Vyhledávání
26.9.2020
AKTUALITY

HISTORIE ROMŮ

TRADICE, KULTURA

OSOBNOSTI

SOUŽITÍ

KONTAKTY

FOTOGRAFIE

Česky English Deutsch Francais
Projekt primární až terciální drogové prevence PRO 1998
26-02-2000
Název projektu: "PRO 1998" - Projekt primární až sekundární protidrogové prevence pro olašské Romy - Dětský klub
Předkladatel projektu: Občanské sdružení "Pomozme olašským Romům"
Adresa : Boleslavova 250/1, Praha 4 - Nusle, tel. 61215731
Stat . zástupce : Jaroslav Fantura
Koordinátor projektu: Mgr. Milan Stiburek
Spolupracující instituce: FACIA - České centrum pro vyjednávání a řešení konfliktů
Adresa: Lomená 9, Praha 6, tel./ fax. 24 31 66 30
Zástupce: PhDr. Dana Rabiňáková
Spolupracující instituce: Sdružení olašských Romů
Adresa: Uzbecká 6/1410, Praha 10, tel/fax. 71733682
Zástupce: Miroslav Rafael
Charakteristika projektu:

Cílem projektu "PRO 1998" je vytvoření a provádění preventivních programů pro romskou komunitu v regionu Praha 4 - Nusle. Příprava projektu probíhá od května 1997, vlastní realizace od září 1997, celý projekt zahrnuje několik dílčích aktivit.

Dětský klub - pravidelné schůzky (5 - 7x týdně) v klubovně v budově ZvŠ Boleslavova. Klub dětem nabízí atraktivní a sociálně přijatelný způsob trávení volného času, rozvoj zájmů a sociálních dovedností, dále neformální poradenství. Prioritou klubu je vytváření bezpečného, nedelikventního prostředí, v němž mohou romské děti trávit svůj volný čas. Sociální asistence - navázání kontaktu a spolupráce s jedinci a rodinami z romské komunity, poradenství a sociální práce.

Podpora provozu kanceláře Sdružení olašských Romů - metodická, organizační a finanční podpora kanceláře SOR. Zde probíhá sociální práce (zaměstnání, bydlení, řešení konfliktů), kterou vykonávají převážně romští sociální pracovníci v prostředí romské komunity.

Klub - Snažíme se rozšířit záběr projektu na širší skupinu nuselských Romů. Záměr pracovat s mládeží po ukončení školní docházky prozatím nevyšel, chceme se pokusit s využitím stávajících kontaktů vytvořit klubový program pro mladé romské matky.

Očekávaný přínos: Cílem je zmírnit eskalaci zneužívání návykových látek, zmírnit sociální problémy, zlepšit soužití Romů s majoritní populací. Přínosem je rovněž možnost praxí a dalšího vzdělávání pro studenty vyšších sociálních a pedagogických škol.

Hodnocení efektivity:

1. počet konaných aktivit
2. počet účastníků
3. zpráva ke konci školního roku
4. zpráva ke konci kalendářního roku

Harmonogram projektu: Činnost probíhá celoročně včetně letních prázdnin, s ohledem na získané finanční prostředky. Průběh dosavadní práce na projektu - k 15. 4. 1998:

Na jaře 1997 se mluvčí olašských Romů pan Ladislav Sztojka obrátil na úřad vlády s informacemi o problematice olašských Romů. Byl znepokojen zejména narůstajícím množstvím uživatelů návykových látek v olašskou romské komunitě. Požadoval, aby pro tuto skupinu byl vytvořen speciální preventivní program. Na základě jeho iniciativy byli osloveni pracovníci občanského sdružení FACIA - České centrum pro vyjednávání a řešení konfliktů, ředitel ZvŠ Boleslavova, pan Fantura, a Romská kurátorka Obvodního úřadu Praha 4, pí. Bílá. Bylo založeno občanské sdružení "Pomozme olašským Romům" a zpracován projekt "PRO", Projekt primární až terciální drogové prevence pro olašské Romy, žijící v regionu Praha 4 - Nusle. 1.10. proběhlo připomínkové řízení na úřadu vlády, kterého se účastnili zástupci sdružení, drogové komise, komise pro nár. menšiny, drogová koordinátorka pražského magistrátu Mgr. Janyšková, tajemník starosty OÚ P4 Dr. Ďurica a drogová koordinátorka OÚ P4 paní Nykodýmová. Projektu byla vyslovena podpora, návrhy a připomínky byly zapracovány do textu.

Projekt se rozběhl na začátku října 1997. Od počátku se na něm podílelo 20 studentů z vyšších sociálních a pedagogických škol a z vysokých škol. Proběhl výcvik týmu zaměřený na komunikační dovednosti, sociální práci a volnočasové aktivity (sport, výtvarná, hudební a dramatická výchova). V současné době je tým v podstatě stabilizovaný, jádro tvoří 10 stálých spolupracovníků, jednotlivých aktivit se účastní i další studenti. Do budoucna počítáme, s ohledem na získání finančních prostředků, s vytvořením dvou stálých pracovních míst (ev. 4 poloviční úvazky).

Od počátku ledna užíváme samostatné prostory se zvláštním vchodem, které nám poskytla ZvŠ. V Nuslích nežijí pouze olašští Romové, ale rovněž Rumungři. Děti z obou skupin navštěvují stejnou zvláštní školu a neprojevují se jako dvě uzavřené a odlišné skupiny. Proto jsme začali zcela přirozeně pracovat v rámci dětského klubu s oběma skupinami.

Na počátku činnosti probíhal klub 2x týdně a programů se účastnilo 10 - 12 dětí. Postupně se podařilo klubovou činnost rozšířit, nyní klubové programy probíhají každé odpoledne od pondělí do pátku, eventuelně i v sobotu, 1 - 2x měsíčně probíhají páteční odpolední diskotéky. Dále se snažíme zajistit nedělní výuku náboženství, nemáme ale dosud vhodného lektora. Rovněž počet dětí se postupně zdvojnásobil, velký nárůst účastníků nastal po té, co se na vedení klubových programů začala podílet romská dívka z Nuslí. Od prosince do března navštěvovalo klub pravidelně 20 - 25 dětí ve věku od 2 do 15 let. V současné době nastal pokles návštěvnosti, který je způsoben do značné míry tím, že několik rodin se odstěhovalo mimo Prahu.

V rámci klubu probíhá řada různých činností. V nejbližší době se bude prezentovat dětská taneční skupina, kterou vede Lucie Dunová. Proběhnou veřejná vystoupení - 9.5. v divadle Solidarita a 28.5. - 2.6. v rámci akce Hrad patří dětem. Zde budou prodávány rovněž výtvarné výrobky dětí z klubu.

Klubový program pro mládež po ukončení ZvŠ, tedy pro nejrizikovější skupinu, se zatím nepodařilo rozběhnout, s Romy v tomto věku je velmi obtížné navázat kontakt. Určité zkomplikování situace rovněž přináší to, že mluvčí olašské komunity pan Sztojka se rovněž odstěhoval z Prahy. Budeme dále usilovat o získání romských spolupracovníků a rozšířit program o práci s dalšími členy této komunity. V tuto chvíli se nejperspektivněji jeví klub pro mladé romské matky. Rovněž chceme rozšířit terénní program a hledat nové formy kontaktů s romskou komunitou.

V minulých měsících se podařilo zahájit provoz kanceláře Sdružení olašských Romů. Zde probíhá sociální práce zaměřená na bytovou, pracovní, zdravotní a drogovou problematiku. Zatím nelze jednoznačně posuzovat výsledky, ale již první kroky jsou velkým úspěchem. Činnost kanceláře se soustředí především na oblast Vršovic a zde žijící romskou komunitu. Romští představitelé velmi oceňují zájem a podporu, kterou dostávají od zástupců radnice Prahy 10.Související články
DatumNadpisRubrika
04.07.2015Už devítileté děti mají zkušenosti s drogamiO Roma Vakeren
06.03.2014Organizace Progressive oslaví deset let od založení benefičním koncertem v pražské Malostranské beseděZprávy ze života Romů
26.01.2013Když dítě propadne drogámO Roma Vakeren
19.01.2013O projektu Drogy k životu nepotřebujemeO Roma Vakeren
13.01.2013Míra užívání drog u mládeže klesáO Roma Vakeren
05.01.2013Jaká je současná drogová scénaO Roma Vakeren
05.02.2011Od třinácti let na drogách...O Roma Vakeren
19.11.2010Romský terénní program o. s. Sananim pomáhá toxikomanůmO Roma Vakeren
12.11.2010Sananim bojuje proti závislosti na drogáchO Roma Vakeren
14.08.2009Kontaktní centrum Most nabízí radu i pomocO Roma Vakeren
24.04.2009V Brně chodí stále více dětí do školy pod vlivem drogO Roma Vakeren
26.01.2007Sdružení Sananim v terénu pracuje s drogově závislýmiO Roma Vakeren
01.09.2006Romské děti z Prahy 3 se rekreovaly v jižních ČecháchO Roma Vakeren
25.08.2006Terciální prevence drogové závislostiO Roma Vakeren
18.08.2006Léčebny pro drogově závisléO Roma Vakeren
11.08.2006Drogy a dluhyO Roma Vakeren
04.08.2006Co je to závislost?O Roma Vakeren
28.07.2006Co znamená sekundární prevence?O Roma Vakeren
21.07.2006Drogy a mýtyO Roma Vakeren
14.07.2006K primární prevenci drogové závislosti patří i diskuse se žáky školO Roma Vakeren
14.07.2006Policista Andrej Ferenc se připravuje ke studiu na vysoké školeO Roma Vakeren
30.06.2006Mládež, alkohol, cigarety a drogyO Roma Vakeren
15.07.2005Drogy jsou v romské komunitě nekontrolovatelnou zbraníO Roma Vakeren
01.07.2005Romské kapely vystoupily na koncertu proti drogámO Roma Vakeren
24.06.2005V pražských ulicích působí romští drogoví terénní pracovníciO Roma Vakeren
25.03.2005Bývalé sociální pracovníky sdružení Host převezme nová společnost StromyO Roma Vakeren
28.01.2005Říká se, že Romové drogy berou, ale neprodávajíO Roma Vakeren
28.01.2005Organizace Host pomáhá Romům závislým na drogáchO Roma Vakeren
14.01.2005Stále více Romů má problémy se závislostí na drogáchO Roma Vakeren
10.12.2004Skupina Bengas uspořádala koncert proti drogámO Roma Vakeren
03.12.2004Romští terénní sociální pracovníci budou pomáhat drogově závislýmO Roma Vakeren
07.06.2004Výzkum: Romové začínají s drogami v mladším věku než ostatníZprávy ze života Romů
19.03.2004Zpěváci Ladislav Boldy a Daniel Landa si s vězni povídali o drogáchO Roma Vakeren
19.12.2003Teen Challenge připravuje pro své klienty oslavy VánocO Roma Vakeren
12.12.2003V Trojském zámečku v Praze se setkali absolventi programu Teen Challenge a jejich rodiny s hostyO Roma Vakeren
28.11.2003Protidrogová prevenceO Roma Vakeren
26.09.2003V pražském paláci YMCA se bude promítat film Grofo o problematice drogO Roma Vakeren
05.09.2003V Praze vznikne nové kontaktní středisko pro uživatele drog romské národnostiO Roma Vakeren
09.05.2003I mezi Romy přibývá drogově závislýchO Roma Vakeren
13.09.2002Rozhovor o drogáchO Roma Vakeren
19.07.2002ZprávyO Roma Vakeren
30.08.2001Olaští Romové chtějí ve středu v Ostravě zvolit nového králeZprávy ze života Romů
17.08.2001Sbírka pro diagnostické ústavy u veřejnosti nenachází podporuO Roma Vakeren
25.05.2001Romové a drogyZprávy ze života Romů
25.05.2001ZprávyO Roma Vakeren
18.05.2001ChebO Roma Vakeren
11.05.2001O Roma VakerenO Roma Vakeren
11.05.2001OlomoucO Roma Vakeren
11.05.2001Podané ruce pro drogově závislé RomyO Roma Vakeren
20.04.2001PrahaO Roma Vakeren
05.05.2000V Praze se konal seminář o užívání drog mezi RomyZprávy ze života Romů
26.02.2000Projekt "Olašská rodina"Prevence kriminality
14.08.1998JestřebíZprávy ze života Romů
Článek
Tisknout
Poslat e-mailem

Nejčtenější články
803741   26.02.00 Odchod Romů z České republiky
314875   12.10.07 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
299978   11.09.98 Romske aktuality
270305   14.03.00 Romský jazyk
172304    Historie a původ Romů
141366   12.02.02 Historie Romů na území České republiky
121078    Tradiční způsob života Romů na území bývalého Československa
103410    Fotografie
90594   18.09.98 Můj svět - Fotografie romských dětí
86379   16.01.04 Romské vysílání "O Roma vakeren" - "Romové hovoří"
Copyright © Český rozhlas / Czech Radio, 1997-2020
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, Czech Republic
E-mail: info@romove.cz