VakerenO Roma Vakeren
08.08.2003Situace Romů v Chomutově a Jirkově je složitáO Roma Vakeren
13.06.2003O Roma VakerenO Roma Vakeren
30.05.2003Seminář o holocaustu RomůO Roma Vakeren
11.04.2003Oslavy Mezinárodního dne Romů v BrněO Roma Vakeren
11.04.2003Také historička Jana Horváthová slavila Mezinárodní den RomůO Roma Vakeren
07.03.2003Kristián DrapákO Roma Vakeren
21.02.2003Už čtyři roky pracuje romské komunitní centrum v LiberciO Roma Vakeren
01.11.2002Paměti romských ženO Roma Vakeren
25.10.2002ZprávyO Roma Vakeren
20.09.2002Romské středisko Drom z Brna připravuje školení terénních sociálních pracovníkůO Roma Vakeren
20.09.2002V Muzeu romské kultury proběhla řada stavebních úpravO Roma Vakeren
24.05.2002Dokumentaristka Helena Danielová hraje na housle ve skupině B NikolO Roma Vakeren
08.03.2002Móda se týká žen i mužůO Roma Vakeren
01.03.2002Prozraď mi jak se oblékáš, já ti povím jaký jsiO Roma Vakeren
22.02.2002Muzeum romské kultury vystaví předměty, které sloužily k obživě RomůO Roma Vakeren
11.01.2002ZprávyO Roma Vakeren
21.12.2001Jak slaví Romové Vánoce v různých koutech světaO Roma Vakeren
14.12.2001New YorkO Roma Vakeren
07.12.2001Muzeum romské kultury pomáhá žadatelům o finanční odškodnění za útrapy 2. světové válkyO Roma Vakeren
30.11.2001Muzeum romské kultury v Brně oslavilo 10. narozeninyO Roma Vakeren
23.11.2001OstravaO Roma Vakeren
23.11.2001Muzeum romské kultury v Brně slaví desáté narozeninyO Roma Vakeren
16.11.2001Zemřel romský historik Bartoloměj DanielO Roma Vakeren
02.11.2001VsetínO Roma Vakeren
28.09.2001V Brně byla otevřena výstava "Romské mýty"O Roma Vakeren
30.08.2001Muzeum romské kultury získalo sedm miliónů korunZprávy ze života Romů
06.07.2001Čím se zabývá Muzeum romské kultury v Brně?O Roma Vakeren
06.07.2001Výstavu Rudolfa Dzurka můžete navštívit v BrněO Roma Vakeren
29.06.2001PlzeňO Roma Vakeren
15.06.2001ŠtrasburkO Roma Vakeren
01.06.2001Výstava "E luma romane jakhenca" - "Svět očima Romů"O Roma Vakeren
25.05.2001Stát přispěl na práci romských terénních pracovníků v OstravěZprávy ze života Romů
08.11.2000Muzeum romské kultury v Brně čeká na kolaudaciZprávy ze života Romů
18.01.2000V Brně vyšla kniha o tradicích a současnosti RomůZprávy ze života Romů
21.08.1998PrahaZprávy ze života Romů
17.04.1998BrnoZprávy ze života Romů
17.04.1998VídeňZprávy ze života Romů
13.02.1998PrahaAktuality
09.01.1998BrnoZprávy ze života Romů
21.11.1997BrnoZprávy ze života Romů
25.09.1997BrnoZprávy ze života Romů
04.09.1997BrnoZprávy ze života Romů
Výtvarné uměníKultura
Muzeum romské kulturyMuzeum romské kultury
Muzeum romské kulturyMuzeum romské kultury
Organizace zabývající se romskou menšinouKontakty

=[ Reportáž ]=
V březnu oslaví své první výročí časopis Romano voďi
V následujících minutách vám představíme některá romská média. V březnu oslaví své první výročí časopis Romano voďi. Titul vydává sdružení Romea, které sídlí v Praze v Žitné ulici. Jaké informace nabízí řekla Marii Vrábelové šéfredaktorka Jarmila Balážová.

Romano voďi, prosinec 2003 "My se od počátku zaměřujeme na mediální aktivity. Jednak vydáváme měsíčník Romano voďi, dále máme webové stránky www.romea.cz, které patří k nejnavštěvovanějším z romských serverů. Také se snažíme o spolupráce s českými kolegy: měli jsme přetištěno několik článků v majoritních médiích, snažíme se získávat různá mediální partnerství. Máme radost, že se nám v loňském roce podařilo získat všechna u těch skutečně významných akcí jakými byly v loňském roce například festival United v Akropolis nebo festival Khamoro."

Jakou máte zpětnou vazbu na lidi? Ozývají se vám, svěřují se vám se svými problémy? Jaké jsou nejčastější?

"Jsme si vědomi toho, že náklad časopisu, jako ostatně každého národnostního titulu, není příliš velký, a tak se dopad snažíme násobit tím, že celý časopis je přístupný na internetu. Prostřednictvím internetových stránek se snažíme vyvolávat diskuse na nejrůznější témata; často na taková, která se v majoritních médiích neobjevují - jako například názor Romů na vstup do EU. Tím, že se takto násobíme, tak máme pocit, že ta vazba je. Hodně reagují převážně mladší lidé, kteří s počítačem pracují a jsou ochotnější se nějak společensky angažovat. V neposlední řadě se ozývají lidé, kteří mají co do činění třeba se studiem romistiky nebo s Romy pracují jako asistenti nebo streetworkeři, poradci a podobně."

Myslíte si, že internet je rozšířen mezi Romy?

"Myslím si, že je to jednoznačně jedno z médií, které Romové chápou jako důležité médium pro komunikaci, mimochodem, i s kolegy ze zahraničí. Když jmenujeme skupiny jakými jsou poradci, terénní pracovníci, tak ti se snaží propojit i v rámci Evropy, a pak je internet ideální příležitost."

Ozývají se vám Romové ze zahraničí?

"Ano. Jsou velmi často účastníky diskusních fór. Podstatnou část z nich tvoří Romové, kteří hovoří česky - jsou z České nebo Slovenské republiky - a pracují nebo žijí jinde, případně jsou to taky emigranti z České republiky. Kromě toho angličtina, romština - to všechno se snažíme využít na těch stránkách. Doufáme, že se do budoucna podaří nabízet mnohem větší část informací v časopise nebo na webových stránkách v angličtině nebo romštině, protože teď překládáme jenom část."

V O Roma vakeren jsme si povídali se šéfredaktorkou časopisu Romano voďi Jarmilou Balážovou.

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
25.06.2016Po dvouleté pauze začal opět vycházet magazín Romano voďi - Romská dušeO Roma Vakeren
21.11.2015Neziskové organizace Slovo 21 a Romea letos pomohly najít práci 25 nezaměstnaným Romům z PrahyO Roma Vakeren
30.11.2013Internetová média zhoršila obraz Romů ve společnostiO Roma Vakeren
05.10.2013Internetová burza práce o. s. Romea slouží nejen RomůmO Roma Vakeren
21.09.2013Buď elitou, buď vzorem, zapoj se!O Roma Vakeren
29.12.2012Sdružení Romea získalo cenu Alice Garrigue MasarykovéO Roma Vakeren
23.08.2012Příručka Druhá směna pomůže učitelům s výukou o RomechO Roma Vakeren
17.12.2011Soutěž Menšiny mezi námi už poosmé zná své vítězeO Roma Vakeren
23.07.2011Sdružení Romea přerušilo spolupráci s Odborem bezpečnostní politiky Ministerstva vnitraO Roma Vakeren
23.07.2011Neziskové organizace kritizují Zprávu o extremismu pro rok 2010O Roma Vakeren
05.03.2011Výuka romských dějin na školáchO Roma Vakeren
12.01.2007Sdružení Romea školí budoucí zprostředkovatele práceO Roma Vakeren
15.12.2006V prosinci probíhá řada akcí k uctění památky romistky Mileny HübschmannovéO Roma Vakeren
01.12.2006Romská internetová televize ROMEA TV uvádí nový pořad TERNOZprávy ze života Romů
30.11.2006Prosinec ve znamení uctění památky Mileny HübschmannovéZprávy ze života Romů
17.11.2006Na antidiskriminační linku sdružení Romea se může obrátit každý, kdo se stal obětí diskriminaceO Roma Vakeren
26.10.2006ROMEA uvedla do provozu Antidiskriminační linkuZprávy ze života Romů
14.08.2006V Praze vzniklo nové internetové centrum pro RomyZprávy ze života Romů
23.06.2006Na internetu začala fungovat burza práce, určená hlavně RomůmZprávy ze života Romů
03.01.2006Romea pořádá kurz, který připraví Romy na novinářskou dráhuZprávy ze života Romů
09.12.2005Děti převzaly ceny za literární a výtvarnou soutěžO Roma Vakeren
08.12.2005Vyhlášení výsledků literární a výtvarné soutěže pořádané o. s. RomeaZprávy ze života Romů
08.12.2005Vzpomínkový večer k uctění památky Mileny HübschmannovéZprávy ze života Romů
08.12.2005Pozvánka na vernisáž výstavy "Romové dnes a jinýma očima"Zprávy ze života Romů
11.04.2005Děti do soutěže o tom, jak vidí Romy, poslaly i příběhy smyšlenéZprávy ze života Romů
19.11.2004V Praze probíhá výstava "Romský tisk včera a dnes"O Roma Vakeren
29.10.2004O Roma VakerenO Roma Vakeren
15.10.2004Romea rozšiřuje okruh informací na internetuO Roma Vakeren
23.02.2004Kvůli nepokojům Romů na Slovensku dostává redakce pražských romských médií výhružné e-mailyZprávy ze života Romů
07.04.2002Romský časopis Amaro Gendalos bude ve volném prodejiZprávy ze života Romů
16.11.2001O dvou nových dokumentárních filmech Být Romem, Být RomkouO Roma Vakeren
17.04.2000Jarmila Balážová - novinářkaAnketa
26.02.20005. června 1998O Roma Vakeren
12.06.1998PrahaAktuality
12.06.1998Předvolební republikánské spoty jsou na hraně zákonaZprávy ze života Romů
12.06.1998Trestní oznámení na šéfa republikánů Miroslava SládkaZprávy ze života Romů
12.06.1998Trestní oznámení na šéfa republikánů Miroslava SládkaZprávy ze života Romů
24.04.1998PrahaZprávy ze života Romů
16.01.1998PrahaZprávy ze života Romů
Filmy s romskou tematikouFilmy

=[ Reportáž ]=
Měsíčník Amaro Gendalos bude vycházet už jen na internetu
Po sedmi letech vydávání tištěného měsíčníku Amaro Gendalos došlo ke změně. Časopis bude vycházet na internetu. Jaké informace bude poskytovat, na to jsem se zeptala vydavatele Ivana Veselého ze sdružení Dženo.

Amaro Gendalos v roce 2001 "My jsme se rozhodli z toho důvodu, že si chceme sami, pro vlastní potřebu udělat jasno, udělat si takový experiment. Ten spočívá v tom, že chceme vědět, kdo opravdu je naším čtenářem. Protože když vezmu, že v současné době mají všechny romské organizace připojení na internet, všichni bývalí okresní poradci, krajští poradci, školy mají připojení na internet, tak mi připadá, že internetová podoba šíření informací o Romech je levnější než tištěná."

Jaké informace nabídnete?

"Máme novou strukturu, koncepci, novou mediální strategii s tím, že každý měsíc budeme představovat osobnost, kritické postřehy i konfliktní názory na věc. Samozřejmě, že čtenáři Amaro Gendalos budou dostávat informace naučné - o historii, jazyku, o kultuře."

Počítáte s tím, že by na těchto stránkách měla být jakási burza práce?

Amaro Gendalos v roce 2003 "Ano. Máme jakési domluvy s agenturami, že na ně budeme dávat buď kontakty, nebo budeme uveřejňovat v burze práce volná pracovní místa pro Romy, kteří mají učiliště, střední školy a vyšší školy. Chceme si vyzkoušet jednu důležitou věc: říká se, že vzdělání zajistí lepší uplatnění ve společnosti, a právě prostřednictvím burzy práce máme ambici to změřit."

Myslíte si, že tím, že časopis Amaro Gendalos bude vycházet na internetu, nepřijde o své čtenáře?

"Myslím si, že o věrné čtenáře nepřijdeme, protože pokud mají aktivisti a poradci možnost časopis a informace vytisknout a distribuovat je dál k Romům, tak si myslím, že o čtenáře nepřijdeme. Chci ale znovu zdůraznit, že jde o experiment, a nevylučuji, že internetová podoba půjde dál, ale zároveň že se vrátíme i k tištěné podobě."

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
01.10.2010S Ivanem Veselým o Asociaci romských občanských iniciativO Roma Vakeren
08.08.2009Romské organizace v Česku sdružuje nová asociaceZprávy ze života Romů
04.08.2009Jak se na svou situaci dívají Romové?Zprávy ze života Romů
24.04.2009Romové budou 3. května demonstrovat proti sílícímu extremismuZprávy ze života Romů
02.01.2009Rok 2008 očima Ivana VeseléhoO Roma Vakeren
28.03.2008O setkání aktivistů z romských organizací O Roma Vakeren
03.08.2007Ivan Veselý byl jmenován do pracovní skupiny při MŠMT pro vzdělávání romských dětíO Roma Vakeren
11.02.2004Romské Sdružení Dženo se distancuje od časopisu Zrcadlo GendalosZprávy ze života Romů
04.02.2004Zprávy ze života RomůZprávy ze života Romů
02.01.2004Co přinesl rok 2003 Romům podle ředitele sdružení Dženo Ivana VeseléhoO Roma Vakeren
28.11.2003Sdružení Dženo a Radio Rota usilují o zlepšení postavení Romů ve většinové společnostiO Roma Vakeren
10.10.2003Měsíčník Amaro Gendalos se důsledně zabývá různými kauzami RomůO Roma Vakeren
03.10.2003Romské tradice a ochrana práv dětíO Roma Vakeren
12.09.2003Časopis Amaro gendalos se bude více věnovat tématům, která Romy trápíO Roma Vakeren
29.08.2003Festival v Lysé nad Labem přiblížil veřejnosti romskou kulturuO Roma Vakeren
25.07.2003Lékař napsal hanlivý článek o RomechO Roma Vakeren
29.11.2002Výstava fotografů měsíčníku Amaro GendalosO Roma Vakeren
09.08.2002Ředitel sdružení Dženo Ivan Veselý o aktuální situaci Romů v ČRO Roma Vakeren
21.06.2002NDS a RomovéO Roma Vakeren
07.04.2002Romský časopis Amaro Gendalos bude ve volném prodejiZprávy ze života Romů
26.02.2002Romské sdružení chce založit profesionální romské rádioZprávy ze života Romů
26.02.2002Romské sdružení chce založit profesionální romské rádioZprávy ze života Romů
14.09.2001Reakce na tragické události v USAO Roma Vakeren
27.07.2001Rasově motivovaná vražda svitavského RomaO Roma Vakeren
20.07.2001Přehled tiskuO Roma Vakeren
02.08.2000V Praze proběhl 5. světový kongres Mezinárodní romské unieZprávy ze života Romů
26.02.2000Recenze knihy Pohřbi mě ve stojeLiteratura
26.02.2000Tlak zahraniciRomská emigrace
26.02.2000Ivan Veselý - romský aktivistaOsobnosti
19.03.1999Sdružení Dženo připravuje novinářské školící centrum pro RomyZprávy ze života Romů
12.02.1999PrahaZprávy ze života Romů
24.04.1998PrahaZprávy ze života Romů
10.04.1998Soluňský biskup kázal proti cizincůmAktuality
07.08.1997PrahaZprávy ze života Romů
01.08.1997PrahaAktuality
25.07.1997PrahaZprávy ze života Romů

=[ Reportáž ]=
Romano hangos jsou jediné romské noviny v ČR
V následujících minutách se společně vydáme do Brna, kde už šestým rokem vychází týdeník Romano hangos. Jan Mišurec oslovil svou známou kolegyni - redaktorku Kateřinu Danyiovou.

"Pracuji tu už pět let. Původně jsem byla zaměstnaná jako asistentka redaktorů, dnes jsem redaktorka a grafička. Myslím, že jsme jediné romské noviny, protože ostatní jsou romské časopisy. Jsme jediní, kdo předávají čtenářům zpravodajství, publicistiku a všechno kolem."

O čem píšeš?

"Píšu především zpravodajství - to je má parketa."

Najdeš si čas přečíst si noviny nebo knížku?

"Čtu především zpravodajství z internetu a monitoring, který mi přichází každý den do počítače. Ale společenství vydalo knížku, takové povídání jednoho pána, který strávil několik let ve Valdicích - to jsem začala číst, ale je to pro mne sousto. Čtu, ale hrozně málo, především věci týkajících se Romů."

Jak vůbec trávíš volný čas?

"Volný čas mám pouze v sobotu, v neděli jsem v práci. Je to strašná ostuda, ale většinou spím."

Chodíš se někam bavit?

"Vůbec ne. Když přijedu k rodičům, tak jsem ráda, že vidím rodiče, a když jsem tady v Brně, tak většinu času prospím."

Často se našich respondentů ptáme, jestli si udrželi nějaké romské tradice? Jestli si uchovali něco z romského života. Jak je to u Tebe?

"Já dodržuji úplně všechny romské tradice, protože my jsme měli dědečka, který si na to hodně potrpěl, za což mu moc děkuji. Když přijdete k nám, tak poznáte úplně vše, jak to má být u Romů."

Váš šéf mi říkal, že máte málo peněz, že stále řešíte otázku financování. Když by byl dostatek peněz, jak by sis představovala například váš tým? Měl by se třeba zvýšit počet redaktorů?

"Určitě by s měl zvýšit počet externistů z různých regionů, protože to je to, co nám chybí. Máme redaktory z Brna, pár externistů, ale je to hrozně málo. Pokud bychom měli víc peněz, tak určitě bychom se měli zviditelnit - použila bych je na reklamu."

Jak hodnotíš spolupráce s lidmi, kteří sem přicházejí z různých organizací nebo institucí nabídnout články nebo informace?

"My to vždy přivítáme, ale ono se to stává velmi málo. Romové jsou tak trochu líní psát, takže když už nám někdo napíše, tak mu líbeme ruce. Když někdo navštíví naši redakci, tak to jsou často studenti vysokoškoláci, kteří mají například téma diplomové práce "Romové a masmédia", přicházejí si pro informace, které jim velice rádi poskytneme."

Pokud by si někdo chtěl přečíst vaše noviny nebo si je rovnou objednat, co má udělat?

"Buď nám pošle e-mail na adresu: rhangos@volny.cz, nebo se může podívat na naše internetové stránky www.romanohangos.cz - nebo je může najít na úřadech, na úřadech práce, na krajském úřadě, na školách - na zadní straně vyplní přihlášku a pošle nám ji."

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
10.07.2009Romano hangos patří k hlavním romským médiím v ČeskuO Roma Vakeren
10.07.2009Jak mají vypadat noviny pro Romy?O Roma Vakeren
17.10.2008Měsíčník Romano hangos opět vycházíO Roma Vakeren
19.11.2004Romano hangos jsou nejznámější romské noviny v ČRO Roma Vakeren
21.05.2004Redaktoři Romano hangos odvezli na Slovensko humanitární pomocO Roma Vakeren
21.05.2004Představujeme Janu Kabeláčovou ze čtrnáctideníku Romano hangosO Roma Vakeren
02.01.2004Týdeník Romano hangos - Romský hlasO Roma Vakeren
28.02.2003Brno každoročně vyčleňuje z rozpočtu peníze na podporu činnosti národnostních menšinO Roma Vakeren
07.12.2001Slovenská menšina v ČR má svůj časopisO Roma Vakeren
15.12.1999Petr Uhl by podle Romano Hangos rozhodně neměl rezignovatZprávy ze života Romů
Romská médiaKontakty

=[ Reportáž ]=
Začal vycházet nový romský časopis Zrcadlo Gendalos
Nový titul vyšel tento měsíc. Jmenuje se Zrcadlo Gendalos, který vznikl za podpory drobných dárců. Jde o první nezávislý bulletin. Co nového nabídne řekl Anně Polákové šéfredaktor Jakub Polák.

"Spíš než být kulturně-zábavný magazín, se chceme zaměřit na rozvíjení dialogu, diskuse o zásadních otázkách toho, čemu se říká romská politika. Od té nejnižší úrovně terénní sociální práce až po koncipování vládní politiky. Máme pocit, že to doposud chybělo v romských médiích - něco jako informační bulletin, který se nesnaží o zábavnost, ale jde do hloubky konkrétních problémů."

Spolupracují s vámi i Romové?

"Přispívají lidé, kteří se romskou problematikou dlouhodobě zabývají, například Ondřej Giňa, Pavel Keliáš, Janko Horváth."

Zde si můžete příspěvek poslechnout:

Poslech:
RealAudio ~ DownloadSouvisející články
DatumNadpisRubrika
09.04.2004Během celostátní konference Mezinárodní romské unie byly oceněny osobnosti, které přispěly k rozvoji romské komunityO Roma Vakeren
11.02.2004Romské Sdružení Dženo se distancuje od časopisu Zrcadlo GendalosZprávy ze života Romů
10.10.2003Měsíčník Amaro Gendalos se důsledně zabývá různými kauzami RomůO Roma Vakeren
12.09.2003Časopis Amaro gendalos se bude více věnovat tématům, která Romy trápíO Roma Vakeren

"O Roma vakeren" čili "Romové hovoří" je u konce. Naladit si nás můžete i v úterý a ve čtvrtek na VKV regionálních studií. Naše vysílání najdete také na internetu na adrese www.romove.cz.

Příště vám nabídneme informace ze života Romů, do studia pozveme Davida Beňáka z úřadu vlády, navštívíme festival etnických skupin v Národním divadle a nebudou chybět ani romské písně.

Klidný večer vám přejí průvodci dnešním O Roma vakeren - Anna Poláková a Jaroslav Sezemský.

Romale sam lošale, hoj amen šunen. Irinen amenge, so kamen te šunen andro O Roma vakeren! Romale irinen - ada šuniben predal tumende!

Mějte se moc pěkně, klidný víkend.

Romale but Bacht te sasťipen. Ačhen Devleha!

Obsah článku:
Reportáž:  Projekt Program Romské integrace chce zlepšit politickou angažovanost Romů a zlepšit jejich přístup ke vzdělání, zdravotnictví a zaměstnání
Horké téma:  Jak se bude vyvíjet projekt organizace Partners Czech v ČR
Zprávy: 
Reportáž:  V březnu oslaví své první výročí časopis Romano voďi
Reportáž:  Měsíčník Amaro Gendalos bude vycházet už jen na internetu
Reportáž:  Romano hangos jsou jediné romské noviny v ČR
Reportáž:  Začal vycházet nový romský časopis Zrcadlo Gendalos

Článek
Tisknout
Poslat e-mailem

Předchozí vydání "O Roma Vakeren"
25.06.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
11.06.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
28.05.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
09.04.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
02.04.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
12.03.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
27.02.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
20.02.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
13.02.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
09.02.16  Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
Archiv rubriky

Nejčtenější články
803741   26.02.00 Odchod Romů z České republiky
314875   12.10.07 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
299978   11.09.98 Romske aktuality
270305   14.03.00 Romský jazyk
172304    Historie a původ Romů
141366   12.02.02 Historie Romů na území České republiky
121078    Tradiční způsob života Romů na území bývalého Československa
103410    Fotografie
90594   18.09.98 Můj svět - Fotografie romských dětí
86379   16.01.04 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
Copyright © Český rozhlas / Czech Radio, 1997-2020
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, Czech Republic
E-mail: info@romove.cz